fredag 2. mai 2008

Darwin expelled?

Siden vi nevnte filmen Expelled for noen dager siden, kan det være en idé å trekke fram en noe mindre simplistisk fremstilling av forholdet mellom darwinisme og nazisme.

Ikke minst synes det som om den lutherske teologen Johann Gottfried Herder (1744-1803, en inspirasjonskilde for både nasjonalisme og pluralisme, samt hele Sturm und Drang-bevegelsen, for ikke å si Grundtvigs syn på kultur, myter og eventyr) var blant elementene som i forvridd fasong via ymse ideologiske (og ikke minst sjåvinistiske) filtere lå til grunn for nazismens ikke overvettes imponerende intellektuelle ferniss.

Det betyr ikke at evolusjonslæren (eller mer presist sosialdarwinismen) er frikjent. Det betyr bare at halvfordøyde idéer (enten de nå er gode, riktige, vakre, kontroversielle, skrekkelige eller bare (og det er sjelden at noe bare er bare) dustede) som tolkes uten gangsyn, for ikke å si uten tvisyn, omtrent automatisk ender i forferdelse.

Det er ihvertfall min idé.

Ingen kommentarer :