tirsdag 26. januar 2010

Manisk manifest

Trond Ali Lindstad, tidligere AKP, nå muslim, har som kjent holdt en manifesttale.

Noe er bra
5. Den norske staten er en velferdsstat. Den forsøker å gi sosial og økonomisk trygghet til innbyggerne. Det er en god ting, og ingen må misbruke det.
På andre områder svinges AKP'isken.
8. USA er en hegemonisk makt med militærbaser over hele verden. De har en krigsflåte med atomvåpen, i Persiabukta. Og baser andre steder i regionen. Men all makt går én vei: Det fins ingen islamsk flåte i Mexicogulfen, og ingen islamsk base i Midtvesten. Og heller ikke en islamsk plan for å drive ut folk fra Midtvesten, slik det fins planer om å fordrive folk fra Palestina. Den amerikanske dominansen må møte motstand.
Noe kan åpne for ganske urimelig misnøye og misbruk (enten forstår ikke Lindstad at vi lever i en terroristtid, eller så bryr han seg ikke, eller så liker han det), selv om det i og for seg er et poeng å understreke at staten ikke kan være absolutt i alle situasjoner (ref. Når kusken er gal).
6. Muslimer kan komme i opposisjon til staten. Det er ikke urimelig. Staten med sin sekulære ideologi, øver press på muslimene. Den vil at muslimene skal la seg farge av den. Den slår fast egen overhøyhet, i verdier og tanker. Og forventer føyelighet av muslimene.
Annet synliggjør en heller skremmende holdning.
13. Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, styreformen her hos oss. Den har sekularisme som grunnmur. Den skaper sin egen elite, som påvirker opinionen, politisk og verdimessig, i sekulær retning. Den fremmer ikke en bærende moral. Men den krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. Det utfordrer ikke bare muslimene.
Heldigvis finnes også et punkt 3.
Gud er den høyeste autoritet. Han er faktisk den eneste autoritet. Ingen muslim bøyer seg for andre enn Ham.
Vi får bare håpe at norske muslimer tar innover seg at Trond Ali Lindstad ikke er en autoritet som man skal bøye seg for.

6 kommentarer :

Anonym sa...

Jeg ble ganske fortørnet da jeg leste det!

Heldigvis har Islamsk råd sagt at de ikke stiller seg bak dette.
http://bit.ly/5MSyHJ

Prøver å få i stand en liten debatt om dette blant muslimer på bloggen min... vi får se om jeg lykkes:)
http://bit.ly/5qFJ7c

-olav

Bjørn Are sa...

Jeg har vel så langt ikke sett en enste norsk muslim som har støttet dette, men det kan jo være det dukker opp noen på din blogg eller i andre sammenhenger.

Vi får ihvertfall håpe at det ikke er mange som går god for dette i all hemmelighet.

Det gir uansett noen poenger til Vårt Lands debattmøte på torsdag.

Arvid sa...

Det er voldsomt av Lindstad å gjøre seg til talsmann for hvordan alle norske muslimer skal tenke og oppføre seg.


Men det er egentlig ok at slike holdninger kommer frem i det offentlige rom. Det gir grunnlag for å debattere slike holdninger.

Kjetil Kringlebotten sa...

"8. USA er en hegemonisk makt med militærbaser over hele verden. De har en krigsflåte med atomvåpen, i Persiabukta. Og baser andre steder i regionen. Men all makt går én vei: Det fins ingen islamsk flåte i Mexicogulfen, og ingen islamsk base i Midtvesten. Og heller ikke en islamsk plan for å drive ut folk fra Midtvesten, slik det fins planer om å fordrive folk fra Palestina. Den amerikanske dominansen må møte motstand."

Interessant at Linstad set likskapsteikn mellom ein stat og ein religion....

Megselv sa...

Islamsk råd har vel ennå ikke klart å ta avstand fra dødsstraff for homofili. De facto står de bak ham.

Snirkelsnorkel sa...

Jeg ble temmelig deprimert av Lindstads manifest. Det virker som han enten ikke er klar over den skepsisen som alt finnes til Islam i det norske samfunnet i dag, eller som han gir blaffen. Dersom han "i det minste" hadde hatt bakgrunn fra en annen kultur kunne man forsøkt å unnskylde ham med at han ikke kjente norske koder. Slik situasjonen er får jeg følelsen av at han like godt først som sist kunne publisert manifestet sitt på document.no.