torsdag 27. oktober 2011

Smi mens tankekraften er varm

Travle tider på hjemme- og bortefronten, så noe rolig på bloggen i det seneste og i det nærmeste, for å si det lettere tåkete i takt med tidsånden og tempoet.

Men når jeg først er innom, benyttes anledningen til å markedsføre facebooksiden til tankesmien Skaperkraft.

Grunnen bør være opplagt utfra hva den sier om seg selv.
Tankesmien Skaperkraft har som formål å stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging. Skaperkraft baserer seg på individets egenverdi og vårt felles ansvar for utvikling av et bærekraftig og inkluderende fellesskap. Skaperkraft er inspirert av Bibelens grunnleggende verdier og klassisk kristen tenkning slik det blant annet kommer til uttrykk i The Cape Town Commitment, Lausanne III.
Tankesmien har fem fokusområder som springer ut av verdigrunnlaget:
  1. Tro og samfunn – troens rolle og relevans i en moderne og multikulturell velferdsstat
  2. Relasjonisme – styrking av samfunnets fellesskapsverdier og sosiale kapital
  3. Nyskaping og lederutvikling – frigjøre skaperkraft for å bygge fremtiden
  4. Solidaritet – nasjonalt og internasjonalt
  5. Helse og livskvalitet – om verdighet, etikk og ressursallokering i behandling og omsorg
Vi minner diskret om at det fortsatt er mulig å støtte arbeidet ved å bli partner.

Ingen kommentarer :