tirsdag 14. juni 2011

Kriminaletterforskning

I dagens Vårt Land omtales dansk forskning som viser at "surfing gir religionsskepsis".

Nå kan det jo være mange grunner til det. Det er liten tvil om at det som gir mest overskrifter om religion i verdenspressen er de negative sakene, fra overgrep til selvmordsbombere.

Men samtidig er det vanskelig å komme unna at en medvirkende faktor - skal jeg dømme etter hva jeg får av mail og ser i diskusjonsfora - er alle disse historiene om den mørke middelalder og kirkens innbitte kamp mot kunnskap og kjettere.

Noe som fremstilles med desimaler i oversikten over det som kalles for Det kristne rullebladet, eller Christian Crimeline på nynorsk, "A list of murderous, genocidal acts and general information about christianity".

Denne mappen synes opprinnelig å være fabrikert laget av en australier uten historiebakgrunn eller kilder og er siden gjengitt på atskillige nettsider for å bevise hvordan de egentlig er, disse kristne.

Googler man "Christian Crimeline", får man over 1 000 treff. Det er ikke underlig om de som måtte bevege seg ut på selveste Internettet (det er visst noen etter det jeg forstår) kan bli noe skeptiske til religion i sin alminnelighet og kristen tro i særdeleshet.

At det aller meste er blitt tilbakevist for mange år siden, eller satt inn i noe mer presise og relevante sammenhenger, synes ... interessant nok å ha gått disse webstedene ett hus eller ti forbi.

Det hører med at til og med denne tilbakevisningen på langt nær har fått med seg alt. Siden det også er noe tungt med lengre tekster og kildehenvisninger på nettet, kan jo for ordens skyld (og ytterst diskret) nevnes at enkelte skriver bøker om slik.

Og blogger.

Ingen kommentarer :