lørdag 23. april 2011

Trykkfeil og Theofilos

Siden det er påske og tid for ettertanke om livet, døden og kjærligheten (men ikke havet), kan anbefales seneste nummer av det svensk-norske tidsskriftet Theofilos.

1/2011 tar opp ikke helt ubetydelige temaer som Bibelen og slaveriet ved Peter J. William, Ske min vilja - Helvetet enligt C.S. Lewis ved Ray Baker og Lidelsens problem ved undertegnede.

Nå er kanskje det ikke akkurat redigeringsslavene eller trykkfeildjevelen artiklene primært handler om, men det må vel tilstås opptil flere opplevelser av å være mer enn lettere hjemsøkt av korrekturkrøll gjennom årene, enten vi snakker om bøker eller artikler.

Dermed kan det være grunn til å rette opp der det går ut over meningen i teksten, slik at artiklene ikke forvirrer mer enn nødvendig.

På side 39 skal første avsnitt lyde (ordet i kursiv mangler i bladet...):
Samtalen kommer ikke videre av å sette opp sannsynlighet (P) på følgende fasong: P((G)/(E)) < 0.5 altså at det er mindre enn 50 % sannsynlighet at (G) en allmektig, allvitende og god Gud eksisterer gitt (E) at ondskap eksisterer. Det som her sies er at skal det være rasjonelt berettiget å avvise Guds eksistens, må sannsynligheten for at Gud finnes i en verden med lidelse være lavere enn sannsynligheten for at Gud ikke finnes.
 På side 40-41 skal det stå (det justerte igjen i kursiv):
Det er generell enighet om at dette er et viktig argument, men det finnes ulike måter å besvare det. En respons foreslått av Rowe selv er å benekte konklusjonen. I stedet for å si at Gud ikke finnes fordi det eksisterer vilkårlig og meningsløs ondskap, sier vi rett og slett at (ekte) vilkårlig og meningsløs ondskap ikke eksisterer, fordi Gud finnes. Vi benekter med andre ord premiss 1, selv om vi ikke selv kan vise at slik ondskap ikke finnes.
Så får vi bære over med et par sjarmerende fotnoter som tydelig er ment som vennlige innspill til artikkelforfatteren, men aldri kom ham i hende.

Det gjør det bare enda mer stimulerende å tenke over hva som kunne ha stått der.

1 kommentar :

Peter sa...

Feilene allerede oppdaget. Fin utgave.