tirsdag 1. september 2015

Trasig kristendom

En av de mer slitsomme USA-importene er troen på at nasjoner står under Guds dom.

Dermed vil enkelte tolke enhver katastrofe eller dødsulykke eller udåd som rammer USA, enten det er orkan eller skolemassakre, som Guds dom over nasjonen.

Nå er det mange grunner til å tie dette i hjel. Det er ikke representativt. Ingen norske prester jeg er kjent med er i nærheten av å mene noe sånn. Verken Teologisk fakultet, Menighetsfaktultetet eller andre norske læresteder har dette på pensum.

I stedet henger det sammen med den ikke helt opplagt selvfornektende oppfatningen i deler av USA, av at det er et guddommelig utvalgt land.

Og hva er da mer naturlig for nordmenn enn å tenke at det samme gjelder Norge, slik Vårt Land presenterte i gårsdagens oppslag om at Gud tillot 22. juli-massakren.
Bokens hovedbudskap er at Gud tillot 22. juli-terroren. Norge generelt og AUF spesielt ble rammet på grunn av sin anti-israelske politikk. 
Den «spontante inkompetansen» som oppsto i forbindelse med 22. juli-terroren minner Hoff om «flere tilfeller i Bibelen, der Israels fiender ble slått av en overnaturlig form for forvirring.» «Jeg er oppriktig bekymret for at Norge kan komme til å stå ovenfor flere slike tragedier, dersom vi ikke tar tak i de virkelige underliggende forholdene,» skriver Hoff i de innledende kapitlene.
Mens det nok vel så mye virker som han er bekymret for ikke å få nok oppmerksomhet i media.

På mange måter handler dette om en tradisjon der man dels bruker katastrofer som anledning til å si noe om samfunnets umoral og dels som en måte å styrke troverdigheten av kristen tro.

Vi finner dette hos maktesløse katolske prester i 1755, etter det fryktelige jordskjelvet i Lisboa som ble så mye diskutert i opplysningstiden. Vi finner det hos noe mer mektige TV-predikanter 250 år senere, da stormen Katrina raserte store deler av New Orleans.

Brenner man for en sak, er det ikke lett å holde seg for munnen når noe dramatisk skjer. Spesielt ikke når alt så opplagt går opp, siden Saken stemmer.

Flere enn konspirasjonsteoretikere utnytter tragiske hendelser grovt.

Sammenligner man Bibelen med avisoverskriftene, ser man jo at Bibelen stemmer. Siden den noen steder sier at Gud sprer forvirring, er forvirring et tydelig tegn på Gud.

Noe som nok heller er et tegn på at logikken er noen smuler forvirret.

Men det er ikke bare logikken som svikter, men assosiasjonene. Minner noe om noe, er det noe. Ligner trestubben på et menneske, er det Truls, siden han er et menneske.

Det handler mindre om å tolke tekster enn å lese ting inn i dem. Det beviser mer at det finnes kreative mennesker enn en skapende Gud. Enten man nå måtte se det førstnevnte som bevis for det sistnevnte eller kreativt nok ikke.

Og så handler det merkelig nok om apologetikk. Vi ser et slags hjelpeløst trosforsvar.

På mange måter er dette svært så velment. Man ønsker å vise at kristendommen er relevant og troverdig.

Mens man i realiteten ender med å vise at den er håpløs umenneskelig og lite troverdig .

Det er ikke sikkert det er tilfeldig at de som har jobbet seriøst med gudsargumenter velger andre vinkeler. Eller at de som velger denne vinkelen ikke har jobbet seriøst med gudsargumenter.

I stedet handler det om å vise hvor velsignet det er at vi er beskyttet av Gud. Og å advare mot å miste denne velsignelsen.
Boken gir enormt verdifull info som de fleste i vårt land ikke kjenner til, og er grundig dokumentert. En uunnværlig bok for alle som ønsker at Norge skal være velsignet av Gud!» 
Dette er fylkesleder Vest-Agder for Partiet De Kristne, Jan Ernst Gabrielsen, sin anbefaling av boken 22. juli-profetien, skrevet av Jeremy Hoff. Anbefalingen blir brukt i reklamen for boken påforfatterens hjemmeside.
Ikke uventet nøler ikke Dagen-redaktøren Vebjørn Selbekk med et sterkt og klart oppgjør med 22.juli-ekstremismen.
«22. juli-profetien» heter en ny bok som i disse dager markedsføres tungt i enkelte kristne miljøer, ikke minst på TV Visjon Norge
Kanalen selger boken i sine sendinger og TV-sjefen selv, Jan Hanvold er en av de som sterkt anbefaler boken. Det gjør også tidligere stortingsrepresentant for KrF, Anita Apeltun Sæle sammen med norske pastorer som Terje Liverød og Jan Ernst Gabrielsen. 
Etter vår mening er imidlertid «22. juli-profetien» en bok man snarere bør advare mot enn anbefale.
Det hevdes til og med at fofatteren Jeremy Hoff fikk innholdet som profetisk tale før massemordene.

