lørdag 28. november 2009

Godt stoff: Gud ikke godt stoff

Ingen nyhet at Gud ikke er godt stoff så lenge man ikke skynder seg å legge til at man er i mot.

Det er likevel godt stoff å lese om dette hos Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad i dag. Ikke minst får salige Jonas noen pass påskrevet.
"Men hvis Støre tror at det går an å gjøre politikken til en religionsfri sone, kan han ikke ha hørt seg selv snakke. Til Vårt Land sa han nemlig også dette: «Vi har bråvåknet til at religion er en daglig størrelse i mange menneskers liv. Det er en utfordring, og vi har bare sett begynnelsen av den.»

Jeg vet ikke når Støre skvatt opp, men på hans side av politikken åpnet mange øynene da den tyske, venstreorienterte filosofen og kjente ateisten Jürgen Habermas i 2001 signaliserte at han var begynt å tenke nytt og annerledes om kristendommens plass i Europas kultur og offentlighet. Etter hvert hadde Habermas kommet til at ikke bare har religionen nektet å dø i møtet med de såkalte sekulære samfunn, den vokser i omfang og innflytelse. Og fordi den religiøse tenkning om mennesket har mye å tilføre samfunnet som de sekulære ideene ikke har, må religionen trekkes inn i den offentlige diskurs, mener han.

I Norge er det Klassekampen som sterkest har tatt til seg oppfordringen fra Habermas. Ved siden av Vårt Land, som naturlig nok ikke har skrupler med å skildre religionens plass i det offentlige rom, er det ingen medier i Norge som tar religiøse spørsmål og fenomener mer alvorlig enn Klassekampen. Ikke bare har avisen en fast kronikk om religion hver uke, den har også et våkent øye rettet mot debatter i kirke og moské. I venstresidens avis snakker intervjuobjektene oftere om tro og tvil enn i tradisjonelt konservative aviser."
I det hele tatt begynner det å bli en stund siden det kom noe fornuftig om religion fra noen partier på høyresiden. For ikke å nevne dem på venstresiden.

Ingen kommentarer :