mandag 12. april 2010

Vårt Land slettet feiloppslag om overgrepshåndtering

Et veldig godt tegn at Vårt Land nå har slettet ett av feiloppslagene om håndteringen av overgrep i Den katolske kirken.

Det er Oddvar Moi som kan fortelle dette:
Jeg skrev lørdag om en NTB-artikkel som Vårt land og mange andre norske aviser trykket; artikkeln inneholdt to hovepunkter, og begge var fullstendig misvisende. Først stod det om et brev med Ratzingers underskrift, som visst nok skulle vise at han ikke irettesette en overgripende prest (men det handlet faktisk om en prest som selv ønsket å bli ‘laisert’), dernest stod det om et dokument fra Ratzinger i 2001 som skulle gjøre det vanskeligere å stoppe pedofile prester (med som alle nå bør vite, det var dette brevet som virkelig satte igang opprenskningen i Kirken).
Som han nevner finnes NTB-artikkelen imidlertid dessverre fortsatt ute andre steder. Vi får håpe at ønsket om å opptre etterrettelig kan føre til at den og tilsvarende slettes også i øvrige nettaviser.

Ellers vil myten om at de grimme katolikker som ikke bare hever seg over norsk lov, men tillater overgrep mot barn, fortsette slik vi ser i med all uønsket tydelighet i dagens VG, i den ikke alltid like akademiske spalten SMS-innlegg:
...den katolske biskopen i Norge, Bernt Eidsvig, sier den katolske lov står over den norske. Overgrep mot barn er ikke en kriminell handling i deres øyne. Katolske prester beskytter hverandre mot kriminelle handlinger. Dette vi har sett er bare toppen av isfjellet.
Hvis dette er noe i nærheten av folkemeningen, er det ikke direkte... uventet om katolske barn blir mobbet og er redde for å gå på skolen?

2 kommentarer :

Arnfinn Pettersen sa...

Bra? Man sletter ikke sånne artikler, man skriver en krypende unnskyldning til sine lesere for å ha spredd feilinformasjon. Å ganske enkelt slette den er en feig handling, ikke egnet til annet enn å skape forvirring.

Eller "distorta", som ordbekreftelsen er.

Bjørn Are sa...

Du har i og for seg rett i at slike handlnger i det skjulte tilhører en hemmelighetskultur vi ikke har bruk for, ja.

Jeg har uansett tenkt å oppfordre VL til å lage en reportasje om fordommer og feilinformasjon i egne og andres overgrepsreportasjer.

En psykologisk terskel for VL i den sammenheng kan imidlertid være at de synes noe mer bekymret enn enkelte andre av oss for å opptre på måter som kan oppfattes som apologetiske.

Og så er det aldri lett for noe media å innrømme i full offentlighet å ha spredd feilinformasjon.