torsdag 6. januar 2011

Jagland på flatmark

Siden den vanskeligste motstander i politikk og praksis er velmente tullinger,  er det alltid like forstemmende å se ledere som viser seg fram i full offentlighet.

Denne gangen snakker vi om Thorbjørn Jagland som i en kronikk rett før nyttår presterte følgende passus:
Det er en forslitt observasjon at vi er midt inne i en teknologisk revolusjon. Men lite tenker vi på at alt det nye er i ferd med å sette dype spor etter seg i samfunnet og i politikken.

En historisk parallell: Nye vitenskapelige framskritt banet i sin tid veien for opplysningstiden i Europa. Jorda var ikke lenger flat.
 Dessverre er det ikke en like forslitt observasjon at de som legger premissene for vår politiske utvikling gjør dette basert på munnhell og fordommer. Når Jagland kan hevde at man (underforstått Kirken som - i følge myten - la sin klamme hånd over forskning og fornuft) frem til opplysingstiden mente at jorden var flat, synliggjør det ikke bare at kunnskap er erstattet av klisjeer, men manglende evne til å lære av egne feil.

Ettersom han ble gjort oppmerksom på denne feilen av undertegnede etter en tilsvarende kronikk for noen år siden (om å snu pyramidene eller et tilsvarende snertent bilde), er det like tydelig som når han snakker engelsk at Jagland sjelden hører på andre enn seg selv.

Også følgende omriss blir litt for ... enkelt. 
Kirken og fyrsten mistet sin makt til fordel for økende folkestyre. Ny industri kom og med den det nye borgerskapet, arbeiderbevegelsen, sosialismen og kapitalismen.

Kompromisset mellom disse ideologiene skapte økende frihet bygd på kunnskap, demokrati og på enkeltmenneskets ukrenkelighet. Men opplysningstiden tok seg også en pause. Inn trådte politisk demagogi bygd på følelser og irrasjonalitet – og nasjonalisme. To verdenskriger fulgte.
Vi har med andre ord grunn til å være bekymret når Jagland selv viser en politisk demagogi bygd på følelser og irrasjonalitet.

9 kommentarer :

Asbjørn Dyrendal sa...

Jaglands evner som historiker er publisert for all verden i Brev, som kun anbefales til dem som har hjerneceller og en ironidetektor å avse.

josef sa...

Trist.

Bjørn Are sa...

Hm, ja. Dessverre sitter slike evner i både den ene og andre stolen.

Even sa...

Praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta.

Henry Brooks Adams

Ett muligens passende sitat

Anonym sa...

Du må høre dagens Mytekalender på P2, Davidsen. Den ligger på nettet.

Kos deg!

Bjørn Are sa...

Hm, ja, takk som byr.

Ikke noe nytt av mytekalenderen sprer myter, nei.

Siden det at Galilei avskaffet Himmelen pussig nok ikke er omtalt i noen av samtidens tekster eller i domspapirene, er det ... prisverdig av Nordby å bringe dette opp i dagen.

Ordet "himmelen" som Nordby bruker her er det forsåvidt dekning for, men ikke i entallsform. Siden man mente planetene satt fast i kuleskall/himmelsfærer (en ren vitenskapelig slutning, siden man ikke hadde noen forståelse av, eller teoretisk modell for, en tyngdekraft som kunne holde noe i bane i rommet), måtte det være en slik "himmel" per planetbane.

Siden samtidens tekster heller ikke forteller oss at man i middelalderen mente jorden var flat, er det også ... flott at Nordby avslører dette for oss.

Siden det at Galilei "trolig ble utsatt for tortur" heller ikke er omtalt i samtidens tekster (inkvisjonene hadde tvert i mot forbud mot å torturere så gamle mennesker), er det ... forbilledlig at Nordby oppklarer dette for oss.

Siden det ikke er omtalt i tekster fra 1983 at fordømmelsen av ham ble opphevet i 1983, er det ... osv.

Mye tyder at Nordby fortsatt sitter fast i venstreradikale analyser fra 70-tallet. At han ikke har tatt mer avstand fra dem er betenkelig i seg selv, inkludert den meget drøye påstanden om at denne type "dogmer" som Galilei bekjempet var "grunnlaget for opprettholdelsen av totalitære regimer", og synet på "oss her nede" og "himmelen der oppe".

I det hele tatt er det noen dusin smuler forstemmende at han får holde fram uten motsigelse i media på dette området (jeg har nevnt andre eksempler i Da jorden ble flat).

Selv om det er verre med Jagland.

Anonym sa...

Nordby bruker nok andre kilder enn deg, ja. Hvordan vet du at det er dine, og ikke Nordbys, kilder som er de 'rette' eller mest sannferdige?

Bjørn Are sa...

Alltid et godt spørsmål...

Saken er rett og slett den at jeg følger både samtidige kilder (brev, øyenvitnerapporter, saksdokumentene o.l.) og hva historikere har konkludert med den seneste generasjonen.

Nordbys konklusjon kan ikke basere seg på slike kilder eller nyere historikere, men på moderne myter med røtter tilbake til 17-1800-tallet. Disse er blitt diskreditert så mange ganger de seneste tiårene, at det er vanskelig å forstå hvorfor Nordby ikke har oppdatert seg siden Tramteateret.

Jeg skriver ganske mye om Galilei-saken i Da jorden ble flat. Utfordringen er at realitetene strider såpass med inngrodde forestillinger og fiendebilder at det koster litt å vedgå at saken ikke var slik som man vokste opp med å tro.

Men det er ingen grunn til å ta meg på ordet. Sjekk selv!

Og gi meg gjerne en tilbakemelding etterpå...

Anonym sa...

Takk, takk. Det var faktisk et ganske bra svar.