fredag 6. juni 2014

Sensasjon: Evolusjonister kan tro på Gud

Noen ganger skvetter jeg mer enn ellers når jeg ser bilde av meg selv. Grunnen er ikke bare at bilder kan være avslørende på så mange måter, men fordi de har en tendens til å ledsages av en ... avisomtale.

Dermed var det ikke til å unngå noen ufrivillige rykninger i øyenbrynene da jeg i et hyggelig intervju for noen år siden ble presentert under den kjente og kjære merkelappen evolusjonist. Altså en kristen som (her er det som så ofte bare å holde seg fast når man leser Dekodet) faktisk mente at Gud kunne ha skapt gjennom evolusjon.

Kort sagt nesten som å høre så radikale liberalteologer som paven, C.S. Lewis eller Ole Hallesby.

Bakgrunnen var ganske enkelt et seminar jeg var invitert for å ha om det noe mangfoldige begrepet trosforsvar under sommerstevnet UL (Ungdommens landsmøte) i 2008, arrangert av Misjonssambandet.

Jeg brukte også noen minutter på temaet tro og vitenskap, men sa ikke noe spesielt om evolusjon og skapelse, siden jeg var (og er) opptatt av mer grunnleggende sider ved temaet.

Det ble likevel en livlig spørsmålsrunde om dette etter min innledning, fra tre-fire av de over hundre fremmøte. Og de la ikke skjul på at de var kreasjonister.

Så tenkte jeg ikke noe mer over det, før jeg noen dager senere så overskriften Evolusjonisten som forsvarer Gud.
Detlakerne ved UL hadde en mengde spørsmål etter foredraget, og viste seg som selvstendige, kritisk tenkende kristne. Men spørsmålene dreide seg ikke i første rekke om trosforsvar, men om evolusjonisme og kreasjonisme. Davidsen som tror på evolusjon, måtte «stå til rette for» sine synspunkt fra tilhørerne. En tilhører ville vite hvordan Davidsen kunne mene at Gud på et tidspunkt i historien har blåst liv inn i en stamme av aper, hvorpå Davidsen parerte med at en ape tross alt er høyerestående enn enn leirklump."
Opplevelsen var i det hele tatt like interessant som overskriften. I stedet for en fruktbar samtale om hvordan man kan presentere kristen tro i dag, om gode eller dårlige argumenter, ble det en samtale om hvor jeg stod i Det Store Skillespørsmålet.


Man viste ikke interesse for argumenter for kristen tro. Det handlet om konklusjoner, om ståsted. Man stilte testspørsmål. Det etterlatte inntrykket var at det var maktpåliggende å avdekke om jeg bokstavelig talt var kristen eller evolusjonist i fåreklær.

Jeg har heldigvis ikke opplevd maken før eller siden. Stort sett er opplevelsen motsatt. De fleste er takknemlige og oppriktig interesserte når noen står frem rimelig friske og frimodige med tiltro til både naturvitenskap og Gud, både evolusjon og Jesus.

Men det er ikke til hinder for at det kan komme noen rimelig friske og frimodige uttalelser om det motsatte på UL også denne sommeren.

23 kommentarer :

Magnus sa...

Hei, Bjørn Are! Takk for mange gode blogginnlegg. Jeg har ikke fulgt bloggen din så lenge og lurer derfor på om du har du laget en systematisk framstilling av dine tanker om hvordan Gud skapte gjennom evolusjon, spesielt i lys av Bibelens beretninger.

Bjørn Are sa...

Mange takk for det.

Har skrevet en del om dette i ulike sammenhenger, på bloggen er vel det mest systematiske linket til fra denne første posten: http://dekodet.blogspot.no/2013/04/umoralsk-tro-pa-evolusjon.html

Ellers har jeg berørt det såpass mange ganger at det kanskje er praktisk å søke på evolusjon eller Darwin på bloggen.

En annen serie finner starter på http://dekodet.blogspot.no/2009/02/darwin-dagen.html

Og så er det ganske mange andre innfal+lssvinkler som f.eks. http://dekodet.blogspot.no/2014/01/en-skaper-med-hang-til-evolusjon.html

Jeg kommer forøvrig med en lang bloggpost i løpet av uke (eller ev. en ny serie) - litt mer i lys av debatten som går for tiden.

Anonym sa...

Pågår det fremdeles en diskusjon blant lærde kristne om evolusjon vs kreasjonisme? Trodde kreasjonisme-troen hovedsaklig var fra Texas og bedehusmiljøene.

