mandag 24. juni 2013

Verken sprøyt eller spurv

Dessverre kan vi ikke skylde på en konspirasjon når som omtalt i går heller ikke det andre forsøket på 15 minutters berømmelse i Klassekampen kom inn.

I stedet skyldes det hele at debattredaktøren slapp til Johan E. Moan, fysikkprofessoren som startet årets debatt.
(Les videre her)

Selv om man alltid kan kimse over at de foretrekker en skarve fysikkprofessor fremfor noe så lærd som sivilingeniører og informatikere.
Moan i kledelig Plantinga-positur
Til gjengjeld er ikke Moan redd for å ta et blad eller to noen mikrometer fra munnen.

Til Nygårdshaugs påstand om at ingen seriøse forskere kan tenke seg en skapende Gud sier Moan "For noe sprøyt!", med opptil flere logaritmer ettertrykk.

Han demper ikke tonen mye når han skriver videre at
Et Google-søk viser lange lister over seriøse naturvitenskapsmenn, nobelprisvinnere og andre, som åpent og ærlig sier at de tror på en skapende Gud. De eneste som kategorisk avviser tanken på en skaper, er fundamentalistiske materialister og ateister som kategorisk og med religiøs (!) glød hevder at det materielle universet er alt, punktum.
Nygårdshaugs vil nok heller ikke blidgjøres mange kilopond mer enn én Newton av følgende formel formulering.
Ingen åndelig virkelighet aksepteres, ja, enkelte mener endog at de kan bevise dette! Det er jo et like håpløst prosjekt som de tallrike gudsbevisene fra historien. Materialister har ikke respekt, verken for fornuftens og naturvitenskapens begrensninger, eller for fysikkformlenes omtrentlighet.
Selv om han nok ikke er helt uenig i den noe omtrentelige omtalen av gudsbevisene.

Nygårdshaug blir videre oppfordret til å søke opp «List of Christian thinkers in science», en liste som mer enn vagt bør antyde at det finnes en og annen vitenskapsmann som tenker seg en skapende Gud.

Moan skriver så at også Einstein
tumlet med spørsmålene om en åndelig virkelighet. Han skriver om en kosmisk religiøs følelse på en respektfull måte – diametralt motsatt av det Nygårdshaug gjør.
Moan avslutter ikke med mindre kraftige UV-stråler.
Nygårdshaug mener kanskje at han selv er en mer «seriøs forsker» enn Einstein? Mot Nygårdshaug er vel jeg, med min Gudstro og 600 internasjonale forskningsartikler i fysikk og biologi, som en useriøs spurv å akte!
Så er spørsmålet om dette ga Nygårdshaug mindre lyst til å skyte spurv med kanoner.

Altså ingen grunn til å dempe lyden eller bytte kanal med det første. Stay tuned.

Ingen kommentarer :