lørdag 24. april 2010

Nei til statlig historieutdanning

Hvordan Marianne Aasen (Ap) kan ha vært informasjonssjef i Europabevegelsen, og nå leder Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget, er en gåte forskere vil arbeide med i århundrer.

Vi snakker med andre ord ikke om en tilfeldig trikkefører eller frisør når hun i Dagsavisen 22.4. i et innlegg om Nei til statlig imamutdanning røper en så avslørende mangel på innsikt i Europas og kirkens historie, at hun (for ikke å si velgerne) bør kreve at hun får skolepengene tilbake.

Og enten benytter sin posisjon til å si nei til en statlig historieutdanning eller går i bresjen for en omfattende revisjon av undervisningen i grunnskolen, for ikke å si i videregående, på statsvitenskap og historie grunnfag (eller årsstudium som det vel heter for tiden).

Blant kildematerialet Aasen etterlater, er følgende passus:
De lærde i middelalderen var knyttet til kirken. Før boktrykkerkunsten hadde kirken monopol på skriftspråket, noe som var en maktfaktor i seg selv. De som kunne lese og skrive var knyttet til kirken, den gang underlagt paven.
Det er den samme historien. Ledende politikere ser for seg - eller formulerer seg på måter som gir inntrykk av - et monolittisk middelaldersamfunn der kirken på avgjørende måter styrte alt som handlet om å lese og skrive.

Aasen sier ikke rett ut at dette var negativt, men ordbruk som "monopol", "maktfaktor" og "underlagt paven" tyder ikke automatisk på at det er ment som skamros.

I tillegg til at det etterlater inntrykket av at det uten kirken ville vært en mangfoldig kø av andre grupperinger og institusjoner som hadde vernet om antikkens arv, og ledet veien videre, ved å opprette skoler og universiteter i Europa.

Vi savner bare å høre at kirken hevdet at jorden var flat, ødela biblioteket i Aleksandria og ventet i flere hundre år med å gi kvinnen sjel.

Det sentrale spørsmålet forskerne bør til bunns i er hvordan Aasen kan ha unngått å høre om tross alt ikke helt perifere størrelser som Dante, Snorre, Chaucer, Anna Comnena, Boccaccio, Chrétien de Troyes, John Mandeville og resten av feltet.

Og den ikke helt... ørlille mengden som kunne lese og skrive blant diplomater, konger, diktere, byråkrater, leger, apotekere, astronomer, murere, skreddere, laugsledere, borgermestere, jurister, musikere og resten av feltet, inkludert jøder, greskortodokse og andre som ikke... helt var styrt av paven.

At hun har vært gift med Simen Agdesten forhindrer henne altså ikke fra å spille seg selv sjakk matt som leder av KUF-komitéen.

2 kommentarer :

Geir sa...

Slik skal det være! Nå gjenstår bare å formulere dette slik at Dagbladet tar det inn som kronikk!

Bjørn Are sa...

Det var den... ørlille detaljen der, ja.

Prøver Dagsavisen først.