tirsdag 20. januar 2015

Markus mot mumiene

Det er sjelden journalister eller redaksjoner avslører seg mer enn når de kan rapportere som evangeliefunn.

Forventningen til at disse kan kaste nytt lys over Jesus er stor, enten evangeliene er fra det andre eller det niende århundre. Store overskrifter om at dette utfordrer eller sår tvil om kristne oppfatninger skader ikke salgs- eller klikketall.

Derimot er man mindre på banen med motsatte kommentarer når det dukker opp funn som kan bekrefte evangeliene.

Når Aftenposten forteller at Verdens eldste evangeliefunn kan være fra før år 90, er ikke temaet at det gjør den tradisjonelle oppfatningen mer troverdig.

Det sies ikke noe om at det kan bekrefter for n'te gang at Dan Brown og andre med konspirasjonsteorier om Bibelens tekster er på jordet.

Man bruker det dermed heller ikke til å si at det kan understreke at fagmiljøene lenge har gjort rett i å avvise den muslimske tanken om at kristne skrev om Bibelen for å unngå at den passet med Koranens budskap.

Og det holdes tyst om at Bart Ehrman om dette er rett kan stå i fare for å skrive om på flere av sine bøker der han hevder at vi ikke har originalene eller kopier av originalene, eller en gang "kopier av kopiene av kopiene av originalene".

Nei, dette handler nå om at metoden man har brukt for å finne evangeliet er ... omstridt. Og man nøler ikke med en litt ironisk tone over dem som er "sterke i troen".
For dem som er sterke i troen vil kanskje uttrykket «Herrens veier er uransakelige» være dekkende. Men metoden som er brukt for å avdekke det som antagelig er det eldste fragmentet til nå av Markusevangeliet, har opprørt deler av det arkeologiske miljøet.
Det er altså ikke slik at man nevner eller går tilbake på de vanlige uttalelsene om problemer i overleveringer av teksten. I stedet handler det om problemer med funnet av teksten, selv om man altså uthever det som er sensasjonen her.
De eldste fragmenter av evangeliske tekster før det nye funnet av Markus-teksten er fra det andre århundret. Markus-funnet er imidlertid datert til før år 90, det vil si ganske kort tid etter at originalen ble forfattet. Det gjør det helt unikt som historisk dokument. Men måten det er funnet på, skaper storm. For å kunne lese manuskriftet har forskerne nemlig måttet ødelegge historiske artifakter mange arkeologer mener er viktige i seg selv.
Og det er noe som man selvsagt kan og bør diskutere. Men her blir det altså i overkant påtagelig. Vi snakker ikke om forgylt papyrus i masker for faraoer (og ikke bare fordi det var slutt på faroer over hundre år før), men halvbillig gjenbruk av papyrusruller.

Sist jeg sjekket var det ikke mange forskere som mener at det er ille at man har måttet ødelegge segl på gravdører eller gravdørene selv når man åpner kongegraver i Egypt.

Selv journalister må da forstå at tekstfunn fra første århundre tross alt er mindre interessante enn måten de i ettertid er blitt brukt til å lage mumier av?

Med forbehold om de gangene tekstene kan bekrefte Det nye testamentet.

Uansett er det litt tidlig å si noe om hva dette funnet faktisk betyr, slik en langt bedre artikkel i Live Science forklarer. Fragmentet er datert med C14-metoden til rundt år 90, men ikke publisert ennå.

Det er nok likevel ingen grunn til å holde pusten i påvente av overskriften Evangeliene fantastisk godt bevart! med påfølgende diskusjon av hva den (ahem) ... overraskende vendingen kan bety.

Her er ellers en video der Craig Evans forklarer mer om funnet.5 kommentarer :

Christer Solskogen sa...

Aj, her var du ikke mye redelig. Ikke at det overrasker meg, men for nye lesere kan det være verdt å notere seg.