Bjørn Are sa...

Stemmer nok det, dette er en debatt på grasrotnivå og enkelte litt isolerte amerikanske miljøer. Men den har vist seg å vokse litt i rykk og napp, og bør møtes med argumenter.

Trond Sviland sa...

TIl anonym.

Du setter størrelsene "lærde kristne" og "bedehusmiljøene" opp mot hverandre, som gjensidig utelukkende. Det er en stygg fordom.

Jeg kjenner mange i bedehusmiljøene, og det mangler hverken doktorgrader eller skarpe hjerner der. Og så er de ikke nødvendigvis kreasjonister heller, selv om jeg kjenner noen slike også. Med høy utdanning. Men gjerne ikke innen (evolusjons)biologi.

Anonym sa...

Vet at det finnes lærde personer i de fleste miljøer. Spørsmålet mitt omhandlet hovedsaklig om det fantes lærde kristne autoritetspersoner som tror på kreasjonisme. Om det faktisk er en debatt om det.
Hvis den lokale menighetslederen på bedehuset i en bygd hever at jorden ble skapt for 6000 år siden så tar jeg ikke det veldig seriøst. Verre er det om det blir forkynt at Bibelen hevder at jorden er 6000 år gammel på UL foran 3000 ungdommer. Hvis jeg ikke var kristen og fikk beskjed om at jeg måtte svelge en pakke for å tro på Gud som innebar at man oppriktig måtte mene at jorden var 6000 år gammel hadde jeg ledd. Da hadde jeg forkastet Gud på helt feil grunnlag.

Anonym sa...

Jeg må ærlig talt si at jeg syns det mest sensasjonelle her er at du tror på evolusjonsteorien, Bjørn Are Davidsen! Den fremstår nemlig mer og mer som en gammel myte som ikke vil dø. Darwins "livets tre" ser ut til å dø,junk DNA viser seg ikke å være junk, 200 millioner fosiler viser ingen manglende mellomledd, makroevolusjon er ikke på noen måter dokumentert.. Du tror altså på Richard Dawkins utsagn om at verden ser designet ut, men er det altså ikke! Hvorfor i all verden!? (jeg har tatt ET for gitt i mange år, men nå er jeg begynt å tenke litt selv). Krever mye tro for å svelge ET!

Bjørn Are sa...

Selv om ett av de beste argumentene mot evolusjonsteorien er at Dawkins står for den, finner jeg den altså langt mer overbevisende enn alternativene:)

Når det kommer til det du nevner er det altså et godt stykke på vei misforståelser om hva fagmiljøene faktisk står for.

Det er lenge siden biologene sluttet å tegne "livets tre", nå handler det heller om livets busk, noe som stemmer veldig godt med evolusjonsprosesser som ikke er ranke og ryddige.

Temaet Junk DNA er også omgitt av myter og misforståelser, bl.a. knyttet til hvordan man definerer begreper som funksjon (hva betyr det at noe har eller ikke har funksjon?) - se. f.eks. en veldig kort sak på http://sandwalk.blogspot.no/2014/04/creationists-admit-that-junk-dna-may.html

Dette med at "200 millioner fosiler viser ingen manglende mellomledd" er også en misforståelse, men det avhenger selvsagt av hva man definerer som mellomledd. Slike ting handler om koherensanalyser av hva som gir den beste og mest sammenhengende forklaringen av flest data, og da er det ulike måter man kan tenke om hva som er mellomledd og hvor de passer inn, ikke minst siden man altså snakker om livets busk og ikke livets tre.

Uansett krever det noen tødler tro å om man ender opp med ikke å forsøke å relatere nye fossilfunn til i en slik busk, men argumenterer med at de bare skaper to nye manglende mellomformer, en på hver side:)

Skal man diskutere slike spørsmål, er det viktig at man forholder seg til den reelle fagdebatten og ikke til filtreringen av den på kreasjonistiske nettsider. Gjør man sistnevnte, er det fort en selvoppfyllende profeti.

På samme måte som folk som ikke leser historikere, men mye på nyateistiske nettsider sier de har "begynt å tenke litt selv" og kan si at det krever mye tro for å svelge at Jesus har eksistert.

Anonym sa...

