tirsdag 14. juni 2011

Interessert?

Siden vi tok opp dette med NRK2 sin løsslupne omgang med vitenskaphistorien noen biter galgenhumoristisk for et par uker siden (og senere i en noe annen tone i Vårt Land), berømmes Hallvard Jørgensen (mannen og metafysikeren bak bloggen Interessert?) for et klasseinnlegg i Klassekampen i forrige uke.

Bloggen er behørig plassert i kollektivfeltet til høyre, for dem som er interessert.

Ingen kommentarer :