Ingen av Bart Ehrmans bøker trenger å bli skrevet om. Hvis det nå viser seg at dette fragmentet(!) - du gir inntrykk av at man har funnet hele evangeliet - er fra år 90, så betyr ikke det at det som står i bøkene til Bart er feil tatt i betrakning når de kom ut. Fortsatt er dette fragmentet ikke *bekreftet* at er fra år 90. Det eldste fragmentet man har (bekreftet) er fortsatt fra år 125.

Vi vet fortsatt ikke med sikkerhet når orginalen ble skrevet, men hvis vi later som at det ble skrevet fra og med dagen Jesus døde så sansynligheten *fortsatt* veldig stor for at Bart rett når han sier at det eldste fragmentet man har er kopi av en kopi av en kopi (eller enda flere ledd)

Craig Evans er en sjarlatan. Han var i en debatt med Ehrman for snart *tre* årsiden, da dette lille fragmentet ble funnet. Dette var en debatt hvor det ikke er *måte* på hvor mye det går ann å tape debatt på. Han lovet en tilbakemelding ila et år uten at det kom noe frem.

Og det *bør* ringe en bjelle når man vet hvem som står bak dette funnet. Jeg finner det i overkant påtagelig at de har et ekstremt behov for å ødelegge masse bare for å finne nok et fragment av en tekst som bare de blindeste(!) nekter for at er en uforandret tekst.

Ta deg sammen, Bjørn Are. Du *bør* kunne bedre enn dette.

Bjørn Are sa...

Mulig det er flere som bør kunne bedre her, siden dette altså er en feillesning av mitt anliggende. Så er jeg også åpen for at jeg har uttrykt anliggende uklart, selvsagt.

Det jeg skrev var foranledet av vinklingen, mer bestemt et hjertesukk knyttet til tendensen til å slå det stort opp når noe (stort sett med urette) kan tolkes til å undergrave Det nye testamentet, mens man altså snakket om noe ANNET enn NT når noe (som MULIGENS) her kan støtte det.

Dette fformulerte jeg som at "Derimot er man mindre på banen med motsatte kommentarer når det dukker opp funn som kan bekrefte evangeliene".

Altså KAN bekrefte, ikke HAR bekreftet. Jeg til og med understreket dette mot slutten med at "Uansett er det litt tidlig å si noe om hva dette funnet faktisk betyr".

Det jeg skrev om Ehrman og annet, handlet dermed ikke om hva dette funnet faktisk betyr eller viser, men hvilke temaer eller (mulige) poenger/konklusjoner journalisten IKKE lufter. Kan ha formulert meg klønete om man leser setningene for seg, og skal se om det er noe jeg bør endre, selv om jeg mener sammenhengen bør være tydelig.

Dette med Evans som sjarlatan er noe du selv IMHO bør kunne bedre enn baremåmfastslå. At han ikke kom tilbake med mer info, kan ha flere forklaringer enn at han er dum/slem/svindler, som at han har (slik det vel sies i Live Science-linken) hatt taushetsplikt om detaljer. Ellers er det nok delte meninger om debatten hans med Ehrman (som det er med pussig mange av sistnevntes debatter), men det er en annet tema.

Uansett er ikke poenget mitt hva dette funnet faktisk sier, eller om Ehrman faktisk har formulert seg rett/klokt, men forskjellen i medias vinklinger når det kommer nyheter (med eller uten substans) om evangelier.

Bjørn Are sa...

Da har jeg tydeliggjort, for alle tilfellers skyld:)

Christer Solskogen sa...

Ellers var jo denne litt morsom:
"I ve had correspondence with Craig Evans and have his permission to confirm that he has not seen the alleged first-century manuscript of Mark and does not know the identity of the scholar or scholars to whom it has (presumably) been assigned for publication."

http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.co.uk/2015/01/has-anyone-seen-first-century-mark.html

Bjørn Are sa...

Har lenge vært klart at substansen her er litt i det blå, ja.

Men mangel på substans eller en gang mangel på muligheten av at det har betydning selv om det har substans (som evangeliefunn fra 8-900-tallet), har ikke hindret media fra krigsoverskrifteri, noe som understreker mitt poeng.

Det handler altså ikke om "funnet" ( eller funnet), men om den symptomatiske vinklingen.