lørdag 9. juni 2012

Tror halvparten av amerikanerne at jorden ble skapt for 6 000 år siden?

Ser man kreasjonister ved høylys dag, er det ikke underlig om noen og enhver kan ta skrekken av oppslaget i Huffington post som henviser til at syv tidligere gallupundersøkelser mellom 1982 og 2006 har vist at rundt 45 % av amerikanerne er ungjordskreasjonister.

En av de som har brukt slike tall er Sam Harris i Letter to a Christian Nation der han friskt konkluderer med at ”53 % av amerikanerne er kreasjonister”. Noe som i følge ham betyr at ”over halvparten av naboene våre tror at hele kosmos ble skapt for 6 000 år siden”.

I denne seneste undersøkelsen fra 2012 er det spurt i snitt 20 personer i hver av de 50 statene eller nærmere bestemt rundt 1000 voksne av en befolkning på noen hundre millioner. Noe som i og for seg åpner for spørsmål om usikkerhet, men det er godt mulig at dette er bra nok for formålet.

Mer interessant er å se på spørsmålene som ble stilt.
Which of the following statements comes closest to your views on the origin and development of human beings?
1) Human beings have developed over millions of years from less advanced forms of life, but God guided this process,
2) Human beings have developed over millions of years from less advanced forms of life, but God had no part in this process,
3) God created human beings pretty much in their present form at one time within the last 10,000 years or so.
Basert på dette tolket man at svar på 1) handlet om teistisk evolusjon, svar på 2) om støtte til evolusjon og på 3) om kreasjonisme.

Siden 46 % denne gangen svarte 3), er konklusjonen klar etter Sam Harris-modellen: 46 % av amerikanerne er kreasjonister og mener at jorden er yngre enn 10 000 år.

Klart, ikke sant? Og ikke så lite opplagt, disse amerikanerne og alt. Mange av dem er til og med kristne.

Ser vi litt nærmere etter, er dette imidlertid langt fra klart. Det hele handler om båssetting, mengel på nyanser og en serie jumping to conclusions for å holde oss til språket i Gallups hjemland.

For det første var det ikke noe i spørsmålene om hvor gamle andre dyrearter er, hvor gammel jordkloden er eller universet. Det eneste man snakker om er mennesket i sin nåværende form en eller annen gang i løpet av de seneste 10 000 år.

I realiteten er det mange ulike grupper kristne amerikanere som kan støtte 3) uten dermed å si at resten av dyreverdenen eller menneskets forgjengere eller jorden eller universet ikke er eldre enn dette. Og mange av dem ville sikkert strukket dateringen med en tierfaktor eller to om de ble fortalt at det er da vi finner de første spor av det nåværende mennesket.

Blant disse gruppene finner vi garantert noen tilhengere av intelligent design (som kan mene at det har skjedd en avgjørende endring de seneste 100 000 år eller noe slik), tilhengere av en progressiv skapelse (altså der artene er skapt på ulike tider med lange tidsrom i mellom, og dagens menneske ganske nylig),  gammeljordskreasjonister (som mener at jorden er milliarder av år gammel, men mennesker ikke ble skapt i sin nåværende form før 10 - 100 000 år siden) og til og med enkelte teistiske evolusjonister som mener at mennesket fikk dagens evner og utseende på den tiden, etter en lang biologisk forhistorie.

Kun ungjordskreajonister ville svart at jorden er yngre enn 10 000 år.

Videre er det interessant at det i følge andre gallupundersøkelser er noe sånt som 43 % i USA som er kirkegjengere. Blant disse har vi en rekke kirkesamfunn som har tatt avstand fra kreasjonismen, fra katolikker til anglikanere.

Skal dette gå opp må det m.a. være slik at ikke bare de fleste katolikker likevel støtter ungjordskreasjonismen, men i tillegg en rekke som ikke en gang er kirkegjengere.

Selv om vi tar høyde for muslimer og jøder blir tallene heller pussige, om det da ikke finnes agnostikere eller ateister som er kreasjonister.

