torsdag 1. april 2010

Katolsk liturgi skal bli verdinøytral

Den katolske kirken har møtt mye kritikk i det siste, men viser nå tegn til å forstå hva som må til for å etablere seg som en moderne institusjon.

Det er dermed gledelig å lese følgende på katolsk.no i dag:
I våre dager opplever mange den katolske messen som for verdiladet og ubalansert. "Å være en folkekirke bør bety å legge seg på minste felles multiplum", skal paven ha uttalt til de nordiske biskoper. "Kirken bør ta sitt ansvar i dagens pluralistiske virkelighet og bli markedsledende i verdinøytralitet. Vi har i alt for lang tid vært bakstreverske og ikke tatt inn over oss det moderne menneskes problemer med troen på en objektiv sannhet. Skal vi fremdeles være relevante, må vi endre oss. Som jeg stadig fremhever til mine kardinaler: Ponitius Pilatus' undring, 'Hva er sannhet?' bør også bli vår."
At man dermed blir mer i takt med sentrale røster i Bibelen understreker også en ny katolsk vilje til å ta sistnevnte på alvor. Muligens er man også inspirert av en av våre egne lokale profeter, nærmere bestemt Prøysen, i det symbolet som nå velges for den nye ordning.
Som den apostoliske konstitusjonen tilsier, blir symbolet for året, som inneledes med en pavelig seremoni i Paul VIs hall, et blankt ark - et "tabula rasa". Alle bispekonferanser oppfordres til å fjerne religiøse objekter fra sine bygg dette året og erstatte disse med et blankt ark. "På et blankt ark kan vi alle projisere vår egen sannhet. Som det heter i Skriften: 'Ta ikke veske med på veien.' Det er en oppfordring til å starte med nettopp blanke ark. Tabula rasa-tankegangen vil få mange positive bieffekter, ikke minst i Italia, hvor man ikke lenger får henge krusifikser i klasserommene. Dommen i menneskerettighetsdomstolen gjorde noe med oss - vi forsto at det er på tide at vi endrer våre gamle og nedstøvede symboler. Personlig har jeg store forventninger til det blanke arket", avsluttet paven til Den nordiske bispekonferanses formann, Anders Arborelius, ved hans personlige audiens i Roma den 26. mars.
Mer å lese om dette altså her, inkludert oversikt over Vatikanets forslag til blankt ark.

2 kommentarer :

svein sa...

Mange vakre tanker her!
Bare det ikke går som hos Prøysen:
"Han ødela hele arket, han var tufsete og dum".

Ragnar Mogård Bergem sa...

Dette var jo morsomt!