Uten snev av dokumentasjon må vi bare på stole på Hoff og hans hoff.

Som Selbekk viser, blir det blir ikke bedre når forfatteren prøver å argumentere.
Forfatteren er videre tydelig opptatt av tallmagi. Spesielt knyttet til tallene tre og syv. Og fremfor alt 77. Hoff skriver at dette tallet forekommer tre ganger i Bibelen og er i alle tilfellene tett knyttet opp til temaet «hevn». Derfor er det et guddommelig tegn at Breivik uhindret skal ha fått streife om på Utøya i 77 minutter og at terrorangrepene 22. juli kostet 77 menneskeliv.
Argumentasjonen er tragisk av mange grunner.

Den legger stein til byrden for etterlatte. Ikke er den kjærlig, ikke er den logisk, ikke er den rett.

Skulle ikke det holde som innvending, bør i hvert fall Hoff og hans støttespillere notere seg at den driver folk vekk fra kristen tro med indignasjon og forakt.

Det hjelper ikke saken at slike tallanalyser følger GIGO-prinsippet, altså Garbage In,  Garbage Out.

Man bygger ikke på steingrunn ved å knytte argumentasjon til antall minutter innenfor et 60-tallsystem som kunne vært helt annerledes, f.eks. 50 minutter per time. Mener man å se noe guddommelig i en vilkårlig konvensjon, til og med hentet fra Babylon, er det ikke sikkert det er et tegn på gode tolkningsevner.

Det blir ikke bedre av at Utøya-massakren ikke foregikk i 77 minutter. Det eneste som kan knyttes til dette er tiden fra bilbomben til Kripos fikk ut riksalarm til alle politidistrikter, uten at det er lett å se andre tegn i dette enn uforsvarlighet.

Den sykelige logikken fortsetter når man overfører Det gamle testamentets fortellinger om Israel som Guds utvalgte folk, der velsignelser og forbannelser er avhengig av oppførsel, til Norge.

Det er vanskelig å finne en mer nærsynt og nasjonalsjåvinistisk tulleteologi.

Gjør folk eller ledere noe galt, går det oss ille. Svartedauden var straffen for at vi var noe så ille som katolske. Utøya for at vi støttet Palestinerne mer enn Israel.

Det er ikke vanskelig å finne noe å skylde noe på. Bare fantasien setter grenser.

For i et spekter av hendelser er det lett å lage seg mønstere og dømme andre. Sultårene under napoleonskrigene der tusener døde skyldes Christian Vs lover eller Struensees utroskap. Spanskesyken skyldes unionsoppløsningen. Den engelske feilbombingen av en trikk i Oslo under krigen med titalls døde skyldes Kong Haakons syndige tanker.

Mens det i realiteten er smålig og historieløst å se alle slags katastrofer og kriger som straffen for synd, selv om en del av de sistnevnte i høyeste grad er statslederes ansvar.

Det blir ikke bedre av at Norge ikke er noen metafysisk eller fast størrelse. Norge i 2015 er noe annet enn Norge i 1904 er noe annet enn i 1813 er noe annet enn i 1396 er noe annet enn i 871. Enten vi snakker statsformer, allianser, innbyggere, areal, religion eller bastante bokutgivelser.

Snakker vi om "Det norske folk" eller "Den norske nasjon" er dette enda mer ustabilt enn "Norge".

Hvilket folk er Island og fra når? Hva med Jemtland og Härjedalen? Samer?

Mener vi med eller uten innvandrere? Selv er jeg fra en svensk slekt tidlig på 1800-tallet. Når ble vi norske og dermed utsatt for Guds dom over "den norske" fremfor "den svenske" nasjon? Så er jeg enda mer fra norske slekter. Er det naziprinsippet som gjelder, med kvartsvenske osv.?

Kan jeg flytte til Sverige eller Danmark eller Færøyene for å unngå Guds dom over Norge? Kan mine barn gjøre det?

Men så er det en side ved dette som sjelden nevnes av de som står for denne teologien, men som likevel er overtydelig. For Norge er blitt svært mye bedre de seneste hundre år. Levealderen er økt dramatisk og økonomien er bedre enn noen gang.

