mandag 26. januar 2009

Ytringsfrihet likevel

Det er ikke helt til å komme fra at mine spådommer slo lite til om slutt på demonstrasjoner til støtte for Israel. Dermed kan vi lese på bt.no om Israel-markering uten bråk.
Et par hundre flaggviftende Israel-venner hadde samlet seg på Festplassen klokken 18 torsdag. De ville vise sin støtte til ofrene etter krigen i Gaza, men også til Israels rett til å forsvare seg. Det var dette siste momentet som ble dominerende.

Kun rundt tyve motdemonstranter fra ulike venstreorganisasjoner hadde møtt opp for å protestere mot markeringen. De ble først holdt ved Musikkpaviljongen av det mannsterke politioppbudet, men forflyttet seg etter hvert over til Festplassen. Med unntak av et par spredte protestrop forholdt de seg rolig under markeringen, og holdt opp et par plakater som fordømte Israels handlinger i Gaza.
Et interessant spørsmålet er vel forøvrig hvor kort tid det vil gå før Anita Apelthun Sæle blir tiltalt hvis regjeringens lovforslag går gjennom.

Selv om du skulle like tanken på det, skriver du under på oppropet her.

6 kommentarer :

Anonym sa...

Fordi religion og politikk i noen tilfeller kan gå ut på ett, mener du? Og siden lovforslaget har "hatefulle ytringer" som en ramme?

I tilfelle verdt en ettertanke eller to, ja.

Muligens til ettertanke også denne
http://www.dagbladet.no/2009/01/25/kultur/debatt/religion/4526238/

med litt om situasjonen internasjonalt. Som tidligere antydet ett eller annet sted her på Dekodet, mitt viktigste argumentet mot lovforslaget er signaleffekten til andre land.

Anonym sa...

http://www.dagbladet.no/2009/01/25/kultur/
debatt/religion/4526238/

Kjøde sa...

De må gjerne tiltale Fru Sæle for min del...

Bjørn Are sa...

Peter: Nei, fordi hun som du muligens har fått med deg har ry på seg for å være en løs kanon på dekk, og fort kan komme til å uttale seg på måter som kan få mennesker av opptil flere religioner til å føle seg krenket.

Takk for link - nyttig og viktig poeng som også ligger bak mine vurderinger (jeg har ikke skrevet noe spesielt uttrømmende om det her, p.g.a. travle dager).

Bjørn Are sa...

Kalle:

Greit nok, men jeg setter meg til motverge hvis du mener det forsvarer denne type paragrafforslag.

Anonym sa...

I rettssaler i vår del av verden vurderes så vidt jeg er kjent med også handlingens motiv, og i denne sammenhengen betyr det vel om kanonen er løs eller om det er siktet godt.

Så sånn sett er jeg (men jeg tar høyde for at jeg kan være for optimistisk) ikke bekymret.