onsdag 26. september 2012

Dagens dementi

Ikke uventet er papyrusfragmentet Karen L. King nylig presenterte, og som angivelig sa at Jesus hadde en kone, blitt erklært en forfalskning.

Det er Craig Evans som kan fortelle dette til Daniel B. Wallace.
Helmut Koester (Harvard University), Bentley Layton (Yale University), Stephen Emmel (University of Münster), and Gesine Robinson (Claremont Graduate School)–all first-rate scholars in Coptic studies–have weighed in and have found the fragment wanting. No doubt Francis Watson’s comprehensive work showing the fragment’s dependence on the Gospel of Thomas was a contributing factor for this judgment, as well as the rather odd look of the Coptic that already raised several questions as to its authenticity.
Nå var det aldri grunn til å bruke fragmentet som kilde til den historiske Jesus, men det er greit å se at det heller ikke var grunn til å bruke det som kilde for hva noen kunne ha ment om Jesus mange hundre år senere.

Mer stoff om hvorfor det var grunn til å tvile på ektheten av fragmentet finnes her.

Det er dessverre ikke første gang Karen L. King har fremstått på en noe overivrig måte i media med "sensasjonelle" funn om Jesus for å formidle et alternativt perspektiv på tidlig kirkehistorie, slik vi f.eks. så rundt oversalget av Judas-evangeliet for noen år siden (en kort og oppklarende bok om saken finnes her).

Ingen kommentarer :