fredag 7. mai 2010

Norske sharialover?

Hva som skal til for å bli operaregissør under festspillene i Bergen er noe uklart, men historiekompetanse er nok ikke av de... største kravene.

Knut Hendriksen faller dermed i alle fordomsfeller når han skal fortelle om den hekseanklagede Anne Pedersdotter og Norge på 1500-tallet i et oppslag i Aftenposten for en drøy uke siden.

Bakom synger skog det sedvanlige myteslavekoret om den mørke middelalderen.

Siden Sharia = skremmende religiøse lover og fortiden = skremmende religiøs, synes Hendriksen å blande sharialover med europeisk middelalder og reformasjon.

Logikken er uangripelig. Det var hekseprosesser i Norge for fem hundre år siden. Ergo måtte Mor Nilles oldemor ha sharia-lover.

Heldigvis har Norge fortsatt bevart enkelte professorer i middelalderhistorie. Ole Jørgen Benedictow nølte ikke lenge med å svinge fjærpennen i Aftenposten.

Hans innlegg i dag, Historiske usannheter, er to the point, for å si det på gammelnorsk.
Aftenposten 29. april intervjues Knut Hendriksen, som ved Festspillene i Bergen skal sette opp operaen om Anne Pedersdotter, brent som heks i 1590.

Hendriksen påstår blant annet at «Norge på 1500-tallet var et samfunn med rene sharialover», at «Kvinner ble halshugget hvis de hadde sex med to menn» med mer. Det er groteske påfunn. Magnus Lagabøtes landslov (ML) gjaldt, det er en human lov, få forbrytelser kan gi dødsstraff, blant annet voldtekt og kvinnerov. Andre seksualsaker gir bot, alle gjelder menn. Bøteregistrene fra 1500-tallet registrerer bare menn. Trolig er tankegangen at kvinnens omdømmetap er straff nok. Kvinner blir ikke steinet, tyver ikke amputert, Lagabøtes lov står sharialovene fjernt.
På 1500-tallet var ekteskapslovene på mange områder omtrent som i dag.
Hendriksen bør lese ektemannens Absalon Pederssøns fantastiske dagbok for årene 1552–1572. Der omtales en del henrettelser, de fleste for tyveri, bare én kvinne og da for drap. Mange utroskapssaker omtales, en rekke om kvinner som måtte ha hatt sex med to eller flere menn, uten at de straffes. Om utroskap bekreftes, gir tidens protestantiske lovverk mannen rett til skilsmisse og gjengifte. Hendriksens påstander er usanne. 
Det tar nok likevel noe tid før man trenger regissør til operaen om anklagene mot Hendriksen.

Ingen kommentarer :