mandag 26. mai 2014

Oss retorikere i mellom

Siden jeg ikke har tid til så mange lange debatter, er det ikke ofte jeg våger meg innom nettsteder med såpass mye om såpass mangt at det er umulig å holde seg i skinnet.

Det har selvsagt den effekten at jeg overser ting jeg burde ha fått med meg, også når det handler om angivelig håpløse feil og manglende logikk i noe jeg skal ha sagt eller ment. Selv om livet er for kort til å svare på alt, setter jeg pris på tips hvis du oppdager noe i den retning jeg ikke har kommentert.

Ikke minst fordi det ikke er helt i mot naturlovene at jeg kan ha sagt eller tenkt noe feil. Og det er ikke mye man lærer mer av enn det, har jeg lest.

Ved et rent tilfelle oppdaget jeg et tilfelle med usanne påstander og pussige fortolkninger på Verdidebatt om boken Svar på Tiltale - og jeg har altså svart ganske langt her.

Som ventet viste ikke avsender Halvorsen påtagelige snev av selvkritikk i sitt senere tilsvar, i likhet med tidligere runder som denne historiske debatten.

I det tatt er det interessant å se hvor ofte enkelte kan tas i grove feil uten at det synes å affisere dem det minste. I stedet for noen smuler mer ydmykhet, ettertanke eller bedre forhåndssjekk, fortsetter man ufortrødent i denne og andre tråder som om ingen skade har skjedd.

Har man rett, er det ikke så farlig om man tar feil.

Siden jeg kalles for "først og fremst en retoriker", er et retorisk utdrag på sin plass.

En av påstandene jeg svarer på finnes i følgende parentes
"Richard Dawkins (som Davidsen betegnende nok ikke kjenner bedre enn at han omtaler Dawkins om “zoolog”, og ikke som evolusjonsbiolog, som vitterlig er hans fag, og som også er det han først og fremst er berømt for)".
Siden påstanden ikke var en parentes, men en drøy underkjennelse av min kompetanse i kritikken av Dawkins i boken, var det greit å peke på noen poenger.
For det første er Dawkins også zoolog - etologi er en undergruppe av zoologi. For det andre omtaler jeg ham selvsagt som evolusjonsbiolog (f.eks. side 64 og 322). Hvis det er noen som er lite kjent med Dawkins, er det altså ikke meg. Hvis det er noen som er "først og fremst retoriker" er det heller ikke meg.
Det hører også med at en annen ateist på Verdidebatt la ut en lenke til Even Grans kritikk av Svar på tiltale, som om det skulle være siste eller beste ord om saken.

Uten å ta seg bryet med å se om det eksisterte noen lettere grundige kommentarer til den.

Offentlige debatter er i det hele tatt et interessant skue.

På forhånd takk for tips om du skulle se noe tilsvarende med mitt navn involvert i eller utenfor parenteser.

Ingen kommentarer :