onsdag 28. mars 2012

Om, men lite men

Hvis noen lurer på hvorfor det har vært noen manglende prikker over i-ene, eller i det hele tatt i-er på Dekodet i det seneste, så er det altså fordi prikker og i'er har vært opptatt enkelte andre steder, fra artikler i alt fra Hedningesamfunnets gjenoppståtte blad til Dagen, St. Olav og Agenda 3:16, for ikke å si arbeid med en og annen bok, foredrag, debatt og intervju.

Og slik går no dagan, eller i hvert fall kveldan.

Siden det nærmer seg påske og lettere velfortjent rekreasjon i New York, kan vi legge ut linker til en del av stoffet som altså denne gang er (her er det bare å holde seg fast) ... religiøst.

Om det finnes noe moralsk som gudstroende kan gjøre, men ikke ateister - Dagen og Damaris Kulturvinduet.

Om at kirken har skylden også for skiføret i påsken - St. Oav 2/2012 - side 27.

Om en samtaledebatt på Blindern om ateisme og kristendom - Korsets Seier.

Om Gud og guder, for ikke å si om engler og engler i Agenda 3:16.

Om en Bjørn Are Davidsen i IMI-kirkens pastorblog i forkant av et helgeseminar i Stavanger (13.-14.april).

2 kommentarer :

andreas sørensen sa...

Gratulerer med fast spalte i St Olav. Det trengs, der også:)

Men apropos katolikker. Nærmere bestemt "betongkatolikken" (en hedersbetegnelse i denne sammenhegnen) Edward Feser. Jeg har omsider skaffet meg boken "The last superstition" og kommet vel halvveis. Meget stimulerende, morsomt osv. Men hvis man skal være kritisk (og det bør man jo) Hvilke svakheter synes du Feser argumentasjon har? Jeg har forstått deg slik at du absolutt har sansen for ham og dessuten deler en rekke av synspunktene hans, men er kanskje ikke enig med ham i absolutt alt?

Bjørn Are sa...

I New York noen dager, så litt kronglete å svare...

Feser er en klassisk skolert polemisk katolikk med mye å fare med, samtidig som jeg fortsatt er i tenkeboksen når det gjelder dette aristotelisk-thomistiske synet, spesielt det teleonomiske som jeg synes kan bli for smalt og firkantet i fokuset.

Men han har i det minste hjulpet med å rydde unna mange av uklarhetene jeg har hatt om hva A og T mente, og hvordan de tenkte. Veldig nyttig.