torsdag 20. september 2012

Sneversynt vidsyn

Siden det foregår enkelte andre debatter for tiden, smetter jeg inn med en liten kommentar til vedlagte leserinnlegg fra gårsdagens Aftenposten.

Det hele er en av flere naturlige responser på Espen Ottosens kommentar i Aftenposten om at Naturvitenskapen er nærsynt, i forbindelse med Richard Dawkins' opptreden på Skavlan for et par uker siden (se min sneversynte forhåndskommentar her).

Ikke uventet er tilbakemeldingene fra flere klare og tydelige, som hos Dag Torfoss her. Det forholder seg motsatt: Ateismen er vidsynt.

Innholdet er like klart og tydelig. Spørsmålet om Guds eksistens har ikke å gjøre med naturvitenskapens begrensninger, siden "ingenting er utenfor naturen".

Dermed er og blir det meningsløst å spørre om noe finnes utenfor universet. "Når Gud ikke kan finnes i naturen, da kan ikke Gud finnes i det hele tatt".

Nå høres nok ikke dette veldig vidsynt ut. I stedet for å vise at en ateist kan åpne seg for muligheten for at det finnes noe større og mer enn hva vi kan måle og veie, snevrer Torfoss det inn til at det ikke kan finnes noe utenfor naturen.

I stedet for å argumentere mot Guds eksistens, defineres Gud ut av eksistensen.

Hvordan kan vi si det? Jo, rett og slett fordi det er slik at hvis Gud eksisterer, er Gud noe annet enn naturen og universet eller totaliteten av alt fysisk som finnes. Gud er ikke en del av det skapte, Gud er skaperen.

Det betyr ikke at Gud "må" finnes, men at hvis Gud finnes, lar han seg ikke finne i naturen. Selv om det er lettere å lete etter en nøkkel under en gatelykt, er det bedre å lete etter nøkkelen der man mistet den.

Nå kan det være at jeg feilleser Torfoss. Kanskje er det han snakker om ikke eksistens, altså om Gud finnes i betydningen eksisterer utenfor naturen. Kanskje er det i stedet metoden han er opptatt av. Altså hvordan vi skal gå fram for å finne Gud.

Og da er det selvsagt slik at vi ikke kan lete med andre midler enn de vi har siden vi selv lever "som en del av naturen", inkludert kvalitativ og samfunnsmessig forskning, samt religionsfilosofi. Bruker vi slike verktøy kan vi snakke om og forske meningsfullt på verdier og virkelighet på flere nivåer enn naturvitenskap.

Men dette er rett og slett ikke i strid med hva Ottosen mener. Han trekker til og med fram i slutten av sitt innlegg et enkelt argument for Guds eksistens. Og argumenter finnes i vårt univers.

Spørsmålet er så om Dawkins og andre virkelig mener vi kan bruke flere verktøy enn naturvitenskapen til å si noe om hva slags virkelighet vi lever i, inkludert hva som eventuelt kan være opphavet til alt det fysiske.

Ateister som mener dette, og er åpen for at det faktisk kan eksistere noe utenfor/bak/under naturen, er det vanskelig å kalle sneversynte.

Mener man imidlertid ikke dette, slik i hvert fall én type lesning av Torfoss kan tolkes til, er vel ikke vidsynt det første eller mest naturlige ordet jeg ville brukt.

1 kommentar :

Kjetil sa...

Det er, som du sier, avhengig av hvordan han definerer "i naturen" og "eksisterer", men jeg er ikke så sikker på om han har reflektert over dette. Gode poenger.