torsdag 17. september 2009

Heksejakt i familien

Hekser fascinerer fortsatt, selv om noe av den folkelige fortryllelsen har forsvunnet med åpningen av stadig flere rettsarkiver.

At temaet likevel forventes å generere klikk på web, antydes av Nettavisens oppslag Har du en heks i familien?

Spørsmålet hadde imidlertid vært noe mer naturlig dengang man trodde prosessene hadde rammet millioner av kvinner generelt, og - etter samme målestokk - titusener bare i Norge.

Når det i et par tiår har vært klart at det reelle tallet på henrettede er noe over 300 (registeret over alle rundt 900 anklagede finnes her), derav over 100 i Finnmark, er nok sannsynligheten for å ha en dømt heks i slekta heller lav.

Når heldigvis kun noen tidels promiller av befolkningen (regnet over de drøyt hundre år dette foregikk) ble rammet, kreves det noe i nærheten av magi å finne en av disse i familien.

Offentliggjøringen av sakene kan i stedet styrke behovet for å finne ut om man selv var heks i et tidligere liv. Selv om det kan ta tid før det kommer offentlige registere for dette.

Ingen kommentarer :