søndag 16. mars 2014

Uvitenhet og andre virus

Jeg hadde i det lengste håpet at Neil deGrasse Tyson i det gjenskapte Kosmos ikke hadde tatt med seg samtlige av Sagans trosbaserte brudd med normalvitenskapen.

Men så er virkeligheten ikke alltid som man tror og håper, slik det er evidens for i dagens oppslag i Nettavisen om at Hadde det ikke vært for religion ville vitenskapen vært 1000 år mer utviklet.

Dette sies ikke bare én gang, i forbifarten. Det er et sentralt poeng som vi kan lese seks ganger, i tillegg til både i overskrift og ingress.
-Uten religion, hadde vi vært 1000 år mer utviklet, sier astrofysiker Neil deGrasse Tyson og lener seg tilbake i stolen i en suite på Soho Hotel i London.

Uten tvil?

-1000 år, ja. Eller, jeg kan garantere 500 år, men jeg tar nok ikke feil dersom jeg sier 1000 år, legger han til og smiler bredt.
Mens andre av oss nok ikke drar like mye på smilebåndet når en som setter sin ære i å være vitenskapelig, bryter så totalt med normalvitenskapen på feltet. Dermed er det altså ingen grunn til å vente at han oppgir en eneste av dagens forskere som støtter ham, noe han da heller ikke gjør.

Resultatet er at ingen lar seg forvirre av at Brooke, Grant, Hannam, Lindberg, Numbers, Russell og andre spesialister på vitenskapshistorie konkluderer tildels motsatt. Religion har ikke satt vitenskapen tilbake, tvert i mot har vitenskapen mye å takke noen former for religion for, frem til moderne tid.

Inkludert Kirken i middelalderen.

Når deGrasse Tyson heller ikke oppgir en eneste kilde, slipper han også jobben med å omtolke dem. På samme måte som han da ikke kan kurere egen eller andres uvitenhet på feltet.


Nå har jeg tatt opp dette så ofte at det nesten nærmer seg det parodiske. Skulle du ikke ha fått det med deg (undrenes tid er muligens ikke forbi) kan du klikke i retning her om Vassnes på villspor eller om den håpløst historieløse Per-Willy Amundsen eller til selveste her fra en norsk historiker.

Selv om deGrasse Tyson i første program er nøye med å nevne at Bruno ikke var en naturviter (noe som gjør det dess mer merkelig at han er med i programmet), er utfordringen at han altså ikke legger skjul på at han støtter Sagans påstand om at middelalderen satte vitenskapen tusen år tilbake.  

Dermed klinger det mer enn lettere rungende hult når han selv eller andre forsøker å si at det er feil at den nye Kosmos-serien kritiseres for å ha tatt med Bruno, siden den sier at han ikke var naturviter. Men hvorfor i all verden en altier som ikke drev vitenskap er med i en slik serie, er vanskelig å forstå.

Ønsker man ærlig og oppriktig å unngå å etterlate standardinntrykket av Bruno-saken, er det ikke noe sjakktrekk å gi den en sentral posisjon i en serie om vitenskap. Skal man fremstå vitenskapelig bør man enten droppe den eller formidle klart og tydelig hvor mye han som mystiker var på jordet i metodikk og matematikk.

Nå er jeg vel etterhvert blitt klar over at noen ganske automatisk avviser konklusjoner på denne bloggen. Kanskje vil noen likevel kunne ta et hint av at ateistiske vitenskapshistorikere er like oppgitte, som Tony Christies hjertesukk over det talende forsøket på skadebegrensning fra seriens tekstforfatter Steven Soters.

Det vil uansett ikke være tusen års tomrom før jeg kommer tilbake til Kosmos.

8 kommentarer :

Peter sa...

Tatt ut av sin sammenheng, men det var så fristende.

Partikkelfysikere har en lang tradisjon for å drive presisjonsvitenskap, der ekstremt høye krav settes til hva som kan kalles en oppdagelse. Kosmologien har en litt annen historie, der omtrentlighet og spekulasjoner i mange år preget kunnskapen man har hatt.

