torsdag 25. november 2010

Kirke og arbeidsmand - hand i hand

Og så var endelig Nils Ivar Agøys avgjort grundige og til dels myteknusende bok om kirken og arbeiderklassen ute.

Siden jeg nå hadde gleden av å kikke på - og gjøre meg nytte av - et utførlig utkast under skrivingen av Da jorden ble flat, er det mer enn håp som ligger bak en hardnakket påstand om at de som er en smule interesset i temaet ikke vil bli skuffet av å arbeide seg gjennom boken.

Til tross for den kanskje ikke... grøssende spennende tittelen Kirken og arbeiderbevegelsen - spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940.

Agøy klarer på en forbilledlig måte å synliggjøre det store praktiske engasjementet for å forbedre arbeideres dagligliv, rettigheter og vilkår blant en rekke prester. Og hvor karikert mye av dette fremstilles når skikkelser som Einar Gerhardsen skriver sine memoarer femti år senere.

I hvert fall om vi gjør noe så drastisk som å sammenligne med samtidig kilder.

Ikke minst er det morsomt for enkelte av oss å se hvor mye religionskritikken i lettere ideologiske kretser av arbeiderbevegelsen minner om dagens nyateisme.

Og hvor lite den gjenspeilet arbeidere flests forhold til Den norske kirke.

En solid forsmak finnes her.

Ingen kommentarer :