torsdag 17. januar 2013

Tiltalende svar

Alltid hyggelig med positive anmeldelser av Svar på tiltale, og ikke mindre hyggelig når de er fra en med mer enn rimelig solid faglig bakgrunn, nærmere bestemt Ove Kristian Sundberg.

Han skriver blant annet at
Som tidligere universitetslærer i logikk og vitenskapelig metodelære finner jeg at boken argumenterer saklig, grundig og vederheftig for sine synspunkter. Endog under oppgjøret med min gode venn og akademiske velgjører, avdøde professor Anfinn Stigen (ikke ”Arnfinn”), må jeg medgi at Davidsen har vederheftigheten på sin side.
Litt underlig er det saktens at en sivilingeniør må påta seg oppgaven å rette opp i åndshistoriske misforståelser. Men takk fortjener han i det minste.
Det er med andre ord grunn til ikke bare å takke for anmeldelsen, men for at noen påtar seg oppgaven å rette opp heller flaue feil.

Ingen kommentarer :