fredag 4. september 2015

Nasjonalsjåvinistisk

"22. juli-profetien" vekker forståelig nok stort engasjement, og Vårt Land belyser saken også med intervjuer med både meg og Atle Ottesen Søvik.

Overskriften og ingressen antyder nok en ikke helt overraskende tone.

– 22. juli-profetien er nasjonalsjåvinistisk tankegods fra USA
Forfatter Bjørn Are Davidsen mener boka 22. juli-profetien svikter teologisk, etisk, logisk og empirisk.

14 kommentarer :

Anonym sa...

Man ligger som man reder og høster som man sår. Man får smake sin egen medisin. Den som griper til sverd vil falle for sverd. Noen henter begrepet "karma" fra østlig tenkning for å beskrive det samme.

På åtti-tallet var det noen som hevdet at AIDS var en straff fra Gud. De ble sablet ned av media og offentligheten. Men de hadde rett på sin måte: AIDS er stort sett en konsekvens av at menneskene det gjelder lever i strid meg Guds vilje.

Arbeiderpartiet har vært maktarrogante siden tretti-tallet. De stjal pengene til krigsseilerne og har senere undertrykt arbeidere med avvikende meninger i samarbeid med LO. AUF leflet med militante frigjøringsbevegelser og terrorister på Utøya. Anders Breivik ga Arbeiderpartiet en knyttneve i ansiktet.

Hvis man ser bort fra den typen magisk tenkning som ser ut til å ligge til grunn for den omtalte boka og kun holder seg til konsekvenstenkning, gir Utøya mening.

Bjørn Are sa...

Uansett hva man måtte mene om Arbeiderpartiets politikk og beslutninger, er det en vesensforskjell mellom å tenke at Gud griper inn og straffer direkte (altså som primærårsak, slik vi ser mye av i islamsk tenkning der "Allahs vilje skjer") og at Gud har skapt natur- og livslover (altså virker indirekte, gjennom sekundærårsaker) som er slik at vi ved å bryte dem kan høste hva vi sår.

Så mener jeg avgjort at Utøya ikke er en konskvens av dette, men av en måte å se historien og tenke på som har skapt hatbilder av Arbeiderpartiet. Flott om du ikke nører opp under dem.

Anonym sa...

Håper at du lykkes med å formidle forskjellen mellom primærårsak og sekundærårsak.

Jeg har gitt som eksempler Arbeiderpartiets overgrep mot krigsseilerne og arbeiderne, og AUFs lefling med militante frigjøringsbevegelser og terrorister. Dette er fakta. At du velger å karakterisere det som hat velger jeg å forstå som at du ikke forstår forskjellen mellom fakta og verdi. Det jeg beskriver er fakta, din reaksjon handler om verdi.

Så dette får bli min utfordring til deg: å skille mellom fakta og verdi.

Bjørn Are sa...

Aner noen mulige overtoner i kommentaren din, så jeg utdyper litt.

Gud som primærårsak : Når Gud griper inn direkte.
Gud som sekundærårsak: Når Gud virker gjennom lovene han har skapt.

Når det gjelder forskjeller mellom fakta og verdi er ikke det så enkelt som du legger opp til, siden det også handler om HVILKE FAKTA vi fokuserer på og om dette er en RIKTIG OG RETTFERDIG fremstilling.

Sagt på en annen måte kan man fokusere så skjevt på "fakta" at det fordreier fokus og skaper hat. Man kan f.eks. si at Arbeiderpartiet har bidratt avgjørende til trygge og gode hjem med likelønn og god arbeidsiljølov og svekkelse av kommunistpartiet osv. osv. eller man kan nevne det du gjør eller man kan nevne begge deler og mere til.

Trekker man kun frem de "fakta" som du gjør, kan man (enten man vil eller ikke) bidra til hat.

På samme måte som det kan bidra til hat mot kristne alltid å fokusere på korstog, inkvisisjon og hekseprosesser - selv om alt dette er fakta.

Anonym sa...

Godt svart. Alle slags totalitære ideologier kan forsvares slik.

Jeg henter fram Arbeiderpartiets overgrep mot krigsseilerne og mot annerledes tenkende arbeidere, og AUFs lefling med militante frigjøringsbevegelser og terrorister, fordi det er årsaken til hva som skjedde på Utøya. Utøya var ikke tilfeldig valgt av Anders Breivik.

Ellers om ditt svar: fakta og hva som er riktig og rettferdig er forskjellige ting. Fakta om inkvisisjon og hekseprosesser kan ikke bidra til hat mot kristne. Fakta er fakta, hat er resultat av en verdivurdering.