Hei, igjen! Om det er "livets tre" eller "livets busk" er for såvidt uinteressant. Poenget er at den "Kambriske eksplosjonen" ikke sannsynliggjør noen av delene.
Poenget med junk DNA har jo vært brukt av mange som kronbeviset for ET, dette beviset smuldrer bort etter som en finner at dette ikke er noen overflødigsgener gjennom evolusjon.
At man ikke klarer å finne utviklingen av noen arter ved hjelp av 200 millioner fossiler er jo smått utrolig. Og ja, skal en gå ut fra at mennesket stammer fra bakterier og fisker, så må en ha mer å slå i bordet med enn at bakterier utvikler resistans, eller mikroevolusjon. DNA-molekylet (som er mer avansert enn noe mennesket har klart å skape)skal ha oppstått av seg selv? Øyet skal ha oppfunnet seg selv x antall ganger, kjønn har oppstått hvordan? Det er jo det rene vanvidd! Du kan forklare ET filosofisk, som en syk ide, men du kan aldri legge fram vitenskapelige fakta for å bevise (sannsynliggjøre/troverdiggjøre) den. Ellers vil jeg avslutte med å skryte av deg: du er utrolig flink til å å argumentere på en troverdig måte når det gjelder Guds eksistens. God kveld :-)

Lars sa...

Gode "anonym":

Dersom du meiner rådande teoriar om historia til levande organismar er "det rene vannvidd", meiner du då at forskarane som godtek desse er
a) Dumme
b) Kunnskapslause
c) Korrupte
evt. ein kombinasjon?

Anonym sa...

Gode Lars!
Hm, vanskelig å velge mellom dine alternativer!Kan jeg få noen flere? :-)
Tror vel helst at ET er blitt en vane/ønske/tvangstenkning. Når en f.eks ikke har funnet et eneste manglende mellomledd blant 200 000000 fossilfunn på 150 år er det kanskje på tide å tenke i nye baner? Står en og stanger hodet i veggen x antall ganger så er det sunn fornuft og finne på andre ting! Sunn fornuft sier meg at forfedrene mine ikke var fisk! Sunn fornuft sier meg at om noen påstår nettopp det, så må de kunne sannsynnliggjøre det på en overbevisende måte. Kan du det? Om ikke er det faktisk vanvittig å påstå noe slikt!

Bjørn Are sa...

Sunn fornuft tilsier at man jobber seriøst med fagstoff. Gjør man det, vil man se at dette med manglende mellomformer dels handler om manglende fagkunnskap og dels om spesielle definisjoner av hva som utgjør en mellomform.

Det betyr selvsagt ikke at vi har mange og tette mellomformer, siden det skal mye til for å danne fossiler og det vi har dermed nødvendigvis er ganske spredt.

Som jeg nevnte noen kommentarer over, ender disse spesielle kreasjonistdefinisjonene med at hvert nytt fossilfunn genererer to nye "gap", ett på hver side, i stedet for å se dem i en kontekst der de kan være mellomformer (uten at vi kan forvente at det vi finner er det nærmest tenkelige leddet i livets busk).

På mange måter er dette et definisjonsspill fra kreasjonister, man forutsetter det man skal bevise, i stedet for å drive forskning.

Litt mer om dette med linker på
http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC200.html

Anonym sa...

Unnskyld meg, dette ble bare merkelig: poenget er at det ikke er funnet noen som helst manglende mellomledd mellom f.eks. landpattedyr og hval. Evolusjonister har mange teorier og tanker om hvordan dette skal ha foregått, men altså ingen manglende mellomledd som kan sannsynnliggjøre dette.
Du mener altså at kreasjonister skal ha sine egne definisjoner på manglende mellomledd? Hvor i all veden har du det fra? Mener du altså at det finnes manglende mellomledd utfra evolusjonisters definisjon? Dette høres mildt sagt merkelig ut!
"Å forutsette det man skal bevise" er jo nettopp det evolusjonister gjør: et landpattedyr ble til hval er påstanden. Har du ut fra evolusjonistisk definisjon på "manglende mellomledd" noen slike å komme med?

Bjørn Are sa...

Veldig nysgjerrig på hvorfor du ikke forholder deg til eller diskuterer reell forskning når du går såpass høyt ut fra hoppkanten mot etablert forskning.

Melomformer kommer i mange slags farger og fasonger, som denne mulige mellom hval og landpattedyr, for å ta et tilfeldig eksempel.
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=110903

Anonym sa...

