søndag 6. februar 2011

Kosmisk patriot - III

Når også del III av Torleiv Haus' gjennomgang av Orthodoxy anbefales er det ikke kun fordi jeg er Chesterton-patriot i tredje potens.

Det hører også med at Torleiv på en forbilledllig måte formidler GKC's paradoksale poenger og oppegående observasjoner, selv om han er talende taus om andelen aliterasjoner.

For ordens skyld (siden jeg har empiri på at noen misforstår dette) understrekes at Chesterton her ikke bedriver direkte filosofisk argumentasjon, men deler sine erfaringer om hvilken nøkkelforståelse av universet som best passer i låsen.

Det han har i sikte er kort sagt ikke formallogikere av den analytisk filosofiske skolen (en grunn er nok at denne ennå ikke eksisterte), men samtidens gale guruer, fra Schopenhauer til Nietzsche, Tolstoj til Blavatsky, Wells til Shaw.

Og han treffer dem godt i hjertet.

Ingen kommentarer :