onsdag 30. april 2014

Sensasjon: Historikere leser kilder

Så var vi i gang igjen med det angivelige funnet av en "1 500 år gammel" evangelietekst som skal ... sjokkere Vatikanet.
Fra den islamske siden Moorish Harem.

Som vanlig uten å forklare hvordan en tekst fra 500 år etter hendelsene, kan ha minste snev av verdi som kilde. Er teksten fra denne tiden, er den nesten like ubrukelig for historikere som Koranen.

At forskere som har sett på saken, tviler på at teksten er eldre enn senmiddelalderen, nevnes passende nok ikke.

I stedet nører oppslaget opp under de vanlige misforståelsene.
According to reports, experts and religious authorities in Tehram insist that the book is original.  The book itself is written with gold lettering, onto loosely-tied leather in Aramaic, the language of Jesus Christ.  The text maintains a vision similar to Islam, contradicting the New Testament’s teachings of Christianity.   Jesus also foresees the coming of the Prophet Muhammad, who would found Islam 700 years later.
Allerede her bør det ringe noen bjeller på når denne teksten er fra, slik jeg kommentert her da teksten ble kjent i 2012 og kommenterte her i 2013 at forskere kommenterer.

Det hjelper ikke med en link til en side som sier noe helt annet enn mytene man selv hevder.
It is believed that, during the Council of Nicea, the Catholic Church hand-picked the gospels that form the Bible as we know it today; omitting the Gospel of Barnabas (among many others) in favor of the four canonical gospels of Matthew, Mark, Luke and John.  Many biblical texts have begun to surface over time, including those of the Dead Sea and Gnostic Gospels; but this book especially, seems to worry the Vatican.
Hvem i Vatikanet som er "bekymret" nevnes ikke. Det tas bare for gitt, siden Vatikanet angivelig har vært noe så tvilsomt som interessert i å se på funnet.

Denne mentaliteten er ikke ny. Den vil ikke ta slutt om jeg skulle blogge noe her.

Det finnes i det hele tatt større overraskelser enn at Barnabas-evangeliet er blitt brukt til å begrunne at Benedikt XVI gikk av.

Som vanlig i slike saker uten snev av kilder.

Siste avsnitt i dette nye oppslaget er interessant av flere grunner. For det første fordi det følger oppskriften til Erich von Däniken, Dan Brown og andre som fremmer alternative teorier av særeste sort.

Dette handler om å lansere den ene ville teorien etter den andre, mens man hele tiden bedyrer at man bare stiller spørsmål.

Man sprer tøv, samtidig som man slipper å være ansvarlig for å spre tøv. I det minste er det imaget man forsøker å skape.

Mens det ikke egentlig er så mange spørsmål at det gjør noe før siste avsnitt.
What does this mean to atheists/agnostics/secular thinkers?  Is the text real?  Fake?  Does it matter?  Hopefully, this news inspires the religious to ask questions, instead of pointing fingers or believing anything blindly. 
For det andre er dette interessant fordi man ikke ser hvor mye det speiler hva man selv driver med. Man stiller ikke spørsmål til teksten eller funnet eller omtalen av funnet eller tolkningen at Vatikanet skal være bekymret eller noe som helst annet.

I stedet synes man å tro relativt blindt at denne teksten faktisk er så gammel som de sier, og det uten referanse til en eneste forsker. Noe de synes er farlig, i hvert fall når det gjelder andre.
The biggest danger of faith is when people believe what they want to believe, defending against any and all evidence; especially when that evidence revolutionizes their foundation from the ground up.  
Ja, men det er litt uklart hvorfor dette ikke skulle gjelde dem som ønsker å tro at Barnabas-evangeliget er ekte og dermed tilslører all evidens som sier noe annet.

Dermed er det bare å ta godt i. 
For centuries, the “defense” of blind faith has driven nations to war, violence, discrimination, slavery and to become the society of automatons that we are today; and for just as long, it has been justified with lies.  If you know better, act like it.
Ja, vær så snill.

Ingen kommentarer :