Seriøst? Mener du at dette skal dokumentere eller sannsynnliggjøre hvalens evolusjon?
Ok, nå forstår jeg hva du mener med at kreasjonister har sin egen definisjon på "manglende mellomledd": de krever faktisk troverdighet på det de blir servert som fakta. Har du lest det!?
"Hodet og ørene har samme form som en hval". FANTASTISK!!!!
Dette er udokumenterte PÅSTANDER som rett og slett ikke holder vann! Og dette kaller du vitenskap???? Er det dette du baserer troen på evolusjon på? Er dette reel forskning?
Må rett og slett si jeg blir sjokkert!

Bjørn Are sa...

Tviler ikke, men har du noen argumenter utover personal incredulity?

Anonym sa...

Argumenter? Mot reel vitenskap? Nei, må si jeg er litt målløs. Tankene går til Darwin som mente at bjørnen som lenge lå og gapte i vannkanten kunne utvikle seg til hval. Vitenskapen har nok gått fremover, men evolusjonsteorien står på stedet hvil, og vil nok dø en sakte men sikker død. Om hundre år skrives det nok bøker om emnet: "Myten som nektet å dø".

God natt.

Anonym sa...

Hei Bjørn Are

Jeg kom innom bloggen og fant innlegget "Sensasjon: Evolusjonister kan tro på Gud." Har et par spørsmål til den, og ja jeg så innlegget "Spøg for spøg" også.

I sistnevnte innlegg nevner du at det er vanskelig å vite hvilken stil man skal legge seg på, noe jeg ser poenget av. For hvordan jeg bør ordlegge meg i dette tilfelle er litt vrient, særlig når bruken av ironi ble frarådet. Kan jeg gå for sarkasme?

Saken er at jeg husker situasjonen du viser til. Jeg var en av de få som faktisk stilte spørsmål. Jeg er en av de med "rimelig friske og frimodige uttalelser" og som du makan til aldri har møtt før eller siden. Godt jeg ble parert med et eksempel om at en ape tross alt er høyerestående enn en leirklump – hva nå enn det skulle bety eller tale i favør av Gud.

Hva skal man si, takk?

Jeg er faktisk usikker på hvor du vil med det hele? Det var tydeligvis forferdelig at fire av hundre oppmøtte personer i det heletatt stilte spørsmål, og om kreasjonisme. Om bare alle hadde holdt kjeft og aller helst ikke fulgt med eller slukt alt!

At du har avsmak for kreasjonisme og tar evolusjon som vitamintilskudd er jo ikke til å legge skjul på denne sommeren. For innlegget minner om et surt oppstøt hvor du prøver å overdøve smaken med å mimre om de gangen folk tok imot deg med åpne armer, oppriktig interesse og ikke minst takknemlighet - som helt klart er å foretrekke. Det virker som alt dreier seg om et offer utsatt for kreasjonistisk hets fordi offeret, evolusjonisten tror på Gud. (Er det lov å si at selv djevelen tror, på spøk liksom?)

Det er nesten som om jeg må be om unnskyldning fordi jeg såret deg og dine forventinger til responsen du skulle få – ingen cred fra oss gitt.

Og når sant skal sies, så er jeg ingen fullblods kreasjonist. Har derimot fått Bibelleseglede derifra og en dragning mot trosforsvar og teologi. Kreasjonisme (særlig ung jord) blir likevel for enkelt og mangler mange svar. Evolusjon igjen blir raskt inspirert av naturalisme, og en kristen tilnærming føles til tider som et klipp-og-lim prosjekt. Men er uansett åpen for å lære fra kristne på begge sider. Helt enkelt og a4 er og blir det ikke.

Alt i alt, etter å ha lest innlegget sitter jeg igjen med at jeg var en tulling som spurte om det jeg lurte på, og det visst flere lik meg på UL. Offeret var likevel deg, og syndebukken var slike som meg. Heldigvis har du en trofast fanskare, som vet å sette pris på en frisk og frimodig person med tiltro til både naturvitenskap og Gud, både evolusjon og Jesus – Ja takk begge deler og bottoms up!

Så kanskje stilen du lette etter her var medlidenhet. Selv er jeg fascinert over å lese reaksjonen din seks år etter og at det tilsynelatende var så krise. Ikke minst din fremstilling av UL-deltagere og slike som meg. Godt du fikk det ut i alle fall.

Mvh. Tårn

Bjørn Are sa...

Hei Tårn!

Siden jeg selv forstår de fleste stiler og ikke tar meg nær av noen, kan du legge deg på hvilken du vil.

Uansett er det interessant å få respons fra en som var der. Det som er uvant for meg, er ikke at det kommer ett eller tre spørsmål om evolusjon, men at det altså kom mange og at jeg slik reporteren nevnte "måtte «stå til rette for» sine synspunkt".