Hentet fra http://kollokvium.no/2014/03/16/rykter-vil-bicep-avslore-big-bang-bolger/#more-5763

Sig Sønnesyn sa...

Sidan dette er min første kommentar på bloggen din vil eg først av alt nytte høve til å takke for alle dei glimrande debattinnlegga dine opp gjennom åra – du har stundom nærmast på eige hand berga den nokså tynnslitte tilliten eg har til den norske offetnelege debatten.

Men nok smisk – ad rem! Eg ville berre peike på den nydelege ironien i at veka før den norske ålmenta vart utsett for den hjerneskjerande dumme påstanden om mellomalderen som vitskapleg festbrems, vart fylgjande komentarartikkel publisert i eit ikkje heilt ukjend naturvitskapleg tidsskrift:

http://www.nature.com/news/history-a-medieval-multiverse-1.14837

Forfattarane bak artikkelen er ei gruppe forskarar der både historikarar, filologar, og naturvitskapsfolk deltek. Eg har vore så heldig å få vere med som læregut på nokre av samkoma deira, og det er ganske fantastisk kva bilete av mellomalderens naturvitskap som kjem fram når mellomalderforskarar og naturvitskapsfolk saman les og tolkar tekstane. Det er berre synd at dei store media i Noreg gjev god plass til kunnskapslaust og fordomsfullt tullprat, men teier om dei spanande resultata som faktisk vert publisert av anerkjendte forskarar.

Desto større grunn til å setje pris på deg, Bjørn Are, som ikkje let dei sleppe unna med det!

Beste helsing
Sigbjørn Sønnesyn

Bjørn Are sa...

Mange takk for linken, Stig:)

Sånt er alltid spennende og for noen såpass utenkelig at det fort blir denial modius. Vi får bare håpe at jobben som har vært gjort noen tiår med å løfte frem forskningen på feltet etterhvert trenger gjennom noen teflonlag.

Ellers er det naturlig å spørre om hva du studerer eller arbeider med. Hvordan slapp du til her?

Bjørn Are sa...

Eller altså Sig, eller Sigbjørn:)

Sig Sønnesyn sa...

Eg arbeider som mellomalderhistorikar ved Universitetet i København ( https://ku-dk.academia.edu/SigbjørnSønnesyn ) deltidsgymnaslærar på Voss (absurd arbeidssituasjon, men det funkar). Ein god ven av meg er leiar for Grosseteste-prosjektet, og han har invitert med med på nokre av workshopane deira for å hjelpe til med å lage nye utgåver av orginaltekstane og omsetje dei frå latin for å gjere dei meir tilgjengelege for naturvitskapsfolka. Sjå ellers bloggen på ordered-universe.com for meir info om prosjektet – eg er mektig imponert over kva desse folka har fått til.

Bjørn Are sa...

Og så googlet jeg og ble ikke bare litt imponert og dermed enda mer rødmende av takken.
http://www.history.ac.uk/reviews/review/1373

Sig Sønnesyn sa...

Stig er nært nok, det ;-) Eg ser forøvrig at i iveren etter å få lagt ut kommentarane mine har korrekturlesinga måtte vike – håpar dei gir nokolunde meining likevel.

Når det gjeld Bruno, kan det i tillegg til den strålande utlegginga frå Tim O'Neill også nemnast at Benediktinarmunken og fysikaren Stanley Jaki med godt belegg har hevda at om ikkje inkvisisjonen hadde brendt Bruno, så hadde Kopernikanarane garantert gjort det. Det gjer ikkje handlinga det spor betre, sjølvsagt, men det understrekar at brenninga ikkje hadde noko med vitskap å gjere.

Sig Sønnesyn sa...

Å skrive forskingsmonografiar kan ein kvar nerd klare – eg er mykje meir imponert over slike som deg som tør og evnar å vere ei viktig stemme i den offentlege debatten!