fredag 3. november 2017

Empirisk

Ny fredag, ny kviss, hentet fra selveste Facebook.

Når omtrent kan følgende ha blitt sagt? Av hvem? Og hvem er det skrevet til?
Jeg skal nå avsløre prinsippene for empirisk vitenskap, siden ikke noe kan være tilstrekkelig kjent uten ved erfaring. Det finnes to måter å få kunnskap på, den ene ved fornuft, den andre ved empiri. Argumenter har konklusjoner vi må godta, men de gjør oss verken sikre eller fjerner så mye tvil at tanken kan få hvile, hvis de ikke bekreftes ved empiri. Mange kan ha argumenter for påviselige fakta, men uten empiri, overser de dem slik at de verken unngår det som er skadelig eller gjør det som er fordelaktig.
Enten det fordi det var fordi det var en noe lettere oppgave enn tidligere, eller noe begynner å kjenne spørsmålsstilleren på gangen, kom det riktige svaret, i hvert fall på mannen bak, med én gang.

Her

skal

vi

imidlertid

la

det

være

litt

spoilerfritt

en

stund

for

den

som

ønsker

å

tenke

seg

litt

om


Siden dette med empirisk vitenskap, slik forrige kviss berørte, har en ganske lang historie, er det egentlig ikke helt enkelt å vite hvem som kan ha stått bak akkurat dette.

Det er lett å tenke for nært vår tid, men også mulig å tenke svært mye lenger tilbake.

Jeg hadde imidlertid valgt den mest ventede av de mer uventede mistenkte, selv for dem som tror at alt Det Gode kommer fra Opplysningstiden (TM).

Rett og slett selveste Roger Bacon (1220-1292). Og ikke et obskurt verk omhyggelig gjemt unna kunnskapsfryktende klerikale, men et av hans hovedverk.

Skrevet på oppdrag - for paven.

Verket er altså igjen Opus Majus, sendt pave Klemens IV i 1267.  Som nøye omtalt i tredje kviss.

Altså god empiri for at noen kunne komme til å treffe blink ganske så fort.

8 kommentarer :

Peter sa...

Hva bunnet ryktet om Roger Bacon som trollmann egentlig i?

Bjørn Are sa...

Ikke uvanlig at folk som viste eller pratet om teknologiske vidundere fikk det ryet på folkemunne, den gang som i nyere tid. Føyer seg på en måte inn i historien at Thomas Edison ble kalt "Trollmannen fra Menlo Park".

Peter sa...

Men hva med dette forbudet mot å offentliggjøre sine meninger utenfor sin egen munkeorden?

Bjørn Are sa...

Så vidt jeg er på det rene med, handler det om hans noe kontroversielle utspill om og oppgjør med utsvevende liv blant Kirkens ledere, inspirert av vekkelsesforkynnelsen og profetiene til Joachim av Fiore. Muligens også fordi han syslet med astrologi og alkymi, eller man la sammen en masse forhold for at anklagen skulle se verst mulig ut. Resultatet var husarrest en periode (uklart hvor lenge, fra noen måneder til et par år), men slapp ut igjen og fortsatte sitt virke i mange år.

Peter sa...

Wikipedia er da muligens ikke helt presis.

«Hans rykte som trollmann og magiker førte ham flere ganger i konflikt med den katolske kirke og han satt mange år i fengsel.»

Bjørn Are sa...

Wikipedia er ikke ... alltid presis, nei.

Bakgrunnen for påstanden er en fransikanerkrønike fra rundt 1370 (altså hundre år senere) der det sies at han ble fengslet for "mistanke om nye påfunn", et begrep som handlet om teologi, ikke om teknologi. Siden Bacon ikke var teolog, er dette lite trolig, men krøniken knytter dette til den asketiske protestbevgelsen og endetidsforkynnelsen til omtalte Joakim.

Det finnes ikke andre kilder som sier at han faktisk ble fengslet, og han gjorde mye dokumentert stort sett i hele perioden, så vanskelig å se at var hindret på noen avgjørende måte, med fengsel eller annet. Jeg lot likevel tvilen komme anklagerne mot kirken til gode, så er åpen for en (muligens kort) hussarrest.

Se forøvrig Hannam side 144-146.

Peter sa...

Men: Hvordan kunne Bacon både være futurist og holde med disse fransiskanerne som trodde på endetid.

Bjørn Are sa...

Ha ha:)

Dette handlet nok mindre om selve endetidsforkynnelsen enn om dens etiske imperativ eller eksistensielle effekt. Altså at "siden vi KAN leve i de siste tider, gjelder det å leve rett", koblet med at "det gjelder nok å leve rett uansett!".