lørdag 8. august 2009

Politikerrotet

Det er likevel tvilsomt om nyhetene fra ChesterCon vil overgå Dagsavisens tre sider bare i dag (som her og her , selv om Giske retter litt opp her) om kirkens medlemsregister.

Et rot som skyldes enda en av disse politiske beslutningene i strid med kirkens vilje. Så får vi se hvor mange flere enn nerder og kirkepositive som snapper opp dette.

5 kommentarer :

Ragnar Mogård Bergem sa...

Denne saken et et flott eksempel på hvor hodeløs man kan bli når man har lyst på enda et argument mot den store stygge ulven som kalles kjerka.

Men du verden så morro det er å være vitne til!

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg er enig i at hovedansvaret ligger hos Stortinget og departementet, men kirken har ikke akkurat vært vokal i sitt krav om å få ordnet opp i dette. Og du verden så arrogant registeret dens har behandlet de mange som i frustrasjon har måttet ta kontakt med dem. Alt i alt: Jeg synes de fortjener ris jeg.

Så er da også ordbekreftelsen "surog".

Bjørn Are sa...

Jeg har ingen problemer med å se for meg verken arroganse eller bare alminnelig klønethet her, nei.

Men jeg mener oppriktig at det er noe urettferdig selv om man lar være å gå i demonstrasjonstog (uten at man trenger å bruke Blitz-metoder) for å forsterke en uenighet man har klargjort i møter, brev og media, at man blir beskyldt for å "lure til seg" medlemmer "i Guds navn" eller hva som har vært de verste omtalene de seneste dagene.

Ja, kirken kunne vært mer vokal. Men når det kan vises at den har sagt fra igjen og igjen, bedt om penger til å gjøre jobben etc, får man ihvertfall gi kirken litt honnør for dette.

Og si fra om at denne brevutsendelen som pågår nå, nettopp har som en av hensiktene å rydde opp.

Så er det en annen sak (som selvsagt må påtales) om man i praktisk saks-/kundebehandling litt vel ofte har opptrådt som en klassisk monopolist, enten der er av misforstått omsorg, frykt eller bare vranghet.

Min jobbakgrunn har ikke akkurat svekket min skepsis til monopolaktører i et marked.

Arnfinn Pettersen sa...

Det slår meg at når kirken syter over at det bare ville kostet 6 mill eller (hva det var) å ordne opp i dette i utganspunktet - vel da kunne de kanskje klart å finne de pengene på eget budsjett? Hvis HEF skulle trenge å rydde opp i sitt register, ville vi ikke sluppet unna med at vi ikke har gjort det fordi Staten ikke har gitt oss penger til det.

Bjørn Are sa...

Hm, ja, det kunne man kanskje tro.

Nå er ikke dette noen stor sak for meg, og det er sikkert mye jeg ikke vet.

Samtidig mener jeg det er blitt såpass emosjonelt og ensidig presentert i media, at det er vanskelig ikke å yppe seg litt i mot.

Slik jeg mener å ha registrert omfanget, snakker vi forøvrig om nærmere 30 millioner - hvilket gir noe andre prioriteringsutfordringer.

Jeg satt selv i et menighetsråd på den tiden, og hadde inntil da ikke vært klar over hva man stod overfor av utfordringer - lokalt og sentralt.

Mer sentralt møtte jeg engang som vara i et fellesråd hvor man diskuterte et lenge underbevilget vedlikeholdsbudsjett for en masse forsømte kirker (deriblant Domkirken) for over hundre millioner (hvis jeg husker rett).

Lokalt (Mortensrud) arbeidet vi med å få finansiert en kirke (dels ved offentlige bevilgninger, dels ved omfattende innsamlingsaksjoner, dels ved rentefrie lån fra folk i menigheten), etter å ha holdt til på en ungdomsskole i over 10 år i et voksende utbyggingsområde med allerede atskillig tusen innbygger.

Pluss en masse frivillig givertjeneste til prestestilling og menighetsarbeider, diakoni, menighetsblad og resten av feltet.

I en slik situasjon er det ikke helt enkelt bare å "omdisponere" allerede alt for lave budsjetter etter avslag i Regjeringen.

Hva skal man kutte, hvordan skal man prioritere sine "kampsaker", hvordan skal man sentralt få aksept lokalt for dette - uten å få tilført mer midler fra "eieren"?