mandag 6. desember 2010

Jernjomfrufødselen

Du har sett den på film og i tegneserier, for ikke å si lærebøker. Jernjomfruen er et av disse beryktede tortur- og drapsinstrumenter som var utbredt i middelalderen.

Vi snakker om en kroppsformet boks med pigger på innsiden, plassert slik at de ikke skulle treffe vitale organer.

Man festet offeret og lukket dørene.

Instrumentet er til og med så ille at til og med et ... metal band har tatt navn etter det - vi snakker selvsagt om selveste Iron Maiden.

I grunnen er bare én hake ved historien. Instrumentet ble oppfunnet på 1700-tallet - og antagelig aldri brukt.

Vi kan dermed for engangs skyld gi honnør til Illustrert Vitenskaps magasin Historie for å ha avkreftet en myte.
Selv om jomfruen i dag er et symbol på middelalderens grusomhet, ble den ikke utviklet før på slutten av 1700-tallet – og aldri brukt. Alle eksisterende eksemplarer er laget i løpet av 1800-tallet for å bli solgt til museer og interesserte samlere.

Jernjomfruens grusomme utseende fengslet snart folks fantasi, og den fant veien til populærkulturen. Torturinstrumentet ble allment kjent blant annet gjennom Roger Cormans makabre film Dødspendelen (1961), som er basert på en novelle av Edgar Allan Poe.
Mannen som antagelig fant opp jernjomfruen, eller rettere sagt Die Eiserne Jungfrau, var professor Johann Philipp Siebenkees (1759–1796). Med bakgrunn fra arkeologi, filiologi, filosofi og teologi hadde han pondus og troverdighet nok til å slippe unna.

Nå hevdet imidlertid ikke Sibenkees, som tilfeldigvis også er den eldste kilden vi har til instrumentet (mens andre torturinstrumenter er heller ... utførlig omtalt, til dels helt tilbake til antikken), at det stammet fra middelalderen.

I følge Sibenkees beretning ble jernjomfruen først brukt i 1515 til å henrette enn falskmynter. Men selv om myten om instrumentet vokste på seg til å bli et typisk trekk ved middelalderen, har det antagelig aldri vært brukt utover skrekkabinetter og museer.

Med ett mulig unntak.

I 2003 skal et eksemplar ha blitt funnet på en fotballbane i Irak av amerikanske styrker. Det hele knyttes til perioden da Saddams eldste sønn, Uday Hussein, ledet den irakiske olympiske komité. Tidligere utøvere skal ha fortalt at jernjomfruen ble brukt til å straffe atleter som ikke holdt mål.

Nå kunne vi sikkert sagt noe om behovet for friske virkemidler også i den norske OL-komitéen. Eller hvordan det kan gå når noen tar mytene om middelalderen på alvor. Men vi føler sterkt for å la det være.

Ingen kommentarer :