onsdag 5. desember 2012

Utadvent

Selv om det er en stund fra første uke i advent til jul, er det ikke bare tegneserier som er tidlig ute.

Dermed kan linkes til den tradisjonelle debunkingen av de like tradisjonelle mediamytene om jul og Jesus og sånn, denne gang i St. Olav kirkeblad som de for anledningen har beæret meg ved å kalle kirkebad.

De første avsnittene er innskrevet som følger:
Ingen høytider handler mer om tradisjon enn Julen, enten vi tenker på maten eller minnene, Kirkens eller Karl-Bertil Jonssons julefeiring fra den gang man fortsatt feiret jul til minne om Jesu fødsel.
For i dag er ikke det lenger så opplagt at feiringen egentlig har, eller bør ha, noe å gjøre med kristen tro. Det skyldes ikke bare at det begynner å bli noen prosent som feirer jul av andre grunner. Det er rett og slett blitt en vel så viktig tradisjon med alle oppslag i adventstiden om at julen og Jesus er hentet fra helt andre kilder.
Og siden enkelte av Davids ætt skal over sjø og land til en fremmed by de nærmeste dagene, kan vi jo legge ved et bilde av en slik.


Ingen kommentarer :