torsdag 27. august 2009

Nessie lager bølger igjenGoogle Earth er nyttig til mangt, enten det handler om å finne feriesteder, barndomstrakter, Atlantis eller monstre.

Finner du spor av noe som ligner på et monster, f.eks. en litt uklar båt som lager noe så uvant som bølger, er det bare å melde fra til media. For hvis det ligner så kan det være.

Og kan det være så er det en overskrift. I monstertyper.

Ikke fordi det har klikket for redaksjonen, men fordi man ønsker at andre skal klikke.

Selv om nok ikke alle har like mye humoristisk sans som journalisten.

Ingen kommentarer :