torsdag 16. februar 2012

Stark og klar

Jeg må vel tilstå at det ikke er alle sosiologer eller religionssosiologer som jeg leser med like stor interesse.

Men en av dem som stadig havner på nattbord og kindle er altså Rodney Stark som vi har omtalt noen ganger før på bloggen.

Stark fikk sitt faglige gjennonbrudd på 1960-tallet med en serie studier av nye religioner, spesielt av mormonere, der han argumenterte for hvordan vekst i religiøse grupper i stor grad kunne forklares ut fra hvilke belønninger og kompensasjoner som oppleves. Denne type prinsipielt sett økonomiske modeller har da også etterhvert blitt svært utbredte og videreutviklet av en rekke forskere.

Og de er selvsagt blitt til dels behørig kritisert, som jo er samfunnsforskningens lodd.

Skal vi si noe kort om Stark må det være at han er sjeldent inspirerende å lese. Ikke minst er det morsomt for noen av oss at han har gått fra å være agnostiker til å bli kristen, og det synes som om denne utviklingen et godt stykke på vei ikke bare kan spores i bøkene, men kan skyldes arbeidet med dem.

Samtidig er han til tider også irriterende å lese.

For vi snakker ikke om en forsker uten feil og lyte, eller supernøytral, men om en kreativ formidler som til tider kanskje er vel sta og glad i å ta noen åretak mot strømmen. Noe som gjør at han i flere av sine seneste bøker kan bli i overkant frisk i frasparkene og kjapp i svingene.

Men det overskygger ikke at han er en mester i å se også kirkehistoriske forhold analytisk og sosiologisk - uten å have i marxistiske grøfter. Og for at populærvinkler på historiene mer kan lure enn lære oss.

Hva bør man så lese av Stark?

Den første og kanskje mest betydelige boken hans (i hvert fall når det gjelder å påvirke akademisk tenkning) er The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History (1996). Boken er skrevet mens han var agnostiker og altså ikke noe partsinnlegg i favør av noen tro.

Stark går gjennom skriftlige og arkeologiske kilder i lys av det som litt enkelt kan kalles sosiologiske modeller for å vurdere kristendommens vekst de første århundrene. Den gir gode argumenter for både det kvantitative tempoet på veksten og de kvalitative faktorene som bidro til den.

Vi snakker da ikke om sverd, men om en religiøs gruppering som var såpass annerledes i sin praksis enn andre grupperinger at den ble mer tiltrekkende for folk flest, særlig kvinner som fikk et bedre liv ved å bli kristne - blant annet fordi de dermed giftet seg senere, slapp å ta risikable aborter og fikk viktige roller i menighetene, og ble tatt vare på også som enker.

Stark mener også å kunne vise at kristen tro tiltrakk langt flere av samfunnets overklasse og lærde enn det har vært vanlig å tenke. Og at det tok ganske mange hundre år før hovedtyngden av dem som ble kristne ikke lenger kom fra jødiske retninger.

Etter denne boka, for ikke å si salgstallene, ble muligens Stark bitt av basillen, eller bitt av stadig flere basiller. Han begynte på det som etterhvert er blitt en lang serie andre bøker som belyser store linjer i kirke- og kulturhistorien, og med en stadig tydeligere fascinasjon for kristen tro.

Uten at han noen gang har vært naiv om også de mørke sidene ved historien.

Den beste - sosiologisk sett - av disse bøkene er One True God: Historical Consequences of Monotheism (2001). Denne argumenterer godt for at gudstro har vært en viktig samfunnsfaktor - på godt og vondt - i historien, inkludert jødeforfølgelser.

Men også sistnevnte er et stykke på vei blitt feilrepresentert, både når det gjelder hvor hyppig eller representativt det har vært og at dette primært foregikk i kirkelig regi med teologi som sterkeste forklaringsfaktor. Stark viser i stedet at denne type intoleranse mer er en effekt av urolige tider enn av uheldig teologi. Og at vi også finner samme effekten i muslimske land.

Selv om ingen av bøkene hans akkurat er ukontroversielle er det først etter denne at de begynner å bli bombastiske.