Undersøkelsen er kort sagt verdiløs. Den mangler presiseringer, avklaringer og avgrensninger.

La oss tenke at spørsmålet heller hadde vært "tror du at du er skapt av Gud?". De aller fleste kristne ville nok svart et lettere rungende ja til dette, selv om enkelte også skulle holde seg til en vitenskapelig hypotese som vi kan kalle for foreldreteorien.

De færreste ville tenkt at det de ble spurt om egentlig var om hvor langt tilbake de kunne føre sin familie.

Men hvor mange er det så som faktisk er ungjordskreasjonister?

Sosiologene Otis Dudley Duncan (UC Santa Barbara) og Claudia Geist (Indiana State University) gjorde en analyse av dette i 2004 (altså før Harris skrev det som vi siterte over), The Creationists: How Many, Who, and Where? 

Resultatet var ikke helt som Gallups tall.

For det første var man langt mer tydelig på usikkerheten i tolkningen av spørsmål om dette.
But first, it is important to note that there can be no unique answer to the "How many?" question until a great deal of further research convinces the science community that some one question is unequivocally preferable to any other as a single indicator of a complex, multidimensional phenomenon.
 Dermed fikk man allerede der redusert tallene til 33 % etter å ha gått gjennom ulike typer undersøkelser de seneste 25 år.
Preliminary analyses indicate that "Probably not true" is more closely akin to "Don't know" than to "Definitely not true." Hence we estimate that only one third of adult Americans are creationists in the strict sense of "evolution denial" whereas the Gallup question yields an estimate of 46% who implicitly rely solely on Genesis.
Videre viser det seg at det er langt færre som både er kreasjonister og som mener de tar Bibelen bokstavelig, nærmere bestemt 18 %.
We see that 18% are both literalists and creationists, 14% are creationists who take a more liberal view of the Bible, and 1% are creationists who are outright biblical skeptics. Thus, even though biblical literalism and creationism are clearly associated, only a little more than half of all creationists (18/33 = 55%) are literalists.
De 14 % som ikke tar Bibelen så bokstavelig og den ene prosenten som til og med er skeptisk til Bibelen er det ikke enkelt å hevde at er ungjordskreasjonister.

Dermed vi står vi igjen med 18 % som avviser evolusjon og mener at mennesket er skapt for under 10 000 år siden.

Selv om også andre enn astronomilærere vil mene at dette er for mange, er det bare tredjeparten av hva Harris bruker som et retorisk grep i Letter to a Christian Nation uten (så vidt meg bekjent) å ha gått tilbake på det siden.

Men så oppfattes nok ikke ”færre enn hver femte” like egnet for overskrifter som ”over halvparten av naboene”.

4 kommentarer :

Mr. V sa...

Synes ikke helt dette er helt på det tørre her. Kreasjonisme strekker seg jo lenger enn ungjordskreasjonisme som er en variant. Kreasjonisme er jo definert som tro på en spesiell skapelse, i motsetning til evolusjon. Problemet er jo at troen på en spesiell skapelse for oss mennesker også er falsifisert; Det skjedde ikke, og det kan vi si rent kategorisk med et solid punktum bak. Altså vil samtlige varianter av kreasjonisme - deriblant intelligent design - falle inn i samme kategori; Falsifisert pseudovitenskap. Og Gallups undersøkelse dekker dette elegant ved å ta for seg akkurat menneskets skapelse spesifikt. På den måten velges også andre antroposentriske varianter av kreasjonismen. Og disse, i samlet flokk, er det vel all grunn til å tro står ganske sterkt.
Tross at det står sterkt, denslags er jo ikke OK, og jeg ser ikke helt at du tar alvorligheten av dette inn i posten, men at du heller ser ut til å forsøke å legitimere kristendommen ved å si at "neinei, det er ikke så mange som er sprut hakke gale som en noe selektiv tolkning av Gallups funn vil ha det til." Problemet er vel at joa, tallene ser ut til å vise at kristne, iallefall i USA, fremdeles har en del solide vrangforestillinger og er ganske uvitende, selv om det kanskje ikke er like ille som en snever tolkning av Gallups tall skulle tilsi.

