fredag 4. desember 2015

Ingen fremmedfrykt

Blant grunnene til at jeg ikke oppdaterer bloggen hver halvtime, er at jeg de seneste årene er endt opp med stadig flere noenlunde faste spalter på de ymseste steder, fra Sankt Olav til Vårt Land.

Og en av disse er altså Dagen som i november førte til denne debatten om tro og vitenskap. Gårsdagens kulturnotat handlet igjen rett og slett om kultur, denne gangen de meget berømte andre kulturene.

Ingen fremmedfrykt

Det er ikke uvanlig å høre at rasismen har endret ansikt. Heldigvis er det ikke mange i Norge som omtaler folk med en annen farge eller rase negativt, eller støtter lover som diskriminerer på bakgrunn av dette. Til gjengjeld snakker stadig flere ned andre kulturer, religioner og verdier.

«De er mindreverdige, de passer ikke her, de ødelegger.» For noen er dette blitt en avledningsmanøver for en underliggende rasisme. For andre er det en anledning til å kamuflere fremmedfrykt.
Samtidig er det viktig å si tydelig hva et oppgjør med dette ikke betyr. Det er ikke et krav om å være kulturrelativistiske. Det innebærer ikke at alle kulturer er like egnet til å skape gode samfunn. Det betyr ikke at alle som kritiserer andre kulturer eller religioner egentlig er rasister.
For det er ganske opplagt at ikke alle kulturer eller verdier er like bra. Å advare mot å stemple innvandrere eller flyktninger fordi de har en annen kultur, er ikke et krav om å rose ekstremistkulturer.
Fortsettelsen kan du lese her.

Hvis du er interessert i en spaltist med en forbløffende evne til å si litt for mange ting på én gang.

2 kommentarer :

Hallvard N. Jørgensen sa...

Må innrømme at eg stundom blir noko sett ut av den skarpe tonen i desse debattane no for tida. Det er veldig viktig med slike ansvarlege og nyanserte innspel som du kjem med her, altså. Som kan vere i kontakt med kristen tradisjon og samstundes peike på konstruktive vegar vidare. Så: Takk.

Bjørn Are sa...

Takk for takk. Ikke lett tema og man bør nok etterhvert bli mer konkret i forslag til tiltak. Uansett viktig å si noe om viktige holdninger og perspektiver, uten å slå hardt ned på noen.