lørdag 3. april 2010

Nesten ikke til å tro

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa viser igjen at hun ikke har forstått alvoret for NSB og Jernbaneverket.
- Min første reaksjon var at dette nesten ikke var til å tro. Her kommer den ene hendelsen etter den andre som ikke skal skje, sier Kleppa til NTB.
 Det som nesten ikke er til å tro er at en samferdselsminister ikke makter å innse situasjonen som mange tiårs vanskjøtsel av det norske jernbanenettet har ført til. 

Jeg skal ikke gå andre bloggere i næringen, men det er vanskelig å komme fra for en som jobber i telekombransjen at det ikke bare nesten ikke er til å tro at samferdselsmyndighetene fortsatt ikke virkelig vil satse på uavhengige reserveveier (tunneller, dobbeltspor, signalanlegg, kommunikasjonssystemer) for noe så samfunnsviktig som jernbane.

Det antyder også en så grunnleggende ufølsomhet for ikke bare passasjerer, men sårbarhetsanalyser, at det bare er å gni seg i øynene.

Vi som alltid har sverget til offentlig transport føler oss kort sagt sveket av mange regjeringer over lang tid.

At selv ikke en regjering med SV og SP klarer å se alvoret og levere en troverdig plan for hvordan vi skal komme oss opp av grøfta, sier også noe om manglende gangsyn hos politikere flest.

Men akkurat der har jeg for lengst mistet troen.

Oppdatert 23:33: I likhet med flere.

Ingen kommentarer :