Så skriver du "Godt jeg ble parert med et eksempel om at en ape tross alt er høyerestående enn en leirklump – hva nå enn det skulle bety eller tale i favør av Gud".

Mitt poeng dengang som nå var at "leirklump" (jeg brukte vel selv ordet jord, siden det er hva jeg normalt bruker) er noe som inneholder foruteksisterende organismer og altså ikke er noe ikke-noe eller noe uten biologisk forhistorie.

Mitt svar på det retoriske spørsmålet om Gud hadde blåst liv inn i en stamme aper (et spørsmål som har så mange innebygde premisser at de tar tid å rulle opp, så la oss droppe det her) handlet kort sagt om at når Gud slik Bibelen forteller har skapt oss av noe med en biologisk forhistorie, er det ikke noen prinsipiell forskjell på om det er av "jord" (hva nå det betyr) eller "aper" (hva nå det betyr), men det er i praksis kanskje bedre å tenke at man er skapt av noe høyerestående.

Så skriver du "At du har avsmak for kreasjonisme og tar evolusjon som vitamintilskudd er jo ikke til å legge skjul på denne sommeren. For innlegget minner om et surt oppstøt hvor du prøver å overdøve smaken med å mimre om de gangen folk tok imot deg med åpne armer, oppriktig interesse og ikke minst takknemlighet - som helt klart er å foretrekke. Det virker som alt dreier seg om et offer utsatt for kreasjonistisk hets fordi offeret, evolusjonisten tror på Gud. (Er det lov å si at selv djevelen tror, på spøk liksom?".

Spøk så mye du vil, jeg liker spøk:)

Ellers følte jeg meg overhodet ikke som noe offer, og var selv kreasjonist i min ungdom, så forstår mye av tenkesettet. Elelrs trives jeg med debatt, selv om jeg dessverre ikke har tid til å være med på alle jeg skulle ønske.

Bloginnlegget var altså et apropos til en pågående debatt og handlet om etter mitt skjønn avsporende merkelapper og revirmarkeringer. Når jeg fremstilles som "Evolusjonisten" og ikke "Sivilingeniøren", "Forfatteren", "Debattanten", "Bloggeren", "Trosforsvareren", "Teisten" e.a. fortjente dermed en kommentar.

Så skriver du noe som tyder på at du har misforstått det jeg har skrevet, og noe av skylden kan vel være min som ikke sa tydeligere fra om hva jeg ikke mente:

"Det er nesten som om jeg må be om unnskyldning fordi jeg såret deg og dine forventinger til responsen du skulle få – ingen cred fra oss gitt".

Siden jeg altså ikke ble såret, og ikke forstår hvorfor noen skulle tro jeg ble det, er det ingen grunn til å be om unnskyldning.

Så er det mer hyggelig å lese at "Og når sant skal sies, så er jeg ingen fullblods kreasjonist. Har derimot fått Bibelleseglede derifra og en dragning mot trosforsvar og teologi".

Fortsett med det - flott!

Bjørn Are sa...

(fortsetter...)

Det blir ikke dårligere av at du seks år senere sier at "Kreasjonisme (særlig ung jord) blir likevel for enkelt og mangler mange svar."

Så sier du noe nok flere tenker om at "Evolusjon igjen blir raskt inspirert av naturalisme, og en kristen tilnærming føles til tider som et klipp-og-lim prosjekt. Men er uansett åpen for å lære fra kristne på begge sider. Helt enkelt og a4 er og blir det ikke".

Det er derfor det er så viktig å jobbe med dette stoffet, og ikke bare forsøke å sette andre fast eller knuffe dem inn i en bås, enten det nå var intensjonen eller ei for alle disse årene siden.

Så skriver du noe som jeg skal ta til meg.

"Alt i alt, etter å ha lest innlegget sitter jeg igjen med at jeg var en tulling som spurte om det jeg lurte på, og det visst flere lik meg på UL."

Jeg forstår at det er viktig å si klart fra om hva jeg ikke mener, ja. Så, da sier jeg klart fra, at du og andre som stilte spørsmål ikke var noen tullinger.

Det jeg forsøkte å peke på var noe annet. Det handlet ikke om "tullinger", men om "tone".