For the Glory of God: How Monotheism Led to Reformations, Science, Witch-Hunts, and the End of Slavery (2003) er kanskje den mest fascinerende av Starks bøker, men samtidig også en av de som blir for enkel og trekker i overkant sterke konklusjoner av kildene. Tittelen sier det meste om temaene og antyder nok også hvorfor han er blitt behørig kritisert for deler av stoffet.

Men skal man først lese noe av Stark (og det skal man) er denne likevel høyt på listen.

The Victory of Reason: How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success (2005) er det ikke mulig å anbefale like mye. Men liker man tanken på at kapitalisme er supert og egentlig en kristen oppfinnelse (Stark skriver mye om hvor avgjørende det var at Aquinas og andre argumentere for at det var rett å ta renter (eller tilsvarende kompensasjoner), noe man finner lite av i tidligere tradisjoner eller andre kulturer), er det bare å løpe til Amazon.

Om ikke annet er boken et vekkende (eller vemmelig, alt etter som) spark på skinnleggen til alle som uten videre slår fast at moderne verdier er et sterkt brudd med middelalderens tenkning. Sagt litt forsiktig viser Stark i det minste at dette kan diskuteres.

Cities of God: The Real Story of How Christianity Became an Urban Movement and Conquered Rome (2006) er en langt mindre banebrytende, men fortsatt interessant videreføring av hans Rise of Christianity. Hovedtemaet er utviklingen i bysamfunnene ved Middelhavet og hva det er mulig å si om forholdet mellom gnostiske retninger og det vi forbinder med (og som han viser de sosiologiske data gir grunnlag for å kalle) hovedstrømmen av kristendom.

Deretter fulgte hans muligens to mest kontroversielle bøker.

I Discovering God: A New Look at the Origins of the Great Religions (2007) vurderer Stark om gudstro skyldes noe psykologisk og sosiologisk vi finner på (og at Gud dermed antagelig ikke eksisterer), eller er også noe vi finner (fordi det kan eksisterer en Gud).

God’s Battalions: The Case for the Crusades (2009) er et forsøk p å vise at det fantes gode grunner for korstogene og at de ikke er (slik som det ofte påstås), uprovoserte, koloniseringsforsøk, økonomisk lønnsomme, spesielt brutale i forhold til muslimsk krigføring, evangeliseringer osv. Stark argumenterer som vanlig godt for mye av dette, samtidig som han til tider trekker det for langt, slik vi har tatt opp før.

Men nylig er det altså kommet en bok som gjør det lettere å lese Stark. The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion (2011) oppsummerer mange av hans andre bøker på en forbilledlig poengtert og pedagogisk måte.

Den er dermed kort sagt en facinerende reise i historisk analyse.

Boken bugner av stoff om alt fra utviklingen i den tidlige kirken, via hvor lite folk flest faktisk gikk i kirken i middelalderen (eller kunne noe om kristen tro) mens dette til gjengjeld stod sterkt hos munker og naturfilosofer, til utviklingen av moderne naturvitenskap og hvordan vi skal forklare Luthers suksess.

Og den har alle kjennemerker på å være skrevet av Stark, godt formulert i en anmeldelse:
What Stark excels in, and what this book is full of, is a kind of scholarly iconoclasm. Stark comes off as a contrarian throughout. In fact, he appears to positively relish his role as a debunker of conventional wisdom.


Do you think that Christianity grew at a pace only a miracle could explain? Or that it was mostly a religion of the rural poor? How about the idea that it set back the cause of women, forever subjecting them to male headship? Or the notion that it was the Roman emperor Constantine whose conversion to Christianity finally cemented its place in Roman culture? Were the crusades the work of bored, greedy Europeans, aggressively encroaching on peaceful native Muslims? Were the middle ages a period of darkness, intellectual obscurantism, opposition to scientific and philosophical breakthrough? Was the Spanish Inquisition a sordid and brutal chapter in the history of the Church, best disowned? Does religious pluralism threaten the existence of American Christianity? Is Christianity dwarfed globally – especially in Africa – by the dominance of Islam or Eastern religious mysticism? To each of these questions (and this is just a sampling), Stark provides the most surprising answers. His favorite formulation, which nearly every chapter begins with, is something like, “This is what most people have heard and believe to be true. And it is utterly wrong.
Selvsagt bør man lese mer enn én bok av Stark, men har du ennå ikke lest noen er denne et lett valg.

