torsdag 14. juni 2012

Myter som kommer og myter som går

En annen av sommerens bøker berører et tema som Dekodet har sneiet innom tidligere. Eller sagt på en annen måte, noe som vel Dekodet sliter med å holde seg unna - myter om kristne, kirkehistorien, tro og vitenskap og resten av feltet.

Og hvem er bedre til å skrive om dette enn mannen bak Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians fra 1991, boken som skapte en aldri så liten bølge av avmytologisering av middelalderen? 

Tyve år senere gjør Russell det motsatte. I stedet for å analysere én myte i stor detalj, tar han opp mange myter - i lite detalj.

Russell gaper kort sagt over mye, svært mye, på rundt 360 sider i Exposing Myths About Christianity: A Guide to Answering 145 Viral Lies and Legends.

Dette er både bokens styrke og dens svakhet. For de av oss som har jobbet med disse mytene er boken irriterende kort og overfladisk. For enkelte andre (som vi bare må bite tennene sammen og vedgå at er flertallet) er den en enkel og grei presentasjon av mytene og av svar som ofte holder overraskende mål til tross for formatet på 1-3 sider per myte.

Eller for å være mer presis, per påstått myte siden ikke alle vil være enige om at alt faktisk er myter eller bare myter, noe heller ikke Russell legger skjul på. Det er ikke akkurat vanskelig å finne kristne som har vært antisemitter, rasister, krigsherrer, sosiopater, uvitende, dømmende, korttenkte eller (for å si det rett ut) bak mål.

Det er i det hele tatt interessant på en eller annen måte å tilhøre noe som møter så mange stereotypier, karikaturer og vrangforestillinger - selv om nok ikke alle kristne på ungdomsskolen og videregående smiler like bredt over det.

Blurbet sier mye av det meste:
Renowned historian, Jeffrey Burton Russell, famous for his studies of medieval history, turns to the serious questions that confront Christianity in contemporary culture. Russell examines a wide array of common mispercerptions, characterizations, stereotypes, caricatures and outright myths about Christianity that circulate heavily within today's society, and are even believed by many Christians. In a succinct and engaging manner, Russell discusses these errors and provides thoughtful, even-handed, carefully researched and sharp-witted responses. The author sets the record straight against the New Atheists and other cultural critics who charge Christianity with being outdated, destructive, superstitious, unenlightened, racist, colonialist, based on fabrication, and other significant false accusations.
Til tross for at Russel skriver kort og konsist om hvert felt, og det er fort lest, viser han betydningen av det vi var inne på i går, om å tenke langsommere.

Heller ikke om kristen tro er det alltid slik at det første og mest opplagte vi tenker (og jo som alle ... vet) kan forsvares om vi puster litt langsommere, tar et hopp til siden og skotter i retning av kilder, forskning og filosofi.

Du kan finne bedre og grundigere stoff om det meste av hva Russell tar opp, men ikke ett sted der alt er behandlet såpass lettfattelig og oversiktlig, enten vi snakker om at kristendom er utdøende, antivitenskapelig, rasistisk, eurosentrisk, grådig, kokt opp av keisere, kjedelig, kvinnefiendtlig eller hva det nå enn måtte være du tenker på.

Det er der, alt sammen. Jeg lover deg.

2 kommentarer :

Geir sa...

Hva med "Mitt Skattkammer om Columbus"?

Bjørn Are sa...

På gang, blir en felles greie med Historien om Columbus (der hadde jeg tigang til boken selv).

I løpet av uka eller noe slik, hvis ikke maleværet blir for godt.