Peter sa...

Anonym, hvor kommer vår grad av fri vilje inn i ligningen din?

Anonym sa...

Peter,

Fri vilje er gitt, men den påvirkes av verden.

Bjørn Are sa...

Til Anonym:

Ja, nettopp hatretorikken som altså ikke var en nøytral og faktabasert fremstilling av Arbeiderpartiets politikk og historie påvirket ABB. I stedet skejdde mye i en kontekst der Stoltenberg til og med ble kalt en verre landssviker enn Quisling og da er det ganske opplagt at det vil være gærninger som tenker at landssvikere og deres partimedlemmer er det bare én løsning på.

Jeg tror du og andre gjør veldig klokt i ikke å skjevfremstille historien med selektive og tendensiøse fremstillinger.

Ellers kan selvsagt "fakta om inkvisisjon og hekseprosesser" bidra til hat mot kristne, siden vi ikke er logiske maskiner som unnlater å bli påvirket av fremstillinger. Dette vil spesielt være tilfelle når fakta er ensidig eller ser selektivt kun på negative ting, eller stimulerer veldig sterke og massive myter og fiendebilder, noe som i stor grad er tilfelle for korstog, hekseprosesser osv.

Anonym sa...

At Arbeiderpartiet stjal pengene til krigsseilerne, undertrykte arbeidere med andre meninger, og at AUF leflet med militante frigjøringsbevegelser og terrorister er sant. Det er på denne bakgrunnen man må forstå Anders Breivik og Utøya.

Jeg tror ikke at du og de fleste andre tar inn over dere disse kjensgjerningene. Ikke egentlig. Din påstand om "hatretorikk" og at de som angriper Arbeiderpartiet er "gærninger" er tegn på det. Det er liksom tryggere sånn.

Bjørn Are sa...

Ja, ABBs hatretorikk handlet avgjort om den "bakgrunnen", men det er ikke utelukkende på den bakgrunnen man bør omtale Arbeiderpartiet.

Disse "kjensgjerningene" var opplagte fra dag 1 (jeg leste manifestet 23. juli) og nettopp noe som jeg og de fleste andre som har skrevet om dette tok veldig inn over oss - og dermed advarte at ble fremstilt så ukritisk og med så mye tyngde og tunnelsyn. Øyvind Strømmens bok om "Det mørke nettet" fra høsten 2011 er blant flere klare eksempler på denne forståelsen.

Anonym sa...

På Verdidebatt er det en diskusjon om hvorvidt Breivik var gal eller at det han gjorde skyldtes ideologi. En tredje mulighet er at det han gjorde var riktig.

Jeg har ikke lest Strømmens bok. Fra det jeg har lest er det ingen som har vurdert muligheten for at det Breivik gjorde var riktig. Det er en dybde i det som skjedde som ingen går inn i. Arbeiderpartiet stjal VIRKELIG pengene fra krigsseilerne. Arbeiderpartiet undertrykte VIRKELIG mennesker med andre meninger, i samarbeid med LO. AUF leflet VIRKELIG med militante frigjøringsbevegelser og med terrorister. (Jeg har valgt å fokusere på disse fire punktene her, men listen kan utvides.)

Jeg tror ikke det er mulig å forstå det som skjedde i regjeringskvartalet og på Utøya uten å ta med muligheten av at det som skjedde var riktig.

Bjørn Are sa...

Det du skriver nå er akkurat så rystende og inhumant som jeg etterhvert var begynt å mistenke. Du synliggjør for all verden nettopp det fryktelige anti-AP-tenkesettet som bidro til Breiviks groteske massemord på voksne og barn, der han foretrakk å pine dem først med flere skudd, når han hadde muligheten. At noen kan oppfatte det han gjorde som riktig, avslører et ufattelig menneskesyn.

Jeg lar kommentarene dine stå til skrekk og advarsel. Håpet du var tilsnakkendes, men ser at det er du ikke. Noe har låst seg hos deg. Kommenterer du flere ganger her, blir det slettet.

Anonym sa...

Takk for at du viser hvor dine grenser går. Du tar feil om at jeg ikke er tilsnakkendes, jeg har bare undersøkt menneskedyret dypere enn deg. Adjø.

Bjørn Are sa...

Hvis du mener du er tilsnakkendes, kan vi ta det på privaten - under fullt navn. Mailadressen min står øverst til høyre på bloggen.