torsdag 16. juni 2011

Interessert

Mens vi er inne på interesser, er det altså ingen tvil om at seneste nummer av Arr er behørig innkjøpt og ligger på nattbordet.

Vi snakker rett og slett om et dobbeltnummer, med Istanbul som tema, basert på et seminar i Byen i oktober 2010.

Jeg er pussig nok noe mer mer enig i følgende navlebetraktninger enn i et nylig sitert forlagsblurb.
Under tittelen «Istanbul, verdens navle» skriver redaksjonen i det idéhistoriske tidsskriftet Arr på lederplass:

«Det fins en lang tradisjon for å betrakte Istanbul, tidligere kalt Konstantinopel, som jordas hjerte eller navle. Både innen kristendom og islam er det tunge teologiske og historiske begrunnelser for å anse denne byen som verdens midtpunkt.»
Uten at vi skal gå helt god for holdbarheten i alle disse begrunnelsene, er KonstantinIstanbul utvilsomt av de mer fascinerende steder på kloden - vel verdt et dobbeltnummer eller tre.

Og noen blogginnlegg.

Ingen kommentarer :