mandag 12. mai 2014

Bloggdebatt eksisterer

Det er selvsagt frekt å kritisere andres bøker, så mye som de har jobbet med dem. Men siden jeg selv ikke alltid legger så mye i mellom, kan jeg til nød akseptere at noen gjør det samme med mine bøker.

Denne gangen handler det om Eksisterer Gud? som har fått den første av flere lovede kritiske kommentarer  på en ateistblogg.

Noe som pussig nok har ført til opptil flere kommentarer fra forfatterne.

Forhåpentligvis kan dette bli noe mer ryddig enn i et debattforum, siden det er færre som deltar.

Ingen kommentarer :