mandag 22. desember 2008

Jul med din glede

Selv om noen dager i London og på Oxford Street (for ikke å si Hamleys og HMV), kan ha gitt noen illusjoner om at finanskrisen er over, har vi motstrebende valgt å følge mistanken om at vi heller bør stole på avisene og finansministrene som bestrider dette. Til tross for at vi altså de seneste dagene har gjort ett og annet for å motvirke det hele.

Uansett er det snart jul. For ikke å si Fødselsfest. Kort sagt ønskes alle lesere av Dekodet en riktig velsignet Høytid.

Skulle noen også ønske å skape litt fred på jorden, skal vi ikke stille oss i veien.