fredag 11. september 2009

Nikea og alt det der

Siden det ikke vil mangle myter om kirkemøtet i Nikea de nærmeste par århundrene, er det flott å se at det er flere der ute som forsøker å si litt rolig i fra.

En grei popularisering, selv om filmen kunne vært 10-20 ganger så lang og hatt et par flere vinkler, sånn for ordens skyld. YouTube er kort sagt fortsatt YouTube.


Hvilke kilder finnes til hva som foregikk på Nikea sommeren 325?

Her jukser vi og siterer direkte fra selveste wikipedia:
Eusebius of Caesarea, Letter of Eusebius of Cæsarea to the people of his Diocese Account of the Council of Nicea; The Life of the Blessed Emperor Constantine Book 3, Chapters VI-XXI treat the First Council of Nicaea.

Athanasius of Alexandria, Defence of the Nicene Definition; Ad Afros Epistola Synodica

Eustathius of Antioch, Letter recorded in Theodoret H.E. 1.7

Socrates, Of the Synod which was held at Nicæa in Bithynia, and the Creed there put forth Book 1 Chapter 8 of his Ecclesiastical History, 5th century source.

Sozomen, Of the Council convened at Nicæa on Account of Arius Book 1 Chapter 17 of his Ecclesiastical History, a 5th century source.

Theodoret, General Council of Nicæa Book 1 Chapter 6 of his Ecclesiastical History; The Epistle of the Emperor Constantine, concerning the matters transacted at the Council, addressed to those Bishops who were not present Book 1 Chapter 9 of his Ecclesiastical History, a 5th century source;

Philostorgius, Epitome of the Church History.
Hva ble så tatt opp på Nikea?
 • Hadde Arius rett i sitt syn på Jesus som Gud?
 • Når skulle påsken arrangeres?
 • Hvordan håndtere meletianerne og deres restriktive holdning til de som hadde frasagt seg troen under Diokletians kristenforfølgelser (303-313)?
 • Tjue nye kirkelover (som forbud mot å kastrere seg, forbud mot at prester kunne drive pengeutlån og forbud mot å knele under søndagsgudstjenesten)
Hva ble ikke tatt opp?
 • Hvilke skrifter som skulle med i Bibelen
 • Om Jesus var Gud
 • Om Den Hellige Ånd eksisterte
 • Reinkarnasjon
 • Om kvinnen har sjel
 • Twin Towers og 911
 • Egentlig det meste
Og, ja, bøker ble brent, eller ihvertfall bedt om at skulle bli brent. Vi snakker da spesielt om skriftene til biskop Arius som selv ble sendt i eksil.

Uten at det ser ut til at dette hadde særlig betydning utover symbolverdien. Det ble nok ikke laget særlig mange bål akkurat da. Arius fikk komme tilbake etter et par år (selv om et hører med at han muligens ble forgiftet rundt ti år senere), og arianerne blomstret i atskillige tiår til.

4 kommentarer :

Anonym sa...

Spennende.
Her skulle jeg gjerne få vite mer!
Takk for at du deler!

Må bruke anonymknappen for Google vil ikke godta passordet mitt.
Hilsen Predikeren

Bjørn Are sa...

Takker og bukker.

Kanskje et tegn på at det er flere steder å gakke enn til myren for å bli vis.

Martinbg sa...

Hva ble ikke tatt opp?
(...)
- Twin Towers og 911


Nekter du for at kirkemøtet i Nikea satt inne med sannheten om dette, og at det kunne stått noe om det i Bibelen hvis ikke kirken hadde satt en stopper for det (antagelig fordi de planla veldig langt inn i fremtiden, og visste at dette en gang ville bli et hett debattema i seriøse kretser?)

Det kan bare bety at du er en av dem.

Bjørn Are sa...

At kirken visste og planla dette så langt i forveien bare understreker at tanken kan styre materien.

Og, ja, jeg er en av dem, men sier ikke hvilke dem.