Det er alltid mange som spør om det de lurer på når jeg holder foredrag (enten de er for kristne eller ateister eller andre), men akkurat her var det - slik også journalisten påpekte - mer ensidig "stå til rette for"-stemning. Altså ikke noe jeg finner på i ettertid, men noe reporteren ikke bare bet seg merke i, men gjorde et hovednummer av i reportasjen.

Så fortsetter du med at "Offeret var likevel deg, og syndebukken var slike som meg".

Siden jeg ikke var noe offer, ser jeg heller ingen syndebukk, selv om du kanskje her mikser metaforene noe.

Du avslutter i stilen du la deg på og som jeg synes er helt greit med at "Så kanskje stilen du lette etter her var medlidenhet. Selv er jeg fascinert over å lese reaksjonen din seks år etter og at det tilsynelatende var så krise. Ikke minst din fremstilling av UL-deltagere og slike som meg. Godt du fikk det ut i alle fall."

Siden min fremstilling samsvarer med reporterens, er det vanskelig å forstå at den kan tolkes som uttrykk for noe personlig hos meg.

Dette handler heller ikke om at jeg skulle ha behov for "medlidenhet", eller være et "offer" eller lignende.

Poenget var rett og slett at et seminar om trosforsvar i sin alminnelighet endte i en lang runde om evolusjon i særdeleshet, og der det altså ble etterlatt et inntrykk av at jeg som "Evolusjonist" var en raring blant kristne (ikke at jeg har noe i mot å bli fremstilt som en raring, for det er jeg, men det betyr ikke at andre kristne "evolusjonister" er det:)

Etter å ha holdt flere hundre foredrag om denne type temaer, for alle slags forsamlinger, fra katolikker til pinsevenner og humanetikere, var altså denne ene gangen såpass spesiell at jeg har nevnt den en hel gang blant et par tusen blogginnlegg. Selv om jeg ikke var mer rystet enn at jeg ikke nevnte den i 2008.

Kan likevel ikke love at jeg ikke kan komme til å nevne den en gang til i løpet av de neste par tusen innlegg.

Hadde ellers vært hyggelig å tatt en prat også utenom UL og kommentarfelt, så si fra om vi skulle være på samme sted en gang til.

Anonym sa...

Hei Bjørn Are og takk for svar.

Skal huske å hilse på deg neste gang jeg ser deg og en prat er alltid gøy.

Ellers en liten kommentar.

Kreasjonisme og evolusjon, vitenskap og teologi. Interessante og vrient tema. Hvor enn man går frem (virker det som), så går det ene på bekostning av det andre, selv når man ønsker å forene eller tilpasse. Hva er rett og sant blir det store spørsmålet.

Selv setter jeg pris på at noen setter seg inn i sakens kjerne og jobber med det og deler sine funn. For min del blir det på hobbybasis og en mindre prioritert «kampsak». Mest fordi de svar jeg hører ofte ikke tilfredsstiller. Har også en medfødt skepsis og lurer ofte på «hvor mye folk egentlig vet og hvordan de kan vite det de gjør?» Mye er opplest og vedtatt, går man grundigere frem finner man at det ikke stemmer. Likevel er søken etter svar viktig og man må sile gjennom mye sand for å finne gull.

Et spørsmål tilslutt. Har du lest «In the Beginning... We Misunderstood: Interpreting Genesis 1 in Its Original Context”? Jeg har hørt et intervju med den ene av to forfattere og det var interessant nok. Planlegger å få lest boken i nærmeste fremtid og spent på konklusjonen.
I kort trekk presenterer de skapelsen og historien for Israelsfolket frem til Egypt. Opphavet til denne var for å gi folket en historie, da mye var glemt etter oppholdet i Egypt. Derfor er skapelsen ikke bokstavelig ment og ligner på andres skapelseshistorie. Hvilke slutning er de trekker av dette vet jeg ikke, men den har lite med kreasjonisme å gjøre. Virker som en interessant.

Til slutt. Du kan nevne historien så mye du vil for meg, syntes mest tonen og fremstilling av situasjonen og settingen(UL) var litt rar. Og min erfaring med spørsmål på den tiden var mest fra anonyme diskusjoner på nett. Håper jeg har blitt bedre til å stille spørsmål siden :)

Mvh. Tårn

Bjørn Are sa...

Takk for påminnelse om en bra bok!

Kjøpte den for et par år siden, veldig interessant, ikke minst fordi den et stykke på vei minnet om min vei fra kreasjonist til denne berømte evolusjonisten:)

Anonym sa...

Blir spennende å se hva den har å tilby. God sommer!
Tårn