Hvis Gud løpende velsigner eller advarer nasjoner ut fra tro og gjerninger, er det tydelig at han er ganske så fornøyd med avkristning.

10 kommentarer :

Anonym sa...

"Levealderen er økt dramatisk". Hva hvis man forlenger begynnelsen av livet til unnfangelse i stedet for fødsel? Hvordan påvirker aborttallene gjennomsnittlig levealder? Har noen regnet på dette?

Bjørn Are sa...

Da kunne man like gjerne regne på antall flere spontanaborter grunnet fattigdom og underernæring i gamle dager.

Sånt er vanskelig å telle, og dekker ikke det som jeg snakker om her, i tillegg til at antall aborter vel ikke har økt så mye etter at loven ble vedtatt.

Når det er sagt er vel dette med abortloven blant tingene som det hevdes har ført til Guds dom eller advarsler her, og i såfall burde resultatet vært mer målbart enn ev. økt antall aborter

Anonym sa...

Jeg er genuint interessert i hvordan aborttall, enten abortene er naturlige eller provoserte, påvirker gjennomsnittlig levealder. Du ser ikke ut til å være i stand til å hjelpe meg i denne sammenheng, hvilket er greit nok.

Men jeg antok at du som kristen tenker hadde tatt med dette perspektivet, siden du bruker økt levealder som et argument for at Gud ikke straffer nasjoner.

Det ser ut til å være greit nok å avvise fordomsfulle spekulasjoner om Guds straff mot nasjoner. Det er noe annet å avvise muligheten for Guds straff mot nasjoner.

Bjørn Are sa...

Hvis du er så interessert i dette, burder du vel klare å regne det ut. Det er ikke et vanskelig regnestykke, med forbehold om at man altså ikke har gode tall på antallet spontanaborter knyttet til nød og fattigdom i gamle dager. Men i en tid uten prevensjon, må man regne med betraktelig flere graviditeter enn i dag og dermed betraktelig flere spontanaborter.

Ellers er jeg sterkt skeptisk til at Gud straffer nasjoner etter det som er omtalt i GT, fordi NT handler om en Gud som i dag dels straffer oss ved å overlate oss til de naturlige konsekvensene av våre handlinger (noe som gjør at det er lettere å lære av dem) og dels er opptatt av enkeltindivider og Guds rike - ikke av noe så tilfeldig og forbigående som Norge som nasjon.

Anonym sa...

Det er tallene jeg er interessert i, for tall lyver ikke. Men hvor finnes de? Jeg kjenner ikke til tallene, derfor søker jeg blant de som legger tall til grunn for sine argumenter, slik du gjør. Så vennligst presenter tallene som ligger til grunn for dine argumenter.

Kristen R sa...

Tall lyver ikke men tolkningen av tallene lyver ofte i debatter, også denatter om teologi.

Peter sa...

Den omtalte politikeren har visst trukket seg fra lederstillingen i Vest-Agder.

Men hør her. Tallverdien for navnet hans får jeg til å bli 193. Tallverdien for PDK er 31. Det blir til samnen 224. Det er så nær 227 at det må være noe feil med utregningen. Bare vent, så kommer jeg tilbake når jeg har jenket det til.

Bjørn Are sa...

Til Anonym

Hvilke tall snakker du om?

Hvis det er økonomi og levealder du mener, er det godt dokumentert hos SSB og tisvarende.

De andre tallene (dette med effekten av abort osv.) handler om andre forhold og premisser som dels er umulige å forholde seg kvantitativt til (vi har ikke nok data) og dels handler om noe annet enn Guds velsignelse eller forbannelse.

Jeg har ikke sett at de som støtter 22.juli-profetiene mener at abort er en straff fra Gud, de mener heller at abortloven er en årsak til en straff eller advarsel. Dermed ser de etter slikt, f.eks. i det som skjedde 22. juli.

Altså en vinkel som er historieløs og håpløs og legger sten til byrden for de etterlatte som får høre at deres barns død er en rettmessig straff eller advarsel. Makan!

Anonym sa...

Det er synd at de du diskuterer moral med på Verdidebatt ikke har kunnskap nok om emnet.

Bjørn Are sa...

Ja, og sånt bidrar til å gjøre slike debatter til en utfordring på så mange måter, og ikke akkurat fordi spørsmålene er så fryktelig vanskelige.

Har elles skrevet en avsluttende kommentar nå, med forsøk på en oppsummering. Den blir garantert ikke siste ordet, men slik går no dagan.