mandag 30. juli 2012

Sensasjon: Fusk og fanteri på internett

Vi svinger oss langsomt inn mot sånn noenlunde normal blogging med en liten innsmett eller tre om ulike typer sitater som går sin seiersgang på selveste Nettet.

Og gjør de det, vet vi jo at vi må være på vakt, for ikke å si tå hev.

Har vi som enkelte med oss Davidsens tredje lov i bakhodet ("Har en nyateist sagt noe utenfor eget fagfelt, er det sannsynligvis feil") blir det ekstra interessant å finne ut hvor de har tingene fra siden jeg nå engang ikke tror at de finner på det selv, fra løse lufta.

I stedet har vi nok å gjøre med et fenomen som ofte kalles tro og tillit (altså en sunn og viktig menneskelig egenskap), men som dess sterkere man står for noe kan ende i blind tro på egne forbilder og sitatdelende miljøer.

Kort sagt kommer man ikke på tanken å sjekke gode sitater som støtter egen sak. Det hele er i perioder sitatsurfing på linje med kreasjonister som stadig deler tøv som at Darwin omvendte seg på dødsleiet.

Ett av de seneste uttrykkene for dette handler om de amerikanske grunnlovsfedrene slik det fremgår av følgende bilde lagt ut for å vise hvor dumt det er for republikanere i USA å tenke at konstitusjonen er skrevet av noen med en kristen eller engang gudstroende bakgrunn.


Nå kan det jo til tider være vanskelig å konkludere entydig om hvilke av grunnlovsfedrene som var kristne i en eller annen forstand og hvilke som var deister som markerte avstand til kristne konfesjoner, men altså trodde at Gud eksisterte, selv om han var mer enn lettere tilbaketrukket.

Men man trenger ikke mye historisk gangsyn for å stusse over en del slike sitater. John Adams var utvilsomt gudstroende og tilhenger av religion, selv om han etterhvert nærmet seg deismen.

Tar man seg dermed bryet med å se etter, oppdager man på tre minutters googling at det angivelige sitatet av ham er bløff.

Riktignok har han skrevet setningen "This would be the best of all possible worlds if there were no religion in it", men den er altså tatt noen smuler ut av sammenhengen. I dette brevet han skrev til Thomas Jefferson (kildene er oppgitt nederst i punkt 5 her) står det at
Twenty times, in the course of my late Reading, have I been upon the point of breaking out, "This would be the best of all possible Worlds, if there were no Religion in it." ! ! ! But in this exclamati[on] I should have been as fanatical as Bryant or Cleverly. Without Religion this World would be Something not fit to be mentioned in polite Company, I mean Hell.
Med andre ord ... litt annerledes.

Hva så med de andre sitatene?

Vi rekker ikke å ta alle og noen er muligens riktige, hvis vi ser bort fra Jefferson-sitatet. Her snakker vi ikke om noe som er tatt ut av sammenhengen. Vi snakker om et sitat som ikke finnes i noen sammenheng.

Det tilhører rett og slett den type sitater som ble skapt i fleng på 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet, av ideologisk ivrige modernister som ønsket å vise hvor mye deres egen sak var støttet av oppegående folk og hvor mye dumt kirken hadde ment i historien.

Sitatet av Jefferson finnes i en bok, men den er ikke eldre enn 1906. I John E. Remsburgs Six Historic Americans kan vi lese at (se punkt 3 her).
I have recently been examining all the known superstitions of the world, and do not find in our particular superstition [Christianity] one redeeming feature. They are all alike, founded upon fables and mythologies.' (Letter to Dr. Woods)
Sitatet er imidlertid dels blitt presentert i ulike varianter og dels til ulike adressater som i brevet til denne ukjente Dr. Wood og som et brev til Peter Carr, men uten datoer eller andre måter å finne dem på.

Dermed er det bare å lete om man skulle lure på om det likevel er ekte - uten at det er noen grunn til å holde pusten i mens.

Overlever Internett denne grausame salben kommer vi tilbake med flere sitater i morgen.

6 kommentarer :

arild nordby sa...

Fin påminnelse!
Deisme var svært så populært i dannete kretser på 1700-tallet, men derfor skal man ikke "deifisere" noen grunnlovsfedre av den grunn.

(Uffsann, der kom det visst inn et tvetydig verb fra meg..)

Uansett, George Washingtons utsagn sier ikke noe som ikke en troende muslim, buddhist eller kristen like gjerne kunne sagt.

Bjørn Are sa...

Godt poeng, slike sitater får fort farve av hverandre og tolkes annerledes enn om de hadde stått alene.

Det forundrer meg uansett hvor lite opptatt enkelte er av å sjekke sitater, særlig når de er for gode til å være sanne.

arild nordby sa...

Når det gjelder dette med likegladheten med å sjekke sannhetsgehalten i utsagn, så har det kanskje med noe mer dypereliggende om menneskelig kommunikasjon og argumentasjon, nemlig at det PRIMÆRT har en sosial funksjon i å etablere velvære, men også rangordninger, snarere enn at det primære er et ønske om høyning av kunnskap?
Denne artikkelen på cracked syns jeg var interessant lekende i å anse argumentasjonsevne først og fremst som bøllerivirksomhet for å forbedre rangen sin innad i gruppa:
http://www.cracked.com/article_19468_5-logical-fallacies-that-make-you-wrong-more-than-you-think.html

arild nordby sa...

Denne ateistsiden er i alle fall grundig i at den oppgir referanser til uttalelser George Washington hadde. De mener å konkludere at han var deist, ikke nødvendigvis bare på det grunnlaget.
Men, det følgende sitatet kan ikke direkte sies å bevise Washingtons ikke-kristenhet, snarere synes det å uttrykke en dyp sympati med kristendommen, samt påpeke at selv det beste kan, og vil, bli korrumpert av Mennesket:
The blessed Religion revealed in the word of God will remain an eternal and awful monument to prove that the best Institutions may be abused by human depravity; and that they may even, in some instances, be made subservient to the vilest of purposes.
(Dessverre uten henvisning, i motsetning til de andre sitatene)
http://atheism.about.com/library/quotes/bl_q_GWashington.htm

Lars sa...

Arild: Sitatet du nemner er henta frå "Proposed Address to Congress"

http://etext.virginia.edu/etcbin/ot2www-washington?specfile=/texts/english/washington/fitzpatrick/search/gw.o2w&act=surround&offset=37902295&tag=Writings+of+Washington,+Vol.+30:+*[PROPOSED+ADDRESS+TO+CONGRESS]+&query=subservient+to&id=gw300254

(Frå ein nerd til ein annan ;-)

Bjørn Are sa...

Takk for innspill!

Se ikke bort fra at dere vil bli ... sitert.