onsdag 25. mai 2011

Studenter ser liten konflikt mellom religion og vitenskap

Og så lenge klarte vi å holde oss unna krig og religion og vitenskap og sånt.

Undersøkelser gjøres av så mangt og kan tolkes på ulik måter, men det er interessant å se at amerikanske studenter mener at det ikke er noen konflikt mellom religion og vitenskap.

Nå betyr ikke det at det dermed aldri trenger å være noen konflikt, at man kan tro hva som helst bare man er "religiøs" eller at vitenskap ikke bør ha noe kritisk å si om ulike former for religiøs tro.

Mangelen på konfliktoppfattelse kan i stedet skyldes et syn der religion og vitenskap snakker om ulike ting - eller bør gjøre det - og dermed kan utfylle hverandre i det som på fint kalles for en fortolket virkelighet.

Vi gir ordet til evolusjonspsykologen Matt J. Rossano.
Media-hungry atheist, creationist and religious fundamentalist provocateurs have successfully dominated the science and religion narrative for the past decade or so. In doing so, they have created the false impression of an ongoing unavoidable war between the two camps. A recently published large-scale survey of college students, however, finds that the call to arms has fallen on deaf ears. For the vast majority of American university students, there simply is no conflict between science and religion.
Og undersøkelsen ble ikke utført blant en liten håndfull nøye utplukket myke og vennligsinnede sjeler.
Christopher Scheitle, a Penn State sociologist, analyzed survey data from more than 10,000 students at over 200 colleges and universities across America (Journal for the Scientific Study of Religion 50, p. 175).
Ikke uventet viser det seg at de som så for seg en konflikt var likelig fordelt mellom de som valgte å heie på vitenskap (14 prosent) og de som valgte å heie på religion (17 prosent). Men andre resultater var noe mer uventede.
Even more interesting was the fact that when students changed their opinion over time, the most likely change was moving from a conflict position to one of non-conflict (either independence or collaboration).
Hvilket innebar at dess mer man studerte, dess mindre konflikt så man. Noe som nok ikke ... helt matcher NRK-programmet vi omtalte i går.

Det er også mulig å tolke dataene til å vise de religiøse er mindre dogmatiske.
The above results also reflect the fact that the pro-science point of view appears to be more entrenched than the pro-religion point of view. In other words, once someone has adopted "science's side" in a perceived science and religion conflict, it is harder to move them from this position compared to when someone has adopted "religion's side." Exactly how to interpret this is unclear. Are religious people actually less dogmatic on the issue? Maybe. Maybe the evidence more clearly confirms the rightness of the "science" side and this is why fewer people switch. Then again, if the evidence so clearly supports the "science side" then why don't the majority of people see a conflict to begin with, and why do nearly half of the pro-science folks defect over time?
Muligens skyldes dette at de studentene som heier mest på vitenskapen er nye ateister?

Det viser seg også at de som går på religiøse skoler heier mindre ensidig på religionen enn de som går på sekulære skoler.
The apparent greater willingness of "religion side" students to re-examine their stance can also be seen in another interesting finding. Students at religious schools were actually less likely to claim to be on "religion's side" than students at secular schools. This pattern held true even after the results were adjusted for the students' degree of religious commitment and religious conservatism. The author suggests that students at religious schools may feel less threatened than equally religious students at a secular school and that the conflict narrative may be more salient at secular schools.
Et annet interessant poeng er at det i mindre grad var en oppfatning av konflikt blant naturvitere, samfunnvitere og ingeniører, enn blant økonomi- og lærerstudenter.
The breakdown of findings by major also showed some interesting trends. Business and education students were most likely to adopt a conflict approach, with nearly 40 percent doing so, most of whom claimed a pro-religion stance. The conflict approach was endorsed by just under 30 percent of natural science, math and engineering, social science, and arts and humanities students. However, while the majority of "conflict" students in natural science, math and engineering sided with science, the majority of arts, humanitie, and social science students sided with religion.
Noe som gjør at selv om kun et mindretall oppfatter noen konflikt mellom religion og vitenskap, tilspisses den offentlige debatten av hvilke grupper som står på hvilke side.
"The finding that scientists and engineers are among the most likely to have a pro-science conflict perspective could mean that some of the most influential voices in these public debates might be more likely to fuel the debates than attenuate them. Similarly, future educators are among the most likely to hold a pro-religion conflict perspective. Given that classrooms and school boards have been one of the central forums for the struggle over religion and science, this does not bode well for a reduction of those struggles" (Journal for the Scientific Study of Religion 50, p. 185).
Med andre ord ingen grunn til å legge ned bloggen med det første.

9 kommentarer :

Dag Flermoen sa...

Absolutt ingen grunn til å legge ned denne bloggen, nei! Dette er (subjektiv mening følger) norges beste blogg! :)

Bjørn Are sa...

Det var da ... subjektivt... Og hyggelig.

*Prestasjonsangst*

Kjetil sa...

Flott blogg, jeg er ateist, men er enig med deg at det ikke er konflikt mellom religion og vitenskap. Ellers skriver jeg mye om det samme, men fra et ateists synspunkt.

