tirsdag 23. september 2014

Nektet paven å ta avstand fra nazismen?

Nyeste artikkel i St. Olav Kirkeblad er om Paven og Hitler, eller Kirken mot nazistene.

Det hele innledes med en ikke ukjent vinkling.

Nektet paven å ta avstand fra nazismen?
For et par tiår siden gikk Jens Bjørneboes Bestialitetens historie som en farsott blant samfunnsengasjert ungdom. Få bøker har formet en generasjons holdninger mer.  Få bøker har stilt Kirken i et dårligere lys.

Vi ser det samme i hans forord til Deschners Med Gud og fascistene. Bjørneboe hevder at kirkehistorien i likhet med kolonihistorien er en bevisst forfalskning uten sidestykke. «Sannheten om Kirkens og kolonialismens historie avgir et så forferdelig billede av vår kultur og av den hvite mann, at næsten ingen er istand til å holde det ut». Den kjente antiteisten Richard Dawkins står i samme tradisjon når han hevder at «pave Pius 12. hele tiden nektet å ta avstand fra nazismen – noe som har stilt den moderne kirken i forlegenhet”.

Men her er det ikke godt å vite hvem som stiller seg mest i forlegenhet. For «faktaene» Bjørneboe presenterer er i stor grad forfalskninger - selv om det er uklart om de er uten sidestykke.

Resten finnes her (scroll ned til side 17, eller søk på Davidsen).

Ingen kommentarer :