mandag 3. januar 2011

AHA i teologisk debatt

En del saker som er blitt liggende siden i fjor, blant annet at AHA slapp følgende pressemelding for en måned siden etter nyheten om at NASA kan ha funnet en annen type livsform:
NASA discovery of new form of life is catalyst for theological debate

Responding to the news from NASA that a microbe has been discovered that overturns previously understood paradigms about the nature of biochemistry, the American Humanist Association (AHA) highlighted the challenge to traditional religious accounts of life on earth. The discovery of a bacterium that can substitute arsenic for phosphorus is seen by many as potentially redefining life, broadening the scope of conditions capable of sustaining life on Earth.

Researchers at Mono Lake, California, have discovered the first known organism on Earth able to live and reproduce using arsenic, as opposed to phosphorus. Phosphorus, a chemical element within DNA and RNA, was considered an essential component to all living cells. This discovery will open new doors in a multitude of scientific fields. The AHA pointed to the discovery as something that gives rise to philosophical and theological questioning, adding that this is likely to lead to greater skepticism of established, revelation-based religion.
Ikke overraskende at AHA (har ikke de hatt avskjedsturne forresten?) som andre søker oppmerksomhet ved å henge seg på nyheter, men lettere talende at de ikke nevner hva i all verden det er ved dette funnet som vil påvirke den "teologiske debatten" på andre måter enn 1800-tallets debatt om Darwin.

Som altså foregikk på en tid der man faktisk lenge hadde trodd at liv kunne oppstå av seg selv (bevist av fluer som oppstod i møkk)...
Humanism is a philosophy that approaches life from a natural standpoint, deriving truth claims not from ancient texts or alleged revelation but from observation and rational thinking.
Det har ikke alltid virket helt slik for meg, og i hvert fall ikke her...

I det det hele tatt er det interessant å observere at AHA ikke deler noen tanker om at evolusjonsdebatten har pågått i et par hundre år (også før Darwin) eller nevner at de største kirkesamfunnene (fra pavekirken til presbyterianerne) godtar evolusjon.

Det overrasker dermed heller ikke at de unnlater å rapportere at en rekke sentrale teologer (og ikke akkurat av Gelius-typen) støttet Darwin svært tidlig (mens sentrale naturvitere bekjempet ham).

Men det er kanskje et slikt tunnelsyn man får etter mange års kamp mot kreasjonister?

Spørsmålet er uansett hvor mange dager det tar før AHA observerer at det er stilt en rekke store spørsmål ved dette "funnet". Og får noen rasjonelle tanker om dette med å hoppe på bølger og bandwagons.

Ingen kommentarer :