lørdag 14. juni 2014

Er nesten ingen amerikanere overbeviste kreasjonister?

Siden flere temaer har vært under debatt på Dekodet, kan det være på tide å vende tilbake til spørsmålet om over halvparten av amerikanerne tror at jorden ble skapt for 6 000 år siden.

Bakgrunnen var at den ... kritisk tenkende nyateisten Sam Harris i Letter to a Christian Nation basert på Gallup-tall skremte noen og enhver på flatmark med at ”53 % av amerikanerne er kreasjonister”, altså at ”over halvparten av naboene våre tror at hele kosmos ble skapt for 6 000 år siden”.

Mens jeg altså argumenterte som i Svar på tiltale for at kun 18 % mener at mennesket er skapt for under 10 000 år siden.

Siden Gallup har fortsatt å undersøke dette, og andre har slått følge, kan det være nyttig å se på hvilke tall man nå har, som presentert på biologos i går.

De offisielle Gallup-tallene er som figuren viser at noen færre tror at Gud står bak evolusjonen (mørkegrønn kurve) eller at Gud skapte oss stort sett i vår nåværende form for mindre enn 10 000 år siden (øverste kurve). Mens det har vært noe stigning i antallet som holder seg til at vi er utviklet uten at Gud står bak (nederste kurve).


Gallup survey result graph
Men så er altså spørsmålet hva man mener når man svarer. Tenker alle automatisk at mennesket og jorden er skapt noenlunde samtidig? Tenker man på en skapelse av mennesket fra scratch eller ved en radikal endring av en dyrepopulasjon?
Det er ganske mye som må være oppfylt om vi skal nærme oss tallene hos Sam Harris.

Dermed er det interessant at sosiologen Jonathan Hill har stilt kontrollspørsmål som presentert i Christianity Today tidligere i år. De som normalt regnes som ungjordskreasjonister står for i hvert fall følgende tre oppfatninger:
  • Mennesket er ikke utviklet fra andre arter
  • Gud har skapt mennesket
  • Mennesket er skapt for mindre enn 10 000 år siden
Noe bare 14 % svarte ja til, altså enda lavere tall enn de 18 % jeg anslo.

Det er ikke slik at over halvparten av naboene tror at jorden er skapt for få tusen år siden. Tvert i mot mener over åtte av ti ikke dette. Du skal lete litt for å finne noen. I store deler av USA skal du sikkert lete ganske mye.

Så er det slik at man også kan gjøre seg tanker om hvor sterkt man holder disse posisjonene. Er det noe man virkelig tror fast på, eller har man mye tvil? Siden Gallup heller ikke her har gode data, la Hill inn kategorien usikker i svaralternativene.

Noe ganske mange innrømmet av de var.

I realiteten betraktet bare fjerdeparten av amerikanerne seg som både sikre og så et standpunkt på dette feltet som viktig.

Hill konkluderte med at kun 8 % av amerikanerne både var overbeviste kreasjonister og mente at dette var et sentralt punkt. Over 90 % er altså enten ikke sikre på saken, ser den ikke som viktig eller mener at jorden er skapt for langt mer enn 10 000 år siden.

Så er spørsmålet hvor lang tid det vil ta før Sam Harris kommenterer tallene fra februar, siden få har fremstått sikrere i sin sak eller klarere om hvor viktig den er

Så langt kan jeg ikke se at han har gjort det, med forbehold om at jeg kan ta feil. Ut fra tidligere score i å vedgå feil eller dempe bombastiske uttalelser, er det imidlertid ingen grunn til å være sikker på at han har gjort det eller gjør det med det første.

3 kommentarer :

Unknown sa...

Hvor mange er amerikanere er kristne evolusjonister og mener det er viktig?

Bob sa...

Jeg lurer på om kreasjonistene har noen tanker om hvordan verden ifølge dem skal være skapt? For eksempel står det på side 1 i bibelen (om 7-dagers-myten) at dyrene ble skapt FØR menneskene, mens det på side 2 i bibelen (om Adam-og-Eva-myten) står at dyrene ble skapt ETTER menneskene. Hvilken del av bibelen tror de på?

Tror de at jorda er slik det blir beskrevet i bibelen? Tror de at jorda har 4 hjørner, står på søyler, og er så flat at man kan se "alle kongeriker" fra ett høyt fjell?

Skapelsen er beskrevet i det gamle testamentet. I det gamle testamentet står det også gang på gang at vi skal drepe alle som jobber 7-dagers uke. Tror kreasjonistene på hele gamletestamentet, eller mener de at de kan velge fritt hvilke deler de kan betrakte som "sanne"?

Hvorfor tror så mange på religiøst sludder?

Ta gjerne en ny kikk på Skapelsesberetningen, og tenk gjennom om dette virker sannsynlig:

http://skepticsannotatedbible.com/gen/1.html


De fleste nordmenn er meldt inn i kirken uten å ha blitt spurt. Her kan man melde seg ut:
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=3173

Trond Sviland sa...

Bob: De fleste nordmenn melder seg jo ikke ut av kirken, selv om de ikke ble spurt da de ble registrert som medlem. Hva er årsaken, tror du?

Når første Mosebok har to skapelsesfortellinger med motstridende rekkefølge, så vil jeg påstå at det er rimelig tydelig at disse historiene nettopp ikke prøver å fortelle oss lesere noe om rekkefølgen, men har helt andre formål.