Du skriver mye om ateisters historieløshet, og det er noe jeg har irritert meg over nesten like mye som enkelte (merk: enkelte) kristnes vitenskapsignoranse.

Fortsett å skrive!

Hans-Christian Holm sa...

Artig med statistikk. Bare 17 % av studentene er religiøse og mener at det er en konflikt mellom religion og vitenskap, samtidig som 37 % av amerikanere med college-utdanning er ung jord-kreasjonister, et tall som faller forholdsvis sakte (http://www.gallup.com/poll/145286/Four-Americans-Believe-Strict-Creationism.aspx). Enten har religion- og vitenskapssynet til amerikanske studenter de siste par åra gjenomgått en stor og dramatisk revolusjon som ingen har fått med seg, eller så har anslagsvis minst 37 - 17 = 20 % av amerikanske studenter ikke skjønt at ung jord-kreasjonisme er i konflikt med vitenskap. Jeg setter en knapp på det siste. Om vi tar med de 21 % med college-utdanning som støtter ID også, og det bør vi jo, kan vi anta at rundt 2 av 5 amerikanske studenter sverger til kreasjonisme i en eller annen form, samtidig som de mener at det ikke er noen konflikt mellom religion og vitenskap.

Om vi så antar at 37 + 21 = 58 % av studentene er kreasjonister i en eller annen form og legger til de 14 % vitenskapstilhengerne som mente det var konflikt, vil 72 % av studentene enten mene det er konflikt eller støtte et syn som tilsier en konflikt. Talla for de med «some college» som utdanning er 44 % for ung jord-kreasjonisme (!) og 36 % for ID, så om revolusjonen har uteblitt og den gjennomsnittlige studenten er representativ for «some college»-gruppa, kan tallet være så høyt som 44 + 36 + 14 = 94 %.

Det meste interessante her er hvordan dette kan bli til at «studenter ser liten konflikt mellom religion og vitenskap». De er kanskje blinde?

Bjørn Are sa...

HC:

Litt uklart hvem som er mest blind her, men studien handlet altså ikke om det er noen konflikt, men om man opplever en konflikt. Med andre ord ikke en sannhetsvurdering, men en psykologisk studie koblet med en vurdering av endringsvilje knyttet til mer studier/kunnskap.

Skal man vurdere blindhet, krever det altså helt andre vurderinger og virkemidler enn det som er grunnlaget for denne studien.

Mannen som kommenterer greiene er forøvrig selv som nevnt evolusjonsbiolog og dermed av dem som helt klart ser en konflikt mellom kreasjonisme og evolusjon.
At han her ikke legger vekt på det dundrende opplagte poenget bør være et nytt hint om at undersøkelsen handlet om noe annet enn å si at "siden ømptifny prosent av studentene er kreasjonister mener altså ømptifny prosent at det er en konflikt mellom religion og vitenskap".

Hadde vinkelen vært den du legger opp til (hvis jeg har forstått den rett og det er jeg ikke alltid sikker på når det gjelder deg) hadde man spart svært mye jobb ved heller å spørre om hvor mange som er kreasjonister eller som mente at kreasjonisme var i konflikt med vitenskapen.

Noe kreasjonister synes å mene at den ikke er (hvis jeg har forstått dem rett og det er jeg ikke alltid sikker på når det gjelder dem).

Bjørn Are sa...

Kjetil:

Jeg har lenge irritert meg over det samme, men etter å ha sjekket litt rundt har jeg sett at dette i stor grad handler om det kjente fenomentet folk flest - enten vi snakker om journalister eller drosjesjåfører, bedriftsøkonomer eller ballspillere, prinsesser eller programledere, selgere.

Vitenskapsignoranse er rimelig utbredt bortsett fra hos nerder og utdannede naturvitere (uten at det alltid er noen motsetning mellom de to gruppene).

Hans-Christian Holm sa...

Javisst. Jeg tror ikke vi er uenige i hva undersøkelsen handla om eller hvordan den er eller burde vært vinkla. Jeg påpeker det store og åpenbare misforholdet mellom hva religiøse studenter sier (denne undersøkelsen) og hva de etter alt å dømme faktisk står for (den andre jeg refererte til). Det er det som er det mest interessante her.

Hva gjelder et annet spørsmål igjen, om det er noen konflikter mellom religion og vitenskap det er verdt å snakke om, gir vel Gallup-undersøkelsen aleine et ganske godt svar på det for dagens USA.

Bjørn Are sa...

Jeg tror heller ikke vi er veldig uenige om hva du peker på.

Men hva som er "reelle motsetninger" synes altså som mindre interessant for psykologer enn opplevde.

Muligens er dette også et spørsmål om man ønsker å sprøyte bensin på bålet eller dempe det kulturelle konfliktnivået.

Det kan være mer konstruktivt å stimulere til tillit og refleksjon enn å presse folk inn i skyttergraver som forsterker den type antimoderne tendenser som synes å ligge bak f.eks. kreasjonismens gjennombrudd i andre halvdel av 1900-tallet.

Anonym sa...

Tror å hovedmotsetningerne er teisme contra ateisme og ikke tro contra vitenskap.

Tro er liksom politikk i utgangspunktet neutral, men begges indhold er det ikke.

Kari J