fredag 1. april 2011

Sensasjon - Arkeologer mener deres funn er arkeologihistoriens viktigste

Nei, det er ingen aprilspøk.

Det er nok flere enn de som følger med i lenkelisten min til høyre (f.eks. hos Roger Pearse eller Sacred Page) som har fått med seg funnet av miniatyrbøker som det hevdes er skrevet av kristne i det første århundre, slik VG melder i dag i et oppslag om "Arkeologihistoriens viktigste funn".


Nå må det tilstås (det er i det hele tatt uka for tilståelser) at jeg er noe skeptisk til funnet.

Ikke fordi jeg tviler så mye på at det er ekte (selv om man blir nølende etter alle forfalskninger de seneste tiårene), men fordi det er så typisk i en tabloid tid å blåse opp slike funn.

Selv om dette oftest skjer når noe kan så tvil om bibeltekster (som i "Judas var ingen Judas likevel!", "Jesu familiegrav er funnet!", "Jesus er basert på hedenske myter!" etc.),  overrasker det ikke at vi også kan se samme fenomen for funn som kan tolkes i positiv retning.
Bøkene kan ha bli «skrevet» av Jesu' tilhengere i tiårene etter hans korsfestelese, mener Ziad al-Saad, direktør i departementet for fortidsminner.

- De vil kanskje være viktigere enn dødehavsrullene når det gjelder å lære om Jesus død, sier han ifølge BBC World.
- Kanskje dette vil føre til nye tolkninger. Den innledende informasjonen er veldig lovende. Det virker som vi her har et veldig viktig og meningsfullt funn. Kanskje det viktigste funnet i arkeologiens historie?
Nåja.

Heldigvis er journalisten skeptisk nok til å stille spørsmål ved hvor viktig det er. Men ikke ved hva vi kan lære av funnet.
Bøkene er støpt i bly, og hvert ark er på størrelse med et kredittkort. Inskripsjonene er på hebraisk. Hvis de er skrevet av tidlige kristne, ikke av jøder, vil disse skriftene ha enorm betydning for å forstå hvordan de første kristne tenkte, kanskje hva de trodde om Jesu' korsfestelse og påståtte oppstandelse.
Ettersom det tidligeste vi har av tekster fra de første kristne er fra rundt år 50 (knappe tyve år etter Jesu død) og det der (1. Korinterbrev 15) er inkludert en overlevert tekst fra antagelig 30-tallet, vet vi at at de første kristne trodde Jesus var korsfestet, død og reist opp igjen fra de døde - legemlig*.

Hvis funnene er i samsvar med Paulus støtter det noe vi allerede vet, er de ikke i samsvar med Paulus viser de oss at det fantes noen som ikke støttet Paulus.

Noe vi i et par tusen år har kunnet lese ut av hans brev.

Men siden disse bøkene så vidt jeg kan forstå må være fra senere enn første århundre (slike miniatyrbøker kom først på moten et par hundre år senere) og ikke nødvendigvis fra kristne (siden de er skrevet på hebraisk og muligens såpass sent, er det mer sannsynlig at de er jødiske).

Siden dette er "arkeologihistoriens viktigste funn", vil det vil nok dukke opp mer om saken de nærmeste dagene, for ikke å si årene.

Eller i påsken.

Altså bare å lene seg tilbake og følgje nøye med på informasjonen.

________________________________________________________________________
*Spekulasjoner om at Paulus ikke var representativ eller ikke tilhørte en hovedstrøm av de første kristne er ikke basert på kilder, men på nyere hypoteser om et opprinnelig mangfold og svært tidlige kildelag bak evangeliene. Selv om sistnevnte først ble nedskrevet på 60-80-tallet kan det være kilder eller kildelag bak dem (altså ikke bare Q (= stoffet som er felles i Lukas og Matteus, men som ikke finnes hos Markus), men også kilder bak Q).  Men skal vi bruke det at de tidligste lagene ikke sier noe om hans  oppstandelse til å være i motsetning til Paulus, må vi bl.a. hevde at disse "opprinnelige" lagene er de eneste disse gruppene hadde av kilder om Jesus, og at selv det angivelig eldste laget er fra etter Jesu død (altså ikke f.eks. tradisjoner fra hans tid i Galilea før korsfestelsen).

3 kommentarer :

Neivi sa...

Herligt! :)

Anonym sa...

uds fred

Les boken "Jesus en profet i Islam" den forteller kristendommens historie, last ned gratis her;
http://www.box.net/shared/2edk2ms08k/1/12559911/128712017

Les spesiellt om Kirkemøtet i Nicea på side 60


Gratis norske bøker om Islam til å laste ned:
http://www.box.net/shared/2edk2ms08k

Gratis norske bøker som motbeviser Hadith til å laste ned:
http://www.box.net/shared/vgb9l8ma0h

Free English book on Islam for download in PDF format:
http://www.box.net/shared/jwchv9z400

Free English book refuting Hadith for download in PDF format:
http://www.box.net/shared/5tgzvctcf5


Fire gode linker/Four good links:

http://aididsafar.com/

http://merahza.wordpress.com/

http://www.free-minds.org/

http://aboutquran.com/

Bjørn Are sa...

Guds fred!

Siden du anbefaler dette, skylder jeg deg kanskje noen tanker.

Ikke minst fordi jeg har lest den boken før (er interessert i temaet) og kan dessverre ikke se at helt sentrale deler av den har støtte blant historikere.

F.eks. er det boken omtaler som Barnabasevangeliet minst tusen år for ungt til å si oss noe historikere kan bruke om Jesus.

Det holder ikke at noen kaller noe for "Barnabasevangeliet" (opprinnelig et apokryft skrift som ikke stammer fra første århundre og som dermed på linje med Filipsevangeliet og Judasevangeliet og alle andre apokryfe skrifter - uansett om det faktisk var blitt funnet - ikke kan brukes til kilde for noe på Jesu tid) til at historikere kan akseptere at det vi kjenner i dag er det samme som det kirkefedrene omtalte.

Tilsvarende stemmer det ikke at Barnabasevangeliet kan være "den tapte" felleskilden Q eller at Markus bygger på denne felleskilden.

Q er rett og slett det stoffet som vi finner i Lukas og Matteus, men som vi ikke har i Markus. Dermed er Q verken tapt eller identisk med det som vi i dag kaller for Barnabasevangeliet.

Grunnen til at boken du henviser til ikke er mer omtalt blant historikere, eller norske muslimske ledere, er at den inneholder for mange åpenbare feil og det på avgjørende punkter for argumentasjonen i den.