4 kommentarer :

Asbjørn Dyrendal sa...

Tja. Jeg tror heller jeg går for The Future of Religion, samt noe av det med Iannacone og tilsvarende.

"One True God" overbeviste meg vel primært om at han hadde mistet evnen til selvkritikk helt, så siden har jeg bare lest gjenfortellingen hans av Baylors undersøkelse om amerikanere og tro.

Ikke fordi resten er uten interesse, men fordi jeg ikke har noen tillit til vurderingsevnen hans når han beveger seg utenfor samtidssosiologien - og selv der har jeg min tvil. Det ideologiske har alltid vært en sentralt moment i Starks lesninger av data, men jeg har inntrykk av at det forlengst har overstyrt hva samme data kan levere.

Jeg ser av anmeldelser at korstogsboken får en annen type kritikk, og at den har fått noe berømmelse for nøyaktighet,vså det kan hende jeg er urettferdig. Men tiden er knapp, og det kommer veldig mange bøker.

Bjørn Are sa...

Utvilsomt hans beste bok, men min mentale fokus var altså etter 1996 og den omtalte basillbitingen.

Og så er den noe så dundrende kjedelig som skikkelig vitenskap uten mange snev av polemikk og preken.

Når jeg stadig griper meg i å lese hans seneste bøker er vel grunnen først og fremst at de får meg til å tenke, et stykke på vei som nevnt i irritasjon, men også fordi han har vinklinger som er interessante (som f.eks. når han mener å kunne vise at
kirkebesøket i middelalderen og under reformasjonen var pinlig lite, bare overgått av folk flests totale mangel på kunnskap om hva kirken stod for).

Det er slikt som får en til å stupe inn i andre bøker, for ikke å si the last refuge of the scoundrel, google.

Henrik sa...

For oss som ikke har tid til/gidder/kan prioritere å lese boka (foreløpig): Hva sier han egentlig om kirkebesøket i middelalderen og reformasjonen? Hvor lavt mener han det var, og har han godt belegg for det han sier?

Bjørn Are sa...

Henrik, beklager sent svar, men jeg har det altså litt travelt for tiden, noe som bør fremgå også av hvor hyppig bloggen oppdateres.

Stark hevder at kirkebesøket i middelalderen var lavere enn det er i dag, altså at det ikke har skjedd en nedgang, men at vi har holdt og muligens økt nivået de seneste par hundre år (det har særlig økt i USA og andre land uten religionsmonopol, Stark er veldig opptatt av Adam Smiths tanker om fri konkurranse, også på det religiøse området, og at det er hva en sekulær stat bør fremme).

Han henviser til samtidige kilder på 12-1300-tallet der det hevdes at "folk i Italia sjelden går i kirken" (Humbert, 1200-1277) og at det "ikke er tradisjonen" at folk går i kirken (Giordano Rivalto) osv. Han henviser også til visitasrapporter fra lutherske områder på 1500-tallet der det blant annet fortelles at folk flest "var ute og fisket og at de som kommer forlater kirken når presten begynner å preke" (den amerikanske historikeren Gerald Strauss oppsummerte disse visitasene i en bok i 1965 eller noe sånt).

Resultatet i følge Stark var at det var lite kjennskap til de ti bud (for ikke å til evangeliet) og at folk oppførte seg deretter "blasfemier, trolldom, ekteskapsbrudd og horerier, utagerende drikking og andre synder, alt ble praktisert åpenlyst av folk flest" (markgreven av Brandenburg i 1591, sitert av Strauss).

Dette var sikkert ulikt fra område til område, men vi ser jo noe av det samme i datidens malerkunst (Breughel osv.).

Vi trenger vel nesten en motstudie her for å se hvor representativt dette er.