For meg fremstår argumentasjonen din her noe som hårsplitting. Ja, det er nok noe 'crosstalk' mellom diverse forskjellig kategorier. Deriblant kan det nok ha seg at pseudovitere som ID-ere, gammeljordskreasjonister eller andre lignende grupperinger vil falle inn under spørsmål nummer tre "by default" for å si det på "nynorsk". Men svekker dette funnene? Jeg synes ikke det i det hele tatt. Kanskje det kan brukes som argument mot den oppfatningen at nesten halvparten av våre allierte over dammen er ungjordskreasjonister, men det kan likevel ikke brukes som argument mot kreasjonismens prevalens i USA.

Videre, du ser ut til å bruke funnene fra Duncan et. al i en retning jeg har store vansker med å se er legitim. For ordens skyld tar jeg med deres konklusjon her, da den viser et veldig annerledes bilde enn du maler her.

Vi siterer:

"The Bible Belt is bigger than readers may have thought, not only geographically but also metaphorically, in the sense that biblicism in the United States clearly affects the reaction to evolution on the part of persons who are not in any strict sense biblical literalists. Scholars in the humanities, accustomed to look at broad historical patterns rather than details of statistical analyses, may nonetheless come up with diagnoses that have the ring of truth. Thus, a remark of Sloan (2000), discoursing on the "Bible belting" of this country, is relevant in pondering the results laid out here, even if it goes beyond what can be rigorously demonstrated: "Ecclesiastical institutions … continue to implant powerful psychological deterrents to independent thought." To the institutions most likely to have influenced our older respondents may be added the burgeoning creationist web sites and the Discovery Institute — well known to readers of RNCSE — not to mention the legion of TV preachers and other sources of disinformation in various media and the clear willingness of some prominent legislators to destroy whatever science gets in the way of their program to make these United States into a Christian theocracy. "


Med andre ord er konklusjonen Duncan et. al kommer med sterkt kritisk til et bibelbelte som er større og mer omfattende enn man tidligere har antatt, og i tillegg til dette særdeles antivitenskapelig og antidemokratisk i natur. Dette står i ekstremt skarp kontrast til dine konklusjoner.

Bjørn Are sa...

Takk for kommentar!

Mulig vi snakker mest forbi hverandre, men mulig vi er reelt uenige også.

Det jeg prøver å belyse er altså ikke forekomsten av ulike varianter av kreasjonisme som sådan, men Sam Harris' konkrete påstand om at ”over halvparten av naboene våre tror at hele kosmos ble skapt for 6 000 år siden”.

Ja, det er helt klart at ganske mange amerikanere er "kreasjonister", hvis man med det mener oppfatningen at Gud har grepet direkte inn i biologien og skapt en eller flere arter spesielt, uten en evolusjonær forhistorie.

Men det er altså noe annet enn at de tror at hele kosmos ble skapt for 6 000 år siden.

Så kan vi sikkert diskutere hvor alvorlig det er at det finnes så mange andre typer kreasjonister og hva som faktisk bør kalles kreasjonister, men jeg tror og håper vi er enige om at det er ille når folk ikke forholder seg seriøst til naturvitenskap.

Jeg har dermed lenge holdt foredrag og skrevet kritisk mot kreasjonisme i mange slags sammenhenger, og kommer til å gjøre noe tilsvarende noen uker fremover om ID, hvis alt går etter planen.

Mr. V sa...

Jaha. Skrev du dette kun som en kritikk til Sam Harris' påstand? Det er i så fall rart at du karakteriserer Gallups undersøkelse som "kort sagt verdiløs". Spesielt gitt at undersøkelsen som omfavner særdeles mange pseudovitenskapelige oppfattelser, hvor samtlige faller inn under 'paraplyen' kreasjonisme; et syn på skapelsen som en gudestyrt hendelse som ikke inkluderer naturlige prosesser, som evolusjon. Akkurat som Gallups intensjon var, om man besøker Gallups undersøkelse[1].

