fredag 16. mars 2012

Ingen konspirasjon

Skulle noen være i Bergen på tirsdag kan tipses om at noen hekto saumfaring av konspirasjonsteorier av undertegnede og Asbjørn Dyrendal.

Vi siterer fra forhåndsomtalen
Konspirasjonsteoretikere sverger på at de har avslørt onde hensikter og hvem som står bak dem. Hvor tilbøyelige er vi til å konspirere, og hvordan avsløres en konspirasjonsteori?

Konspirasjonsteorier florerer, og forsøk på å motbevise dem fører ofte bare til at troen på dem forsterkes. For tilhengere finnes det alltid forklarende logiske mønstre. Samfunnsforskning viser at mennesker har en trang til å finne mening og forklaring til ethvert fenomen. Dette står sentralt for skapelsen av konspirasjonsteorier.

Men hva er egentlig en konspirasjonsteori og hva kjennetegner den? Og kan en sammenligne religion med konspirasjonsteorier? Teoriene kan være både omfattende og fantasifulle, og karakteriserer ofte det gode og det onde. Samtidig kan de også være mer eller mindre troverdige.
Selvsagt en ond plan bak det hele, men du vil ikke avsløre den uten å møte opp.

1 kommentar :

Svein sa...

Alle konspirasjonsteorier er avledningsmanøvrer lagt ut av Illuminaticiajødemuslimenetriadene.