torsdag 9. april 2015

Jesus-synet i NRK

Det er ikke hver dag man ser syner på NRK, eller i det minste må gni seg i øynene, men NRKs visning av Michael Scotts serie Rise to Power var en positiv overraskelse i påsken.

En såpass spenstig og etterrettelig fremstilling av kirkehistorien på noen TV-kanaler, nasjonale eller nisjer, tilhører kategorien mangelvare. Og når noe mangler for lenge, er det fare for mangelsykdommer.

Dermed er det nesten til å leve med at den norske tittelen føyer seg inn i rekken av pussigheter når NRK skal presentere noe annet om kristen tro enn andakter og gudstjenester. Hva NRK tenkte på da de landet på Jesus - kristendommens hærfører er uklart. Muligens hadde de ikke sett serien før de laget tittelen, i motsetning til SVT som kaller serien Jesus och kristendomens martyrer.

Muligens tenker de at hvis andre religioner assosieres med hærførere, bør kristendommen i likhetens navn også bli det.

Men det er altså vanskelig å tenke seg en mer malplassert tittel, når det er et avgjørende poeng for Scott at en viktig grunn til kristendommens fremvekst var nettopp at Jesus ikke var en hærfører.

Som faghistoriker på antikken har Scott ingen problemer med å akseptere at Jesus har eksistert og ble oppfattet som Messias av hans tilhengere. Men altså på en ikke-voldelig måte. 


Dette var i rake motsetning til Messias-pretendenter som Simon bar Kokhba som gikk til krig mot romerne i år 132. Da dette tredje svært så blodige jødiske opprøret på drøyt seksti år var knust i 135, nektet Keiser Hadrian jødene adgang til Jerusalem.

For å understreke at Israel var ute av soga, reiste han en ny by til ære for Jupiter, Colonia Aelia Capitolina, på toppen av det raserte Jerusalem. Området ga han navnet Filistina etter jødenes motstandere filistrene.

I dag bedre kjent som Palestina.

I motsetning til dette, tilhørte kristne lenge en marginal, maktløs og til tider forfulgt eller i det minste undertrykket gruppe. Noe som ikke var veldig underlig når man nektet å vise lojalitet til keiseren ved å ofre til hans bilde som han var en gud. Det ble ikke bedre av at man stort sett var pasifister som avviste å være soldater.


Altså en noen smuler annerledes og langt bedre strategi enn å ha Jesus som hærfører.


Dette ga også andre følger sammen med omsorgen de viste, ikke minst i alle pestbølgene som rammet Romerriket. Det var ikke noe hinder at man trodde på evig liv uansett kjønn eller posisjon, og evnen og viljen til å presentere og diskutere sin tro rasjonelt i møte med samtidens religiøse og filosofiske alternativer.

På samme måte som Scott legger frem historien ganske så rasjonelt.


Selv om det glipper litt på slutten når han får vanlige mistenke som Elaine Pagels til å videreformidle stoff han ikke selv har sjekket. Dermed får vi igjen høre historier som at Konstantin fikk presset sine meninger igjennom (nei, han sympatiserte med arianerne), kristne forbød olympiske leker (nei, men de burde nok) og at man flyttet feiringen av Jesu fødsel til en stor romersk høytid (nei, Kristmesse feires 25. desember av andre grunner).

Mens vi nok ikke kommer til å høre historier om at NRK forbyr eller flytter om på programtittelen.

2 kommentarer :

Kjell Arne sa...

Hei, og takk for sist! Du nevnte en bok av en engelsk jurist som fremhever den kristne troens historiske rolle for å begrunne og fremme menneskeverdet. Kan du fortelle meg navnet på boken og forfatteren? Hilsen Kjell Arne i Drammen

Bjørn Are sa...

Takk i like måte!

Boken er "The Idea of Human Rights" av Michael J. Perry.

http://www.amazon.co.uk/gp/product/0195138287?