Videre trekker du en heller underlig konklusjon når du påpeker at det kun er 43% av USAs befolkning som går i kirken, og du sier
"Selv om vi tar høyde for muslimer og jøder blir tallene heller pussige, om det da ikke finnes agnostikere eller ateister som er kreasjonister."
Dette er også et merkelig utsagn. Det er da ikke slik at det å gå i kirken gjør en til en kristen eller troende. Det er mange troende som ikke går i kirken av ymse årsaker, mange har for eksempel et trosliv som i hovedsak karakteriseres av oppvekst og omkringliggende miljø. Spesielt om man er i USA hvor ateisme og agnostisisme er sterkt stigmatisert og tidvis møtes med sterkt hat og ekskludering. Det er ikke slik at man må ha en tilhørighet til en organisert religion for å være religiøs eller åndelig.

Posten vi her diskuterer gir altså ikke inntrykk av å være en belysning av Sam Harris' konkrete påstand, som ikke ser ut til å ha dekning i Gallups funn, men fremstår heller som et forsøk på å bruke sterkt religionskritiske funn (jfr. både Gallup og Duncan et. al) og funderlig argumentasjon (se over) til å undergrave generell (og legitim) statistikk rundt en vitenskapelig inkompetanse i kristne rekker. Dette med et tilsynelatende apologetisk motiv.

Du sier i ditt svar på min kommentar "Men det er altså noe annet enn at de tror at hele kosmos ble skapt for 6 000 år siden."
Ja, det stemmer. Og Harris tok ikke bare feil, hans argumentasjon var intellektuelt uærlig. Men så er det heller ikke det Gallup undersøkte, deres spørsmål gikk på mennesket spesielt. Og din særdeles sterke kritikk av akkurat den undersøkelsen ser jeg ikke har hold.


Det sagt, ja, vi er nok helt enige om at det er ille når folk ikke forholder seg seriøst til naturvitenskap. Det er mulig vi legger forskjellig mening bak hva det vil si, men jeg vil i utgangspunktet ikke tro det.

[1] http://www.gallup.com/poll/155003/hold-creationist-view-human-origins.aspx

Bjørn Are sa...

Joda, temaet jeg tok opp var faktisk Sam Harris' påstand og altså det som står i overskriften for innlegget:)

Når jeg skrev verdiløs, var det dermed rett og slett ut fra i hvilken grad den er egnet til å si noe om forekomsten av ungjordskreasjonister. Det er altså der den slik jeg ser det "mangler presiseringer, avklaringer og avgrensninger".

Utover det er denne undersøkelsen muligens svært god.

Ellers er vi enige om at det er flere enn de som går i kirken som kan kalle seg kristne, mens det altså vel er slik spesielt i USA at det å gå i kirken i seg selv ikke trenger å bety at man står inne for budskapet/troen. Andelen social religion eller hva det kalles er nok betraktelige høyere der enn her til lands, slik at de er vanskelig å tenke at summen av kristne som går og ikke går på gudstjenester er spesielt mye større enn deltakelsen på gudstjenester. Men dette vil jo være litt avhengig av hva man mener med kristen og om det finnes tall som kan korrigere min eventuelle misoppfatning her.

Uansett står poenget fast om at mange av de som faktisk går i kirken (katolikker og slik) faktisk tilhører retninger som ikke normalt regnes som kreasjonistiske, og i hvert fall ikke sier at universet kun er 6000 år, og at både de og mange som ikke går i kirken må regnes med, skal vi komme "over halvparten av amerikanerne".

Hensikten var rett og slett ikke å forsvare amerikanere eller kristne mot å være kreasjonister eller vitenskapelige analfabeter - det kjenner jeg alt for mange som er til at jeg gidder å gjøre. Den var å vise at Harris som hevder å bygge sine oppfatninger på vitenskap og rasjonalitet ikke gjør det, noe jeg utdypet i en bok som kom ut senere i fjor.

Dermed er det godt å se vi er enige om at Harris både tok feil og argumenterte uærlig, eller i det minste burde visst bedre.